Partner serwisu
12 czerwca 2019

VI Kongres Polska Chemia za nami!

Kategoria: Aktualności

Za nami najważniejsze wydarzenie branży chemicznej w Polsce. Ponad 600 gości wzięło udział w tegorocznej, VI edycji Kongresu Polska Chemia, która odbyła się 5 - 6 czerwca w Płocku. Przedstawiciele całego sektora chemicznego, prezesi największych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, eksperci, przez dwa dni dyskutowali nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami, które mają coraz większy wpływ na przyszłość całego sektora.

VI Kongres Polska Chemia za nami!

Kongres można skonkludować słowami Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr. inż. Tomasza Zielińskiego: „Polska Chemia stoi przed wielkim wyzwaniem. Przed nami wiele trendów, które przenikają do codzienności funkcjonowania branży. Te kluczowe, które już wpływają i będą wpływały jeszcze bardziej to przede wszystkim zachowania proekologiczne. Ekologia to główny trend do którego już dzisiaj musimy się dostosowywać ponieważ takie będę wymagania nie tylko regulacyjne, ale również klienta. Kolejny to Przemysł 4.0. Można mówić, że nadal odległy, ale wiele systemów, które przynoszą skok rozwojowy dla branży, już funkcjonuje. Ogromne wyzwanie to podejście proinnowacyjne a zatem wzrosty i rozwój jako innowacje. Nie ma miejsca na przygotowanie się do innowacji. Ta innowacyjność musi już funkcjonować. Należy także pamiętać o umacnianiu konkurencyjności w geopolityce.”

W trakcie Kongresu został wręczony tegoroczny tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” w ramach Kampanii „Polska Chemia” – tytułem uhonorowano Synthos S.A. Od czterech lat tytuł jest przyznawany przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora.

Kongres otworzył dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przypominając o niebywałym znaczeniu jakie dla całego środowiska chemicznego ma Kongres Polska Chemia: „Bez wkładu przemysłu chemicznego inne sektory nie mogłyby się rozwijać. Dlatego tak ważne są dla nas racjonalne regulacje i wsparcie naszej konkurencyjności. Kongres jest najlepszą przestrzenią do wypracowywania wspólnych stanowisk, rozmowy o tym jak skutecznie działać nie tylko na rzecz rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw ale i całego sektora. ” – oświadczył prezes Zieliński.

Dużo o znaczeniu i roli branży w kształtowaniu całej krajowej gospodarki mówili przedstawiciele administracji i parlamentu podczas swoich wystąpień

Dr Rafał Kos, Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odczytał list Prezydenta RP: „Kongres to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, która dotyczy dziedziny mającej wpływ na wszystkie aspekty naszego życia i kluczowej dla polskiej gospodarki. Cieszę się, że problemy, wyzwania i szanse dla rozwoju polskiej chemii są tematem wydarzenia, w którym uczestniczy tak wielu znakomitych ekspertów i praktyków. O tym, że przemysł chemiczny jest naszym wielkim atutem, świadczy również odbywający się już po raz szósty Kongres Polska Chemia, jego zakres tematyczny, znaczenie i liczba uczestników” - podkreślił Prezydent PR Andrzej Duda w liście do uczestników VI Kongresu Polska Chemia.

Marek Martynowski, Senator RP odczytał list Prezesa Rady Ministrów, Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym Premier podkreślił że: „Inwestycje w branży chemicznej stymulują wzrost popytu na towary i usługi z wielu branż. Są ogromnym bodźcem, nie tylko dla wzrostu gospodarczego, ale także dla poprawy stopnia innowacyjności oraz tworzenia wymagających, nowych kompetencji i miejsc pracy. To ponad 10 tys. podmiotów o różnej wielkości i specjalizacji, od dużych zintegrowanych grup chemicznych po średnie i małe zakłady przetwórstwa chemicznego. Wszystkie one wnoszą wielką wartość dodaną do naszej gospodarki i mają wpływ na tworzenie lepszego jutra dla Polski”.

Jerzy Meysztowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju w swoim wystąpieniu wskazał że: „Przemysł chemiczny ma znaczący wpływ na całokształt funkcjonowania gospodarki krajowej. Polska Izba Przemysłu Chemicznego takimi wydarzeniami jak VI Kongres Polska Chemia promuje tak istotny dla polskiej gospodarki sektor jakim jest polska chemia”.

„Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest organizacją, która w idealny sposób łączy to co jest najistotniejsze. Zderzenie świata nauki i biznesu to doskonała okazja do debaty nad drogą transformacji” – mówił podczas otwarcia senator Adam Gawęda, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

W uroczystym otwarciu brali także udział przedstawiciele Rady PIPC i Partnerów Strategicznych. Dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego powiedział zgormadzonym gościom: „Traktuję zgromadzonych gości jako reprezentację Polski. Nie ma mowy o wielkich inwestycjach bez harmonijnego spółdziałania wielu podmiotów. Przemysł Chemiczny musi się rozwijać. Wyzwania są ogromne. Zagrożenia są ogromne. Pochylajmy się, dyskutujmy. Jesteśmy cały czas na drodze poszukiwań i wspinania się na szczyty. Widać wielką skalę osiągnięć przemysłu chemicznego. Coraz większa liczba uczestników Kongresu świadczy o tym, że wydarzenie ma ogromne znaczenie w kalendarzu rynku.”

Wystąpienia otwierające podsumował Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu dr. Rozwoju, PKN ORLEN S.A., Wiceprzewodniczący Rady PIPC prezentując zgromadzonym gościom list Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Daniela Obajtka. W odczytywanym przez Prezesa Leszczyńskiego liście słyszeliśmy: „Potrzebujemy ścisłej współpracy środowiska naukowego i świata biznesu. Konieczne jest wzmocnienie sektora chemicznego. Trendem o coraz większym światowym znaczeniu jest minimalizacja wpływu sektora chemicznego na środowisko naturalne. #KongresPolskaChemia2019 to idealne miejsce do dyskusji na ten temat.”

VI Kongres Polska Chemia był podzielony na pięć bloków tematycznych, z których każdy składał się z kilku debat bądź prezentacji. Poszczególne obszary tematyczne odpowiadały najistotniejszym trendom kształtującym dzisiejszą chemię, temu co najważniejsze, ale także najtrudniejsze dla sektora.

Wydarzenie rozpoczęła pierwsza Debata Strategiczna prowadzona przez Prezesa Zarządu PIPC dr. inż. Tomasza Zielińskiego, który zaprosił do rozmowy na temat Chemii Przyszłości – Kluczowych kierunków rozwoju prezesów największych spółek oraz przedstawicieli administracji. W rozmowie z Prezesem Zarządu PIPC dr. inż. Tomaszem Zielińskim udział wzięli dr Mateusz A. Bonca – Prezes Zarządu, GRUPA LOTOS S.A., Zbigniew Leszczyński - Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A., Jan Filip Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. Paneliści i moderator wskazali, że chemia przyszłości to m.in. rozwój kadr, cyfryzacja, customizacja. To także badania i ciągły rozwój. Ogromnym wyzwaniem są obostrzenia regulacyjne, które stale będą rosnąć i z którymi przedsiębiorstwa będą musiały sobie poradzić.

Następnie uczestnicy Kongresu przysłuchiwali się rozmowom podczas bloku Inwestycje w sektorze

Podczas drugiej Debaty Strategicznej Chemia globalnie – wpływ inwestycji na świecie na możliwości inwestycyjne oraz konkurencyjność Europy i Polski (BASF Polska Sp. z o.o., Fluor S.A., Grupa Azoty S.A., PKN ORLEN S.A., Kancelaria CMS) rozmówcy szukali odpowiedzi na pytania czy i jak regulacje unijne wpływają na pozycję konkurencyjną naszej części Europy? Czy jesteśmy gotowi na zmiany, które szykują nam europejscy technokraci? Jak polskie inwestycje wyglądają w świetle światowych realiów? Podczas drugiej Debaty Strategicznej przedstawiciele firm członkowskich PIPC podkreślili ważną rolę inwestowania w technologie uwzględniając zmiany technologiczne na światowych rynkach a także wskazali na konieczność dynamicznego działania. Przedsiębiorcy na każdym etapie działalności powinni pamiętać o wyzwaniach regulacyjnych a także o zasadach konkurencyjności i dywersyfikacji rynku – wskazywali debatujący. Po debacie zgormadzeni goście mieli okazję uczestniczyć w Panelu Inwestycje prośrodowiskowe – nowy trend w gospodarce. Paneliści (BASF Polska Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A., PKO BP S.A., Grupa Azoty S.A., Kancelaria DWF) wskazali m.in., że wiodącym trendem w gospodarce jest ekologia, dlatego zrównoważony rozwój jest wpisany w strategię wielu firm a ich inwestycje są proekologiczne. Uwadze zgromadzonych gości nie mogło umknąć, że firmy członkowskie PIPC wdrażają nowe regulacje prawne z poszanowaniem dla środowiska naturalnego mając na uwadze ograniczenie emisji.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ