Partner serwisu
Tylko u nas
04 października 2017

Pakiet paliwowy = większy wolumen = inwestycje

Kategoria: Rozmowa z...

Dzięki wprowadzeniu pakietu paliwowego nastąpiło ograniczenie szarej strefy, przez co zwiększyły się wolumeny usług świadczonych przez OLPP. To dało spółce impuls do zaplanowania szeregu inwestycji. Jakich? Zapytaliśmy o to Pawła Stańczyka, prezesa spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.

Pakiet paliwowy = większy wolumen = inwestycje

Jak wprowadzenie pakietu paliwowego wpłynęło na działalność OLPP?

Wprowadzenie pakietu nałożyło na nas więcej obowiązków. Operator Logistyczny Paliw Płynnych, jako podmiot prowadzący składy podatkowe, stał się płatnikiem podatku VAT w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw realizowanymi przez swoich klientów. W celu utrzymania płynności finansowej spółki na bezpiecznym poziomie i rzetelnego regulowania należności, OLPP pobiera od klientów zaliczki w wysokości wymaganej przepisami i terminowo odprowadza należności do administracji skarbowo-celnej.

Nowością nie był dla nas natomiast wymóg weryfikowania swoich klientów pod kątem posiadania stosownych koncesji oraz spełniania innych wprowadzonych wymagań formalno-prawnych niezbędnych dla korzystania z usług składów podatkowych OLPP. Każde nawiązanie współpracy poprzedzamy skrupulatną weryfikacją niezbędnych dokumentów i pozwoleń.

Zmiany prawne oraz wynikające z nich wzrosty legalnej konsumpcji i importu, przekładające się na znaczące zwiększenie wolumenów usług świadczonych przez OLPP, dały również impuls naszej spółce do zaplanowania szeregu inwestycji odpowiadających na potrzeby i oczekiwania naszych klientów, w tym np. w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie – zwiększenie liczby stanowisk nalewczych oraz wyodrębnienie dodatkowych zbiorników magazynowych ON o łącznej poj. 10 000 m³, czy w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu – rozpoczęcie prac związanych z umożliwieniem równoczesnego załadunku cystern kolejowych na wszystkich stanowiskach załadunkowych.

Równolegle prowadzimy także szeroko zakrojone prace inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe w pozostałych obiektach należących do OLPP, dążąc nieustannie do zwiększenia efektywności przyjęć i wydań paliwa w bazach OLPP. Dla zwiększenia efektywności wydłużyliśmy także czas pracy oraz wprowadziliśmy trzecią zmianę w bardziej eksploatowanych obiektach.

Czy pakiet paliwowy okazał się skutecznym narzędziem?

W mojej ocenie jest skutecznym narzędziem, dającym konkretne wyniki nie tylko dla OLPP, ale także dla polskiej gospodarki, właściwie od pierwszych dni funkcjonowania uregulowań. Już w sierpniu 2016 r., czyli zaraz po wprowadzeniu pakietu paliwowego (jak podaje POPiHN), sprzedaż paliw wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 20%, a w listopadzie osiągnęła aż ok. 30% wzrost.

Z powodu wprowadzenia pakietu paliwowego nastąpiła znaczna poprawa sytuacji na rynku oleju napędowego, co skutkowało znaczącym wzrostem obsłużonych przez naszą spółkę wolumenów dostaw ON (szczególnie drogą morską) oraz wydań na rynek. Znacznie większe zainteresowanie klientów usługami świadczonymi przez OLPP widoczne jest szczególnie w trzech lokalizacjach: Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu, Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie i Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach.

Wysoki wolumen wydań i większe zainteresowanie odbiorami paliw z Baz OLPP są potwierdzeniem skutecznego funkcjonowania nowych regulacji i skutkują również wzrostem znaczenia OLPP w systemie utrzymania ciągłości dostaw paliw na rynek krajowy.

A jak ocenia pan pakiety energetyczny i transportowy? Czy również przyczyniają się do poprawy sytuacji na rynku oleju napędowego?

Tak jak już wspomniałem, poprawa na rynku ON jest chyba najbardziej widoczna, ale trudno jednoznacznie przypisywać skutki jednej regulacji prawnej. Do sukcesu przyczynia się kompleksowa zmiana uregulowań, dlatego nie chcę analizować ich skuteczności osobno. Obserwowane w polskiej gospodarce i w wynikach naszej spółki wzrosty są wynikiem funkcjonowania także pakietu energetycznego i przewozowego. Dla przykładu: obserwujemy gwałtowny wzrost wydań na autocysterny – po wejściu w życie również pakietu przewozowego. Wydania na transport drogowy za czerwiec 2017 r. były o 34% wyższe niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Ważne jest, że wprowadzenie tych regulacji przekłada się również na korzyści dla całej polskiej gospodarki, w tym np. portów, firm przewozowych itd.

Rynek paliw jest bardzo dynamiczny. Jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie i jak do tego przygotowuje się OLPP?

To prawda, zmiany na rynku branży paliwowej są dosyć częste, ale niosą za sobą konkretny cel – zapobieganie nadużyciom oraz nieprawidłowościom przy obrocie paliwami ciekłymi. Zwiększenie kontroli państwa nad rynkiem stanowi reakcję na częste przypadki nadużyć.

Aktualnie trwają konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia ministra energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych. OLPP bierze w nich aktywny udział, a istotnym wnioskiem z rozmów jest potrzeba zwiększenia pojemności pod paliwa stanowiące zapasy interwencyjne. OLPP dostrzega tę potrzebę i podejmuje stosowne działania – już od jakiegoś czasu praktycznie wszystkie pojemności magazynowe, jakimi dysponujemy, zostały zakontraktowane.

W II połowie 2017 r. planujecie uruchomienie kolejnej instalacji umożliwiającej online blendowanie oleju napędowego z estrami w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu. Jakie jeszcze inwestycje ma w planach OLPP?

Wśród priorytetowych przedsięwzięć zaplanowanych na bieżący rok są m.in.: przygotowanie instalacji dozowania estrów online zarówno w BP 21 w Dębogórzu, jak i w BP 22 w Małaszewiczach, rozbudowa stanowisk nalewczych w najważniejszych bazach OLPP, kontynuacja programu rozbudowy systemu zabezpieczeń zbiorników magazynowych przed przepełnieniem oraz inwestycje w automatykę i IT – skutkujące podniesieniem wydajności.

Wzrost obrotu paliwami spowodował zwiększone zapotrzebowanie klientów na pojemności pod obrót, magazynowanie zapasów interwencyjnych i usługę biletową. Jak już wspomniałem, potrzeby te znacznie przekroczyły aktualnie dostępne możliwości magazynowe OLPP. Biorąc pod uwagę ustabilizowaną tendencję wzrostu obrotu paliwami, podjęliśmy decyzję o powołaniu zespołu do spraw przygotowania budowy nowych zbiorników magazynowych w bazach paliw należących do OLPP. Jego głównym celem jest wytypowanie baz paliw, w których budowa zbiorników będzie najbardziej efektywna i uzasadniona ekonomicznie, oraz przygotowanie stosownej dokumentacji na potrzeby tych inwestycji.

Integracja PERN i OLPP – jak ocenia pan ten proces? Co oznacza dla OLPP?

Podstawą połączenia spółek Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. i PERN S.A. jest potrzeba uporządkowania rynku ropy i paliw, wzmocnienie wewnętrzne Grupy Kapitałowej PERN oraz zwiększenie jej wartości dla właściciela. Ideą projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie jeszcze większej stabilności i przewidywalności funkcjonowania logistyki naftowo-paliwowej.

Od pierwszych dni stycznia 2018 r. będziemy funkcjonowali jako PERN S.A. Nie zmieni się zakres naszych usług. Zostanie on dodany do oferty PERN i razem mamy świadczyć kompleksowy wachlarz usług dla klientów.

Proces integracji od samego początku prowadzony jest w sposób transparentny nie tylko dla naszych klientów, ale także pracowników. Kluczem powodzenia całego procesu integracji jest zrozumienie, że PERN i OLPP nie są dla siebie konkurencją, a wręcz przeciwnie – wzajemnie się uzupełniają. Współpracujemy razem od wielu lat, znamy się dobrze, więc nie jest to dla nas rewolucja, a usankcjonowanie dotychczasowej współpracy. Wierzę, że połączenie przyniesie korzyść nam wszystkim.

Rozmawiała Joanna Jaśkowska, redaktor czasopisma „Chemia Przemysłowa” i portalu kierunekCHEMIA.pl

fot. fot. OLPP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ