Partner serwisu
07 października 2016

Orlen Upstream poszukuje ropy i gazu w Małopolsce, planuje kolejne odwierty

Kategoria: Paliwa

Do listopada potrwają prowadzone przez Orlen Upstream prace poszukiwawcze złóż ropy i gazu w gminie Lipinki w Małopolsce. Długość odwiertu Lipinki-OU1 ma wynieść 2100 m. Z początkiem 2017 r. spółka planuje kolejne wiercenia poszukiwawcze i rozpoznawcze.

Orlen Upstream poszukuje ropy i gazu w Małopolsce, planuje kolejne odwierty

Orlen Upstream to spółka zależna PKN Orlen utworzona w 2006 r. do poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych.

Jak poinformował Orlen Upstream, otwór Lipinki-OU1 na terenie koncesji Blok 435 realizowany jest w ramach przedsięwzięcia projektowego „Karpaty” włączonego do projektów poszukiwawczo-wydobywczych w 2015 r. Prace wiertnicze planowane są tam na ok. 50 dni.

- Celem prowadzonych prac jest zbadanie pod kątem występowania nagromadzeń węglowodorów kilku formacji geologicznych zalegających na różnych głębokościach oraz pozyskanie danych, które umożliwią odtworzenie budowy geologicznej regionu i ocenę jego perspektywiczności – podkreśliła spółka.

Według prezesa Orlen Upstream Wiesława Prugara, rozbudowa „portfela aktywów” spółki o projekty obejmujące m.in. rejon Karpat Zewnętrznych „jest efektem konsekwentnego rozwoju segmentu wydobywczego w płockim koncernie. - Każdorazowa decyzja o lokalizacji prac wiertniczych podejmowana jest w oparciu o wieloetapową analizę danych geologicznych i modelowanie ekonomiczne, które wykonuje zespół specjalistów Orlen Upstream – powiedział Prugar, cytowany w komunikacie spółki.

Orlen Upstream przypomniał, że centralna część Karpat Zewnętrznych, gdzie położony jest odwiert Lipinki-OU1, znana jest od XIX wieku z konwencjonalnych akumulacji węglowodorów. - Na tym obszarze historycznie udokumentowane zostały liczne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego – zaznaczyła spółka.

Pod koniec 2015 r. Ministerstwo Środowiska wydało decyzje, w wyniku których prawa do dwóch koncesji w Małopolsce i na Podkarpaciu, należących do DEA Deutsche Erdoel, zostały przeniesione na Orlen Upstream. Dotyczyło to Bloków 433, 434 i 435 o powierzchni ponad 2 tys. km kw., położone w rejonie Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego.

Obecnie PKN Orlen w ramach posiadanych aktywów w Polsce realizuje prace rozpoznawcze, poszukiwawcze i wydobywcze w ośmiu województwach na łącznym obszarze blisko 20 tys. km kw. - Orlen Upstream kontynuuje prace w zakresie wszystkich posiadanych przez spółkę koncesji – podała spółka.

Wśród realizowanych projektów Orlen Upstream wymienił m.in. prowadzone wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) finalne prace nad wspólnym zagospodarowaniem złoża Karmin, położonym na terenie koncesji Jarocin-Grabina w gminie Dobrzyca w Wielkopolsce. - Rozpoczęcie produkcji z tego złoża planowane jest jeszcze w 2016 r. – zapowiedziała spółka.

Jak zaznaczył Orlen Upstream, trwają jednocześnie „prace przygotowawcze do wykonania kolejnych otworów poszukiwawczych i rozpoznawczych”, których wiercenie zaplanowano z początkiem 2017 r.

W lipcu Orlen Upstream i PGNiG podpisały list intencyjny o współpracy przy poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego, na nowych obszarach w Polsce, w tym w rejonach geologicznych: Basenu Pomorskiego, Basenu Lubelskiego, Monokliny Przedsudeckiej, Bloku Gorzowa oraz Przedgórza Karpat i w Karpatach.

Orlen Upstream, jako spółka celowa, poszukiwawczo-wydobywcza grupy PKN Orlen, działa także w Kanadzie, gdzie uzyskała dostęp do złóż ropy i gazu w 2013 r. wraz z nabyciem tamtejszego podmiotu wydobywczego TriOil Resources, który od 2015 r. funkcjonuje jako Orlen Upstream Canada.

Według danych PKN Orlen, własne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne) to łącznie ok. 97 mln boe (baryłek ekwiwalentu), w tym w Polsce ok. 8 mln boe - gaz, a w Kanadzie ok. 89 mln boe - ropa i gaz.

(PAP)
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ