Partner serwisu
27 października 2016

V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego - strategia Polskiej Spółki Gazownictwa

Kategoria: Z życia branży

Podczas odbywającego się w Ossie V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel przedstawił strategię PSG na lata 2016 - 2022. Jak podkreślił obecny zarząd spółki rozpoczął swoją kadencję od zdiagnozowania najpoważniejszych problemów.

V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego - strategia Polskiej Spółki Gazownictwa

Były to między innymi brak długofalowej filozofii działania, nieadekwatna do potrzeb struktura organizacyjna, archaiczny model obsługi klienta oraz brak scentralizowanych, zintegrowanych systemów IT, wiek pracowników i nastawienie spółki wyłącznie na prostą redukcję kosztów.

Obecna strategia PSG zakłada zmianę struktury organizacyjnej z cztero- na trzystopniową i zwiększenie liczby jednostek terenowych tak, by były one skorelowane ze strukturą administracyjną Polski. Zamiast dotychczasowych 6 Oddziałów i 19 Zakładów od 1 stycznia 2017 powstanie 17 Zakładów Gazowniczych. Spółka uruchomi również ok 170 Gazowni i Punktów Gazowniczych i reaktywuje 47 jednostek zlikwidowanych w poprzednich latach. Jest to powrót do tradycji, w której to Gazownia jest podstawowym ogniwem, łączącym klienta z Polską Spółką Gazownictwa. Znacznie skróci to ścieżki decyzyjne i usprawni obsługę klientów.

Misja

Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, odpowiedzialny i bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spółka chce realizować politykę energetyczną Rządu RP, porządkować system gazowniczy i współuczestniczyć w planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Kolejne strategiczne cele to rozwój infrastruktury dystrybucji gazu, współpraca z administracją rządową i samorządową, wyrównywanie różnic cywilizacyjnych i pobudzanie koniunktury gospodarczej. PSG chce likwidować tzw. białe plamy na mapie Polski.

Obecnie stopień gazyfikacji kraju wynosi 58%, co oznacza, że jedynie 1434 gminy z 2479 mogą korzystać z gazu ziemnego. Spółka stawia na ścisłą współpracę z samorządami i gazyfikację z wykorzystaniem gazu LNG w miejscach, gdzie nie ma stałej sieci dystrybucji gazu lub z różnych względów jej budowa jest niemożliwa.

Na koniec 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce osiągnąć następujące wskaźniki skumulowane za lata 2016 - 2022:

  •  EBITDA 15895 (mln PLN)
  •  Wolumen 79,06 (mld metrów sześciennych)
  •  Liczba przyłączy 350 600 sztuk
  •  Stopień gazyfikacji 60,79%

Podczas prezentacji prezes Jarosław Wróbel podkreślił również, że PSG przyjęło nową koncepcję zarządzania wartością firmy. Spółka będzie realizować politykę ewolucyjnego wzrostu nie tylko poprzez prostą redukcję kosztów, sprowadzającą się w poprzednich latach praktycznie do zwolnienia ok. 2500 pracowników, ale poprzez inicjatywy mające zwiększyć wolumen dystrybuowanego gazu. Jednocześnie będzie utrzymywać dyscyplinę kosztową i optymalizować koszty realizowanych procesów. Również cały pakiet strategicznych zmian wypracowany został w nowatorski sposób, wspólnie ze Stroną Społeczną oraz kadrą menedżerską PSG, bez angażowania zewnętrznych firm konsultingowych.

Polska Spółka Gazownictwa to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa. Zarządza ponad 177 tysiącami kilometrów gazociągów, dystrybuuje około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie i obsługuje około 7 milionów odbiorców przemysłowych i indywidualnych.

 

Źródło: PAP

fot.: 123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ