Partner serwisu
30 listopada 2017

BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet

Kategoria: Aktualności

Po przeprowadzeniu oceny ofert otrzymanych w ramach 2 Fazy Open Season 2017 i zatwierdzeniu ostatecznej alokacji przepustowości, GAZ-SYSTEM oraz Energinet zostali zobowiązani przez krajowe organy regulacyjne do przeprowadzenia ocen rentowności projektu Baltic Pipe. W ich efekcie, obydwaj operatorzy uzyskali pozytywny wynik testu ekonomicznego, co oznacza że Umowy Przesyłowe w ramach Procedury Open Season 2017 powinny zostać zawarte najpóźniej do końca stycznia 2018 roku.

BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet

Alokacja przepustowości w wyniku zakończonej w dniu 31 października 2017 r.  2 Fazy Open Season 2017 potwierdziła uzasadnienie biznesowe dla wybudowania niezbędnej  infrastruktury przesyłowej pozwalającej na przesył gazu z Norwegii poprzez terytorium Danii do Polski oraz z Polski do Danii.

Zgodnie z Regulaminem Open Season 2017 warunkiem poprzedzającym zawarcie Umów Przesyłowych było przeprowadzenie przez obu operatorów Testu Ekonomicznego w celu oceny rentowności projektów dotyczących przepustowości przyrostowej, jak wskazano w Rozporządzeniu NC CAM. Zasady przeprowadzania Testu Ekonomicznego dla przepustowości przyrostowej wynikają z wytycznych Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu. Test ekonomiczny został przeprowadzony w oparciu o kryteria zatwierdzone przez krajowe organy regulacyjne w Polsce i w Danii, tj. przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) oraz Duńską Agencję Energii (DERA).

Pozytywny wynik testu ekonomicznego uzyskany przez  GAZ-SYSTEM i Energinet oraz spełnienie innych warunków określonych w Regulaminie Open Season 2017 pozwoli każdemu z operatorów  na  zawarcie 15-letnich Umów Przesyłowych z uczestnikami rynku, którym została przydzielona przepustowość. Zgodnie z przyjętym harmonogramem podpisanie Umów Przesyłowych powinno nastąpić najpóźniej do końca stycznia 2018 roku.

Obecnie obaj operatorzy kontynuują działania w ramach projektu w celu umożliwienia pierwszych dostaw gazu od października  2022 roku, pod warunkiem, że w 2018 roku podjęta zostanie pozytywna decyzja o realizacji inwestycji. Ostateczna decyzja inwestycyjna, która zostanie podjęta w 2018 roku zależy, m.in. od spełnienia warunków określonych w Umowach Przesyłowych.

źródło: Informacja prasowa
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ