Partner serwisu
23 listopada 2017

URE: Wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kwartale 2017

Kategoria: Paliwa

Urząd Regulacji Energetyki opublikował dane na temat produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kwartale br.

URE: Wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kwartale 2017

Kwartał, którego dotyczy ogłoszenie jest pierwszym kwartałem objętym obowiązkiem sprawozdawczym. Jak czytamy w informacji towarzyszącej publikacji:

Sprawozdania były składane po raz pierwszy i pomimo zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu wytycznych co do ich prawidłowego wypełniania, widoczny był często brak świadomości w jaki sposób należy przekazywać dane do Prezesa URE. Pomimo dokładania wszelkiej możliwej staranności i podejmowania działań mających na celu wyjaśnienie treści składanych sprawozdań, nie było możliwe wyeliminowanie całości napotkanych nieprawidłowości. Do najczęściej spotykanych błędów należały:

  • wskazywanie niewłaściwych jednostek miary lub wagi, stosowanie ton, litrów i m3 niezgodnie z wzorem formularza sprawozdania,
  • brak wskazania kodów CN paliw ciekłych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2039),
  • wykorzystywanie znalezionych w internecie wzorów sprawozdania, pochodzących z pierwszych projektów rozporządzenia i nie odpowiadających zakresowi wymaganych danych.

Jednocześnie ustawowy termin ogłoszenia kwartalnych danych dotyczących całkowitych ilości produkcji i przywozu uniemożliwił w wielu przypadkach, w których pojawiły się nieprawidłowości, uzyskanie od przedsiębiorców stosownych wyjaśnień. Ponadto nie wszystkie zobowiązane podmioty wywiązały się z ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych.

Trudności związane były również z ustaleniem ilości paliw wyprodukowanych, co wynikało z następujących przyczyn:

  • przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem gazu płynnego (LGP) deklarowali jako ilość paliwa wytworzonego cały wolumen paliw służących do wytwarzania paliwa końcowego. Paliwo takie może podlegać wielokrotnie procesom mieszania w różnych instalacjach wytwórczych w kraju, co w ujawnianych sprawozdaniach zwiększa wolumen wytworzonego gazu płynnego (LPG), mimo iż proces taki nie skutkuje zwiększeniem ilości paliwa znajdującego się w obrocie rynkowym,
  • w procesach uszlachetniania paliwa lub dodawania biokomponentów do paliwa dozowane są dodatki w ilości nie przekraczającej kilku procent. Mimo to przedsiębiorcy zajmujący się taką działalnością deklarowali w sprawozdaniach całość wytworzonego paliwa, co skutkowało w praktyce zwielokrotnieniem deklarowanych ilości wyprodukowanego paliwa.

Z uwagi na powyższe wielkości wytworzonych paliw, ujawnione w przekazywanych do Prezesa URE sprawozdaniach, konieczne będzie dalsze podejmowanie czynności mających na celu wyjaśnienie wpływających do Urzędu Regulacji Energetyki informacji. W celu uzyskania rzetelnych informacji zostało dotychczas wszczęte ponad 200 postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary dla przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się w terminie z ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych.

W celu zachowania rzetelności publikowanych danych, w przypadkach gdy produkcja benzyn silnikowych, oleju napędowego lub gazu płynnego (LPG) o danym kodzie CN odbywa się również w rafineriach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ilości paliw wyprodukowanych wykazywane są oddzielnie jako:

1) ilość paliw wyprodukowanych przez rafinerie znajdujące się na terenie RP oraz
2) ilość paliw ujawnionych w sprawozdaniach wszystkich przedsiębiorców.

Ze sprawozdaniem można zapoznać się TUTAJ.

źródło: paliwa.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ