Partner serwisu
28 kwietnia 2017

Rekomendacja Zarządu Spółki PCC EXOL w sprawie dywidendy

Kategoria: Z życia branży

PCC EXOL co roku wypłaca blisko połowę jednostkowego rocznego zysku akcjonariuszom. W tym roku Zarząd rekomenduje wypłatę 100% zysku czyli rekordowej dywidendy.

Rekomendacja Zarządu Spółki PCC EXOL w sprawie dywidendy

Czy tego mogą spodziewać się Akcjonariusze?

Jak wiemy, ostateczną decyzję o przeznaczeniu zysku spółki podejmuje Walne Zgromadzenie. Dzisiaj Zarząd zarekomendował wypłatę 100% wypracowanego przez PCC EXOL S.A. zysku, pomniejszonego o kwotę przeznaczoną na kapitał zapasowy. Spółka poprawia zyski, zwiększa swoją kapitalizację i regularnie wypłaca dywidendę. Aktualnie mamy dobrą pozycję finansową, co pozwala nam spokojnie rekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu wypłatę rekordowej dywidendy, czyli całego zysku jednostkowego netto Spółki. Przed nami jeszcze rekomendacja Rady Nadzorczej. Jeśli będzie ona spójna z rekomendacją Zarządu i obydwa wnioski organów Spółki spotkają się finalnie z aprobatą Walnego Zgromadzenia, dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, czyli w wysokości  0,13 zł na jedną akcję.
 

W 2016 roku Grupa poprawiła r/r skonsolidowane przychody o 5 proc. do 540 mln zł, a zysk netto o ponad 45-proc. do 21,5 mln zł. Jakie były główne czynniki, dzięki którym Spółka wypracowała tak wysokie wyniki?

Wyniki Grupy to efekt naszej całorocznej pracy na poszczególnych poziomach działalności organizacji. Tak dobre rezultaty zawdzięczamy między innymi wysokiej marży na sprzedaży, zwłaszcza w pierwszym półroczu 2016 r. oraz konsekwentnie zmienianej strukturze sprzedaży. Istotne znaczenie miał tutaj wzrost przychodów ze sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych. W 2016 roku ich udział w przychodach ze sprzedaży produktów wzrósł o 3 punkty procentowe, osiągając poziom 46%, głównie za sprawą rozwoju nowych produktów z grupy środków niskopiennych, antypiennych czy emulgatorów. Jednocześnie Grupa pracowała nad zwiększaniem rentowności produktów masowych, których udział w sprzedaży jest nadal istotny. Działania te, wsparte trwałymi relacjami z odbiorcami i dostawcami, przełożyły się na stopniowy wzrost marży, także na tej grupie produktów.
 

Czy można zatem powiedzieć, że transformacja Grupy PCC EXOL z producenta wyrobów masowych w kierunku producenta rozwiązań specjalistycznych przynosi wymierne efekty?

Od kilku lat dążymy do zwiększania oferty wyrobów specjalistycznych, przez co rośnie ich wolumen względem produktów masowych. Warto zauważyć, że w 2013 roku udział procentowy produktów specjalistycznych w sprzedaży wynosił 45%, a w roku 2016 było to już 55%. Wzrost udziału o ponad 10 punktów procentowych był możliwy, dzięki wdrażanym projektom rozwojowym a także inwestycjom w rozbudowę i modernizację wytwórni oraz laboratoriów aplikacyjnych. Trzeba jednak nadal pamiętać o znaczeniu produktów masowych w ofercie PCC EXOL. To one dają Spółce możliwość posiadania komplementarnego portfolio i jednocześnie pozwalają optymalizować koszty produkcji.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ