Partner serwisu
29 czerwca 2017

Kongres PETROBIZNES - relacja

Kategoria: Aktualności

W dniu 28 czerwca 2017 r. odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz, której tytuł przewodni brzmiał ”Między polityką, bezpieczeństwem a biznesem – nowe wyzwania dla liderów rynku petrochemicznego i gazowego w Polsce”. Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Sekretarza Stanu - Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego Piotra Cieślińskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Narodowe

Kongres PETROBIZNES - relacja

Tegoroczna edycja została podzielona na trzy sesje tematyczne

Udział brali zarówno przedstawiciele rządu, eksperci jak i również prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, oraz dyrektorzy spółek paliwowych, chemicznych i gazowych. Pierwsza debata odbyła się w ramach Sesji Inauguracyjnej pt. „Polski rynek energii, petrochemii oraz gazu na etapie intensywnych zmian”. Jej moderatorem był Andrzej Błach – Partner, CMS, zaś w dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska, Pan Minister Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego; Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu ds. Międzynarodowych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sesja rozpoczęła się od wystąpienia  prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska – Sekretarza Stanu, Głównego Geolog Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska który przedstawił główne założenia polityki surowcowej Państwa.

Z kolei Pan Minister Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, odniósł się do aktualnych prac ministerstwa związanych z polityką energetyczną Polski, kwestią strategicznych surowców energetycznych, postępem prac związanych z elektromobilnością oraz zadaniami Ministerstwa wynikającymi z rozmów prowadzonych z Komisją Europejską  dotyczących Nord Stream II. W pierwszej części panelu dyskusja koncentrowała się wokół tematu priorytetów gospodarczych Unii Europejskiej w kontekście priorytetów gospodarczych Polski.

Pytanie stanowiło wstęp do rozważań nad polityką klimatyczną, w odniesieniu do kształtu nowej polityki energetycznej kraju. Niezwykle ciekawe były wypowiedzi prelegentów na temat perspektywicznej polityki surowcowej w odniesieniu do ropy i gazu. Podkreślono także znaczący rozwój spółek paliwowych na przestrzeni ostatniego roku. Odniesiono się także do tematu Baltic Pipe jako projektu uniezależniającego Polskę od Rosji ale także stwarzającego lepsze warunki negocjacyjne w rozmowach na temat dostaw gazu dla Polski. Podkreślono, że takie rozwiązanie doskonale się sprawdza w przypadku dostaw rosyjskiej ropy. Następnie dyskutowano nad rolą narodowych koncernów paliwowych w tworzeniu silnej gospodarki narodowej i oczekiwań Rządu wobec sektora energetycznego, petrochemicznego i gazowego. Na koniec podkreślono także znaczenie wprowadzenia pakietu paliwowego dla wzrostu obrotów spółek paliwowych.

Sesja I

Nowe priorytety i cele sektora gazowego do 2020 roku moderowana była przez Piotra Ciołkowskiego – Partnera w Kancelarii CMS. Debata została podzielona na dwie części: biznesową i ekspercką, ujmującą problematykę sektora z perspektywy przedsiębiorców i uczestników rynku oraz ekspertów i obserwatorów sektora.

W ramach części biznesowej wzięli udział: Grzegorz Błędowski – Dyrektor Projektu EFRA, Grupa LOTOS S.A.; Robert Brzozowski - Prezes Zarządu, UNIMOT S.A.; Krzysztof Hnatio – Prezes Zarządu PGNiG Gas Storage Poland Sp z o.o.; Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, OLPP; Beata Wittmann – Dyrektor Korporacyjny ds. Energii, Grupa Azoty, zaś w ramach części eksperckiej w dyskusji uczestniczyli: Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią; Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego; Marcin Sienkiewicz – Dyrektor ds. Projektu Hubu Gazowego, Towarowa Giełda Energii; dr Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Roman Ślagowski – Przewodniczący Prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Debatę rozpoczęto od dwóch kluczowych obecnie pytań, dotyczących wpływu obliga giełdowego na budowę płynnego rynku gazu oraz wpływu funkcjonowania terminalu LNG w Świnoujściu na krajowy i europejski rynek gazu. Przy okazji poruszono temat obecnego stanu infrastruktury gazowej i jego przyszłości, jeżeli chodzi o inwestycje. Następnie zastanawiano się jaka jest złota formuła walki o udziału w rynku (koncern gazowy, czy przedsiębiorstwo multienergetyczne). Był to istotny wstęp do pytania o koncepcję funkcję Obszaru Bałtyku jako rynku dostaw ropy i gazu, w szczególności, jeżeli chodzi o połączenie gazowe z Norwegią – jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju. W kolejnej części debaty skoncentrowano się nad rolą najbardziej kluczowych koncernów gazowych i paliwowych w ramach polskiej gospodarki – chodzi w szczególności o miejsce OLPP w procesie bezpiecznego dostarczania paliw na terenie Polski, roli PGNiG w zliberalizowanym rynku gazu oraz prowadzony przez Grupę LOTOS projekt EFRA jako klucz do optymalizacji biznesowej. Na koniec zaproszeni goście zastanawiali się nad kondycją rynku LPG w rok po nowelizacji Prawa Energetycznego

Sesja II

Chemia – wsparciem dla sektora gazowego i paliwowego poświęcona była najważniejszym zmianom i wyzwaniom, przed jakimi stoi polski sektor chemiczny. Moderatorem debaty był Przemysław Krysicki – Dyrektor, EY, zaś w roli prelegentów wystąpili: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – Kierownik Zakładu Proekologicznej Modernizacji Technologii, Instytut Chemii Przemysłowej; Krzysztof Nadakiewicz – Project Manager, Life Science & Advance Manufacturing Specialist, FLUOR S.A.; Bogdan Rogaski - Prezes Zarządu, BARTER S.A.; Tomoho Umeda – Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, Doradca Ministra Rozwoju; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; Adam Żurek – Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, Grupa Azoty.

Zaproszeni goście na początku starali się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest dziś rola liderów rynku petrochemicznego w narodowej polityce gospodarczej kraju. Stanowiło to o tyle istotną kwestię, gdyż podczas dyskusji próbowano sprecyzować, jak powinno wyglądać przyjazne otoczenie dla rozwoju przemysłu chemicznego, który jest jednym z najważniejszych sektorów przemysłowych w Polsce. Dalsza część debaty skoncentrowała się na kwestii innowacyjności w polskiej chemii, szansach i zagrożeniach dla rozwoju sektora i źródeł finansowania, w kontekście możliwości sektora. Na koniec zaś analizowano temat ropociągów, gazociągów, terminalu LNG i magazynów gazu/paliw płynnych jako elementu bezpieczeństwa państwa oraz sposobów na walkę z niekorzystnymi regulacjami dla sektora poprzez aktywną obecność w Brukseli.

Druga część Sesji stanowiła praktyczne rozwinięcie wcześniejszej dyskusji w formie prezentacji innowacyjnych i rozwojowych projektów w sektorze chemicznym, gazowym i paliwowym. Moderatorem tej części debaty była Renata Auchimik – Senior Expert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, zaś z prezentacjami wystąpili: Leszek Rudnik - Gestra Polonia Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: „Ocena i modernizacja systemów odwodnień instalacji parowych pod kątem efektywności energetycznej i unikania termicznych uderzeń wodnych”); Łukasz Księżopolski – Warsaw Branch Director, FlexSim, InterMarium Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: „Technologie symulacyjne w branży chemicznej – studium przypadku”); Rafał Rodziewicz - Prezes Zarządu, Infratel Operator Infrastrukturalny / Rada ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji (tytuł prezentacji: „Cyberbezpieczeństwo sieci technologicznych infrastruktury krytycznej – czy jesteśmy gotowi na atak?”); dr inż. Magdalena Król - Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Ośrodkami Naukowo- Badawczymi, KGHM CUPRUM (tytuł prezentacji: „Skuteczne wdrożenie technologii zgazowania węgla szansą rozwoju branży karbochemicznej”); Ewa Szumlak – Dyrektor Działu Marketingu, ELPIGAZ Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: „Rola płynnego LPG w przyszłości”); Andrzej Leończuk – Specjalista, BARTER S.A. (tytuł prezentacji: „LNG – nie taki wilk Straszny”).

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES, który odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.petrobiznes.pl.

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.  

  • Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować:
  • Partnerowi Głównemu: Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A.
  • Partnerowi Prawnemu: CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k.
  • Partnerowi Merytorycznemu: firmie EY
  • Partnerom: Grupie Azoty S.A.; OLPP Sp. z o.o.; FlexSim InterMarium

Podziękowania również  dla Patronów Medialnych:

Magazynowi Polska Chemia, Magazynowi Chemia i Biznes, Portalowi Kierunekchemia.pl, Magazynowi Express Przemysłowy, Portalowi BiznesAlert.pl, Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Magazynowi Polski Przemysł, Portalowi Investing.com, Wydawnictwu BrogMarketing, właścicielowi portalu petrolnet.pl i magazynu Stacja Benzynowa, Portalowi E-petrol.pl, Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi portalu inzynieria.com i magazynu Paliwa i Energetyka, Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle, Czasopismu Reporter Chemiczny, Portalowi StrategieiBiznes.pl.

Źródło i fot.: Informacja prasowa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ