Partner serwisu
12 grudnia 2018

LOTOS zwiększa częstotliwość publikacji modelowej marży rafineryjnej

Kategoria: Aktualności

Dobra wiadomość dla inwestorów, akcjonariuszy i analityków interesujących się Grupą LOTOS S.A. Spółka, jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej, rozpoczyna publikowanie (od poniedziałku do piątku o 8 rano) dziennej modelowej marży rafineryjnej (MMR), które wartość odzwierciedla średnią kroczącą z ostatnich pięciu dni. Do tej pory MMR była publikowana tylko raz na miesiąc.

LOTOS zwiększa częstotliwość publikacji modelowej marży rafineryjnej

– Grupa LOTOS działa w zmiennym środowisku makroekonomicznym, dlatego przygotowaliśmy narzędzie, które pozwoli analitykom, inwestorom, klientom i innym interesariuszom na bieżące monitorowanie trendów, wpływających na rentowność naszego przedsiębiorstwa i całej branży oil&gas. – mówi Robert Sobków, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Modelowa marża rafineryjna przedstawia zyskowność rafinerii opartą na notowaniach rynku Północno-Zachodniej Europy publikowanych przez Thomson Reuters, przy uwzględnieniu agregacji grup produktowych do ogólnie dostępnych indeksów cenowych, na których bazuje większość sprzedaży spółki. Ponieważ prezentowany model nie uwzględnia różnic w cenach osiąganych poprzez sprzedaż produktów na różnych geograficznych rynkach zbytu, wielkość prezentowanej marży modelowej jest przybliżona, nie zaś tożsama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy LOTOS S.A.

Więcej na temat dziennej modelowej marży rafineryjnej tutaj.

Aby lepiej zrozumieć naftowy biznes

Innym narzędziem służącym lepszemu zrozumieniu mechanizmów rynkowych jest „Poradnik Inwestora Grupy LOTOS S.A.”. To nowatorska inicjatywa spółki mająca na celu ułatwienie analizy i zrozumienia sprawozdań finansowych podmiotów z sektora naftowego. LOTOS dąży do zwiększenia świadomości i wiedzy na temat działalności spółki oraz tego jak biznes przekłada się na generowanie wartości dla akcjonariuszy.

Do tej pory opublikowano dwie części poradnika: „Rachunek zysków i strat” oraz „Bilans”. Planowanie jest wydane jego kolejnych części.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

źródło: lotos.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ