Partner serwisu
20 sierpnia 2018

Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.

Kategoria: Aktualności

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) powziął dziś informację o rejestracji w dniu 14 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/24754/18/239) zmian Statutu Spółki.

Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z uchwałami nr 25 i 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z 26 czerwca 2018 roku („ZWZ”) sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:

- nowe brzmienie § 8 ust. 7 pkt 1 „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady w terminie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

- dodanie § 9 ust. 5 pkt 4 „Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

- nowe brzmienie § 9 ust. 6 „Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki, w tym sposób podejmowania uchwał w trybie wskazanym w § 9 ust. 5 pkt 4 Statutu; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.” 

źródło: PKN ORLEN
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ