Partner serwisu
05 stycznia 2017

Zmotywowani środowiskowo? Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK S.A. – etap I

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Bez budowy nowego źródła pary limit godzin pracy istniejących kotłów z dotychczasowymi standardami emisji zostałby wykorzystany w 2018 roku. Czas pracy istniejących obiektów może jednak zostać wydłużony poza 2018 rok (maksymalnie do końca 2023 r.), jeżeli do 2017 roku wybudowane zostanie nowe źródło pary, spełniające standardy emisji według dyrektywy IED.

Pracujące w ramach nowej elektrociepłowni nowe źródło pary funkcjonować będzie ok. 8000 godzin w roku. Jego wydajność będzie wynosić 140 Mg/h pary. Jeśli nowy kocioł zostanie oddany do użytku zgodnie z planem, to jest na początku 2017 roku, jego produkcja uzupełniona parą wytwarzaną w starych kotłach w ramach wspomnianego wyżej ograniczonego czasu pracy, pokryje zapotrzebowanie zakładów na parę technologiczną do 2023 r. Po tym okresie źródłem pary mogą być już tylko nowe jednostki. (Tabela przedstawiająca symulację pracy EC ZAK z nowym źródłem pary 140 t/h oddanym do eksploatacji do końca 2015 r. w materiale na portalu kierunekCHEMIA.pl).

RYS . 1 Wizualizacja projektowa pierwszego etapu budowy nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.

Inwestycja w Grupie Azoty ZAK S.A. „Nowa Elektrociepłownia” podzielona została na zadania i etapy.

  • Zadanie 1. Zabudowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy 25MWe,
  • Zadanie 2a. Budowa kotłowni z kotłem węglowym 140 Mg/h,
  • Zadanie 2b. Budowa drugiego kotła węglowego 140 Mg/h,
  • Zadanie 2c. Budowa kotłowni gazowo olejowej 2x70 Mg/h,
  • Zadanie 3. Budowa budynku centralnej nastawni.

W pierwszym etapie (Etap I) przewidziano oddanie do użytku zadanie 1, 2a i 3, natomiast zadania 2b i 2c sfinalizowane zostaną później jako etap II. Zakończenie zadań z Etapu I rozłożone jest na okres końca 2016 roku, natomiast po 2018 roku rozpocznie się realizacja Etapu II.

Dwa kotły parowe spalające węgiel kamienny

Ciągłość dostaw z EC do wytwórni technologicznych Grupy Azoty ZAK S.A. pary o wymaganych parametrach ilościowych i jakościowych będzie zapewniona po realizacji całego planowanego zakresu inwestycji. Docelowo, niezależnie od wersji realizacji etapu 1, podstawowymi źródłami pary w EC będą dwa kotły parowe spalające węgiel kamienny, o wydajności po 140 Mg/h każdy. Kotłownia gazowo-olejowa z dwoma kotłami
parowymi o wydajności po 70 Mg/h, będzie rezerwowo-szczytowym źródłem pary. Ponadto oddana będzie do ruchu turbina upustowo-kondensacyjna o mocy 25 MWe i centralna nastawnia spinająca powstały układ systemami sterowania i kontroli.

Kotły w nowej EC spełniać będą wymagane standardy emisji zanieczyszczeń i pyłu oraz zalecenia BAT.

Zdecydowano o zastosowaniu rozwiązania technicznego elektrociepłowni z kotłem pyłowym wyposażonym
w selektywną katalityczną technologię redukcji NOx (SCR) i półsuchą wapienną instalację odsiarczania spalin. Końcowym urządzeniem instalacji oczyszczania spalin będzie filtr workowy. Osiągnięte zostaną poziomy emisji nieprzekraczające 180 mg NOx, 180 mg SOx, 200 mg CO i 18 mg pyłu na jeden Nm3 spalin. Przewidziany w II etapie kocioł węglowy spełniać będzie te same warunki emisji, natomiast kotły szczytowo-rezerwowe, opalane zamiennie olejem lub gazem, spełnią wymogi dotyczące emisji ze spalania tych właśnie paliw.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ