Partner serwisu
05 stycznia 2017

Zmotywowani środowiskowo? Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK S.A. – etap I

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Potrzeba budowy nowej elektrociepłowni w Kędzierzynie-Koźlu wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania obiektu energetycznego spalania do wymaganych dyrektywą IED ograniczeń emisji zanieczyszczeń i pyłu. Jest nieunikniona również ze względu na zużycie techniczne podstawowych urządzeń
i instalacji, eksploatowanych w elektrociepłowni od prawie 60 lat.

Zmotywowani środowiskowo? Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK S.A. – etap I

Nowy projekt obejmuje nie tylko odtworzenie substancji technicznej i spełnienie wymogów ochrony środowiska. Budowa nowej elektrociepłowni wpisuje się znakomicie w obecny trend zwiększania efektywności energetycznej. Inwestycja jest wpisana w Strategię Grupy Azoty na lata 2013- 2020.

Efektem budowy nowej elektrociepłowni będzie przede wszystkim znaczne ograniczenie emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń oraz wzrost sprawności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

W poszukiwaniu najlepszego rozwiązania…

W poszukiwaniu rozwiązania, pozwalającego na wytwarzanie ciepła technologicznego przy najmniejszych możliwych kosztach eksploatacyjnych, w przedsiębiorstwie wykonano wcześniej szereg opracowań i analiz techniczno-ekonomicznych, w których rozpatrywano m.in. budowę: bloku parowo-gazowego na gaz ziemny, źródła energii wykorzystującej gaz z pirolizy węgla, źródła wytwarzającego tylko parę technologiczną – bez produkcji energii elektrycznej.

W oparciu o przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne zdecydowano, że w Grupie Azoty ZAK S.A. wybudowane zostanie nowe źródło pary złożone z następujących elementów:

  • dwa kotły energetyczne o wydajności po 140 Mg/h pary, w których spalany będzie węgiel kamienny,
  • nowy turbozespół upustowo-kondensacyjny mocy 25 MWe,
  • rezerwowo-szczytowe źródło pary w postaci kotłowni gazowo-olejowej z dwoma kotłami parowymi o wydajności po 70 Mg/h pary. Kotły te charakteryzują się krótkim czasem rozruchu i dużą szybkością zmian obciążenia, co pozwoli na stosunkowo szybkie dostosowanie produkcji pary w kotłach do potrzeb cieplnych instalacji technologicznych w przedsiębiorstwie.

Praca nowego turbozespołu przyczyni się do wzrostu produkcji energii elektrycznej w EC. Nowy turbozespół upustowo-kondensacyjny będzie także powiększał elastyczność nowej elektrociepłowni, co jest niezwykle istotne w sytuacji zasilania w ciepło i media energetyczne instalacji produkcyjnych o dużej zmienności odbioru i wymaganej pewności dostawy.

Budowa podzielona na etapy

Wykorzystując mechanizmy stworzone przez dyrektywę IED, umożliwiające pracę po 2016 r. istniejących obiektów energetycznych, przy zachowaniu standardów emisji z 2015 roku, nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK S.A. może być budowana etapowo. Podział inwestycji na etapy pozwolił na rozłożenie w czasie nakładów finansowych. W przypadku EC Grupy Azoty ZAK S.A. skorzystanie z możliwości wnikających z „ograniczonego odstępstwa obowiązującego w całym okresie eksploatacji” według art. 33 dyrektywy IED pozwoli, przy spełnieniu określonych warunków, na pracę istniejących kotłów EC od 2016 roku z dotychczasowymi normami emisyjnymi. Istota „ograniczonego odstępstwa (...)” polega na tym, że w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2023 r. obiekty energetycznego spalania mogą być zwolnione z przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji, jeżeli operator obiektu energetycznego spalania zobowiąże się najpóźniej do 1 stycznia 2014 roku w pisemnym oświadczeniu przedstawionym właściwemu organowi, że począwszy od 1 stycznia 2016 r. i nie później niż do 31 grudnia 2023 r., nie będzie eksploatował istniejącego obiektu przez więcej niż 17 500 godzin. Przy czym, zgodnie z interpretacją KE, limit czasu eksploatacji dotyczy obiektu (emitora), a nie każdego kotła liczonego oddzielnie.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ