Partner serwisu
06 marca 2017

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w lutym 2017 r.

Kategoria: Z życia branży

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym 2017 roku wyniósł 10 160 607 MWh, wzrastając łącznie na rynkach spot i terminowym o 18,0 proc. r/r.

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w lutym 2017 r.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 10 160 607 MWh, co oznacza wzrost o 18,0 proc. r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 2 492 019 MWh, wzrastając r/r o 30,1 proc. Na wolumen ten złożyło się 2 129 904 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 44,2 proc. r/r) oraz 362 115 MWh na RDBg (spadek o 17,5 proc. r/r). Wolumen obrotu na RTT wzrósł natomiast o 14,6 proc. r/r, do poziomu 7 668 588 MWh.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w lutym 93,11 zł/MWh, czyli o 0,06 zł/MWh więcej niż w styczniu br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 87,47 zł/MWh, czyli o 2,14 zł/MWh mniej od ceny z notowań tego kontraktu w styczniu.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2017 roku 6 253 879 MWh, a więc o 42,4 proc. mniej niż w lutym roku 2016. Na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 1,1 proc. do poziomu 2 127 310 MWh. Spadek r/r na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wyniósł, przy wolumenie obrotu 4 126 569 MWh, 52,6 proc.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lutym na poziomie 154,75 zł/MWh, spadając m/m o 9,29 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 159,20 zł/MWh, co oznacza spadek o 1,39 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w styczniu br.

 

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 4 655 584 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do lutego ubiegłego roku o 25,4 proc.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się w lutym na poziomie 1 587 310 MWh, a więc o 41,7 proc. niższym niż w lutym roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 36,38 zł/MWh, czyli o 1,60 zł/MWh mniej niż w styczniu br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł 34 357 toe. Oznacza to wzrost r/r o 168,4 proc. Średnioważona cena sesyjna dla tego instrumentu spadła m/m o 190,48 zł/toe, poziomu 1 028,90 zł/toe.

 

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W lutym 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 12 973 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,55 zł/MWh.

 

Nowi uczestnicy

Na koniec lutego 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 71 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 28 lutego 2017 r. członkami rejestru było 3061 podmiotów, w lutym przybyło ich 42.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 273 podmiotów.

Źródło: TGE

Fot. 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ