Partner serwisu

Wyraźniej słyszalny głos CEEP

Kategoria: Z życia branży

Witold Nieć, Grupa LOTOS S.A.

Rok 2012 był niewątpliwie udany dla Stowarzyszenia. Central Europe Energy Partners, AISBL, (CEEP) pozyskało nowych członków, a głos jego przedstawicieli stawał się coraz bardziej słyszalny w czasie europejskich debat, związanych z różnymi aspektami energetyki i bezpieczeństwa energetycznego.

Wyraźniej słyszalny głos CEEP

Dziś CEEP reprezentuje 18 organizacji, z 6 krajów Europy Środkowej, należących do UE, których roczny obrót (wg danych na rok 2012) wynosił ponad 32 miliardy euro. Wszystkie podejmowane w mijającym roku działania CEEP, ukierunkowane były na jednoznacznym pokazaniu, że stowarzyszenie akceptuje kierunkowo cele i założenia polityki klimatycznej oraz polityki w sektorze energii UE: - Polityka realizacji celów, zwłaszcza w zakresie emisji, CO2 powinna być zmodyfikowana z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i kosztów społecznych, a okres ich osiągnięcia znacznie wydłużony - podkreśla Paweł Olechnowicz, przewodniczący rady dyrektorów CEEP. – Wierzymy, że jeżeli w Europie ma pozostać silny i konkurencyjny przemysł, najsensowniej byłoby umożliwienie krajom Unii wykorzystywanie najtańszych i najłatwiej dostępnych rodzimych źródeł energii, przy jednoczesnej stabilnej redukcji emisji, CO2 – dodaje Janusz Luks, dyrektor zarządzający CEEP.

Prezentacje z Pragi
Pod koniec kwietnia w stolicy Republiki Czeskiej, CEEP zorganizował konferencję pod tytułem "Sektor energii w Europie Centralnej - wyzwania, szanse i pułapki". Najważniejszym elementem tego wydarzenia była prezentacja raportu przygotowanego specjalnie na zlecenie Stowarzyszenia przez Ernst & Young pt: "Analiza sektora energii w Europie Centralnej (Raport Praski)".
- To było przełomowe wydarzenie. Zaprezentowane dane, analizy i opinie niezależnych ekspertów otworzył nowy rozdział w naszych działaniach - podkreśla Janusz Luks. - Ktoś może zapytać: dlaczego ten raport był tak ważny? Odpowiedź jest prosta. Ten dokument w sposób szeroki i bardzo dokładny pokazuje naszą część Europy.. Analizuje nasze mocne i słabe strony, to rzetelny opis rzeczywistości – dodaje dyrektor Luks.
Raport został bardzo dobrze przyjęty nie tylko przez uczestników spotkania, ale również ekspertów z branży i dziennikarzy. W licznych wystąpieniach przedstawiciele CEEP wielokrotnie deklarowali i podkreślali, że "budowanie bezpieczeństwa w sektorze energii, powinno być skorelowane z polityką klimatyczną UE”.

Central Europe Energy Partners: ekspansja i siła
W ubiegłym roku, członkostwo w CEEP uzyskało sześć nowych podmiotów, reprezentujących wszystkie sfery działalności sektora energii.
1 stycznia 2012 roku, Central Europe Energy Partners przyjęło w swoje szeregi dwóch nowych członków – PSE Operator S.A. z Polski i TRANSPETROL a.s. ze Słowacji. W czerwcu 2012 roku, do grona przedsiębiorstw zrzeszonych w CEEP dołączyła firma z branży fotowoltaicznej, SI Power SA., którego udziałowcami są światowi liderzy przemysłu fotowoltaicznego. Kolejnym przyjętym w czerwcu do grona firm członkowskich był węgierski koncern energetyczny, Mátrai Erzomu. To drugi największy producent energii elektrycznej na Węgrzech, dostarczający na krajowy rynek około 13% energii elektrycznej. W sierpniu kolejnym członkiem Central Europe Energy Partners, został Uniwersytet Nafty i Gazu w Ploiesti z rumuńskiego zagłębia wydobywczego ropy naftowej. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., jedno z największych i najstarszych przedsiębiorstw w Polsce, zostało w sierpniu, kolejnym, osiemnastym członkiem stowarzyszenia: - Jestem przekonany, że dzięki współpracy z PGNiG S.A., rozwiązywanie wielu istotnych problemów sektora energii w Europie Centralnej będzie bardziej owocne. CEEP zyskuje silnego partnera – podkreśla Paweł Olechnowicz.

Debata  „29+1”: - Memorandum z Budapesztu
W połowie października z inicjatywy Central Europe Energy Partners miała miejsce pierwsza w historii debata sektora energii Europy Centralnej „29+1”, gdzie „29” oznacza liczbę prezesów i członków zarządów przedsiębiorstw z Europy Centralnej, będących liderami w branży energetycznej, a „1” oznacza komisarza UE ds. energii, Günthera Oettinger. Spotkanie w całości było poświecone zagadnieniom związanym z wyzwaniami, jakie stawia przed Europą Centralną „Energy Roadmap 2050".
Rezultatem dyskusji było przyjęcie przez większość uczestników memorandum, jako wytycznych dla działalności CEEP, do czasu następnej konferencji „29+1”, zaplanowanej w Wilnie w 2013 roku.
- Konferencja była najlepszym dowodem, że Europa Centralna nie tylko jest w stanie mówić jednym głosem, ale że powinna i może działać wspólnie. Spotkanie było naprawdę niezwykłym wydarzeniem i przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – zapewniał Paweł Olechnowicz. - Przede wszystkim jednak, stworzyło możliwość do prowadzenia otwartego dialogu przedstawicieli sektora energii z Europy Centralnej z Güntherem Oettingerem – podkreślał.

Wizja przyszłości CEEP:
- CEEP bierze udział w pracach powiązanych z potencjalnymi możliwościami wykorzystania gazów i ropy łupkowej. Nie bez znaczenia są też paliwa kopalne, nuklearne oraz odnawialne źródła energii. By spełnić oczekiwania członków CEEP w 2013 roku, nasze stowarzyszenie chce poświęcić więcej uwagi możliwościom wykorzystania wszystkich źródeł energii w narodowych miksach energetycznych wszystkich krajów Europy Centralnej - zaznaczał Olechowicz.
Podkreślił, jednak to, że węgiel nie może zostać wykluczony, jako źródło energii, tak długo, jak jest kluczem do zachowania konkurencyjności europejskich gospodarek. W dłuższej perspektywie jego rola będzie spadać, na rzecz źródeł odnawialnych i gazu. Na zakończenie warto, zatem przypomnieć kluczowy wniosek z listopadowych „Dni Węgla” w Brukseli. Jest nim przekonanie, że wyzwaniem, które dziś stoi przed rządami państw UE jest znalezienie kompromisu, pomiędzy wymaganiami, jakie stawia rozwój gospodarczy, potrzebami społecznymi i jakością środowiska. Przy pełnej świadomości, że węgiel jest najszybciej rozwijającym się źródłem energii, niezbędnym przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w skali globalnej.
Zastosowanie nowych, najlepszych z dostępnych technologii (tzw. BAT), pozwoli na znaczne zmniejszenie emisji, CO2, poprzez zastąpienie starych elektrowni, nowymi i stworzenie nowych miejsc pracy, realnie przestrzegając w tym samym czasie regulacji środowiskowych.
 
Autor: Witold Nieć, Grupa LOTOS S.A.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ