Partner serwisu
27 kwietnia 2017

PKN Orlen przygotowuje się do wykupu swych obligacji detalicznych

Kategoria: Z życia branży

PKN Orlen przygotowuje się do wykupu swych obligacji detalicznych z poprzednich emisji, w tym roku za 700 mln, w 2018 r. za 200 mln zł, a w 2020 r. za 100 mln zł. Przygotowuje też prospekt emisyjny drugiego programu tych papierów dłużnych o wartości do 1 mld zł.

PKN Orlen przygotowuje się do wykupu swych obligacji detalicznych

Wcześniej, w latach 2013-14, PKN Orlen wyemitował w sześciu seriach obligacje detaliczne o łącznej wartości także 1 mld zł.

Obligacje detaliczne zaczynają zapadać. Wyemitowaliśmy je cztery lata temu, więc kolejne transze będą zapadały, w czerwcu i w kolejnych miesiącach. W tym roku 700 mln zł, 200 mln zł w przyszłym roku i 100 mln zł w 2020 r – powiedział wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk na czwartkowej konferencji prasowej. Pozytywna informacja jest taka, że zamierzamy te obligacje wykupić. Także wszyscy inwestorzy mogą spać spokojnie – dodał.

Wiceprezes PKN Orlen przypomniał, że rada nadzorcza tej spółki wyraziła ostatnio zgodę na drugi program emisji obligacji detalicznych, także w kwocie do 1 mld zł.

Niedługo będziemy składać prospekt emisyjny. Także inwestorzy, którzy są zainteresowani dalszymi albo nowymi inwestycjami w nasze obligacje detaliczne, powinni zachować czujność. W ciągu najbliższych miesięcy z taką informacją będziemy na rynek wychodzić – zapowiedział Jędrzejczyk.

Jak zaznaczył wiceprezes PKN Orlen, właśnie dzięki emisji obligacji detalicznych, a także korporacyjnych oraz euroobligacji finansowanie płockiego koncernu, z terminem zapadalności w 2021 r., jest zróżnicowane.

W środę PKN Orlen poinformował, że rada nadzorcza tej spółki wyraziła zgodę na drugi w historii płockiego koncernu program obligacji detalicznych, które zostaną wyemitowane w kilku seriach do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Jak zapowiedziała spółka, obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej i planowane jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.

PKN Orlen zaznaczył, iż

parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby spółki. Przypomniał jednocześnie, że przeprowadzenie oferty publicznej w ramach drugiego programu emisji obligacji detalicznych wymaga również uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego oferty.

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

Z kolei na początku 2012 r. PKN Orlen, w ramach różnicowania źródeł finansowania, wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Były to obligacje o najwyższej wartości emisji, jakie zostały wtedy wprowadzone na rynek Catalyst.

Dotychczas płocki koncern, przeprowadził również dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro.

Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, iż koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju.

 

Źródło: PAP

Fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ