Partner serwisu
Tylko u nas
12 sierpnia 2019

Paliwa bezdymne

Kategoria: Aktualności

W ostatnim czasie jakość powietrza w Polsce stała się jednym z głównych tematów dyskusji publicznej. Mimo że smog nie jest zjawiskiem nowym, to przez wiele lat jego znaczenie było marginalizowane. Rozwiązaniem może być stosowanie paliw bezdymnych, niskoemisyjnych.

Paliwa bezdymne

Zła jakość powietrza powodowana jest przez tzw. niską emisję. Tym pojęciem określa się emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z emitorów o wysokości poniżej 40 metrów. Głównym jej źródłem jest spalanie paliw, zwłaszcza w stałych urządzeniach grzewczych – kotłach, ogrzewaczach pomieszczeń małej mocy cieplnej, użytkowanych w sektorze komunalno-bytowym. Pojęcie niskiej emisji dotyczy także lokalnych kotłowni małej mocy cieplnej użytkowanych w budynkach użyteczności publicznej, warsztatów usługowych, handlu, itd. Pod tym pojęciem kryje się też emisja komunikacyjna/ transportowa (samochody osobowe, dostawcze, tiry itd.) oraz tzw. emisja niezorganizowana – emisja powodowana pożarami, praca polowymi, czy pyleniem ze składowisk materiałów sypkich, a także spowodowana awariami przemysłowymi.

Obserwowane od wielu lat rosnące zanieczyszczenia powietrza i zmiany w środowisku spowodowały, że w energetyce zawodowej i przemyśle ciężkim wielu krajów, w tym w Polsce, wprowadzono wiele rozwiązań technicznych znacząco ograniczających emisje zanieczyszczeń. Jak wynika z raportów o krajowych emisjach zanieczyszczeń, głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w Unii Europejskiej jest sektor komunalno-bytowy i transport. Przy czym udział tych sektorów w poszczególnych krajach zależy od rodzaju źródeł ciepła wykorzystywanych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Polska należy do tych krajów, w których głównym źródłem emisji pyłu, zwłaszcza drobnych frakcji cząstek stałych, tzw. PM10, PM2.5, CO, oraz kancerogennych i mutagennych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), jest sektor komunalno-bytowy, a zwłaszcza gospodarstwa domowe.

Spalanie paliw stałych
Główną przyczyną tej sytuacji jest pozyskiwanie ciepła ze spalania paliw stałych, głównie węgla oraz drewna w urządzeniach grzewczych małej mocy. Dzieje się tak, ponieważ są to urządzenia znacznie mniej zaawansowane technicznie niż duże instalacje. Nie posiadają również nowoczesnych systemów oczyszczania spalin. Wysokość kominów, do których są podłączone, nie przekracza zazwyczaj 10 m. Zanieczyszczenia z takich kominów nie mogą być efektywnie rozcieńczone w wyższych warstwach atmosfery, bo tam nie docierają. Duże ilości zanieczyszczeń powietrza, wprowadzonych z niskich kominów w miejscach zwartej zabudowy mieszkalnej, w przypadku współwystępowania niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak duża wilgotność powietrza i brak przewietrzania/ wiatru, prowadzi do powstania zjawiska określanego mianem smogu. Nie dość więc, że instalacje te emitują więcej zanieczyszczeń, to jeszcze oddziałują na nasze bezpośrednie otoczenie i nas samych.

Redukcja niskiej emisji
W tym celu należy zastanowić się nad wielokierunkowymi działaniami, uwzględniając zarówno kwestie techniczne, jak i pozatechniczne dotyczące redukcji niskiej emisji. Pozwoli to na zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, a w efekcie poprawy jakości powietrza, stanu środowiska i zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia człowieka.
Proponowanymi rozwiązaniami są przede wszystkim:

•    zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych przez termomodernizację i termorenowację,

•    wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych,

•    budowa lokalnych kotłowni dla budownictwa wielorodzinnego,

•    substytucja paliwowa – zastąpienie węgla gazem, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój
energetyki rozproszonej,

•    wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi – węglem, biomasą, na instalacje spalania spełniające wymagania BAT (ang. Best Available Techniques), wysokosprawne energetycznie i ekologicznie, zasilane kwalifikowanymi paliwami stałymi,

•    stosowanie paliw bezdymnych, niskoemisyjnych.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ