Partner serwisu
09 września 2016

Dyrektywa SEVESO III na językach

Kategoria: Z życia branży

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w aspekcie Dyrektywy SEVESO III dyskutowali w Wieńcu-Zdroju eksperci oraz specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, a także przedstawiciele świata nauki. Patronat merytoryczny nad dwudniową konferencją (6-7.09.2016 r.) objęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, natomiast sponsorem głównym został ANWIL. Wydarzenie było jednym z punktów programu Tygodnia Bezpieczeństwa, który od 5. do 10.09.2016 r. trwa we włocławskiej spółce.

Dyrektywa SEVESO III na językach

Na początku lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę SEVESO III, dotyczącą kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. W Polsce implementacja Dyrektywy SEVESO III odbyła się poprzez zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, które weszły w życie
z początkiem października 2015 r. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z działania instalacji przemysłowych.
W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produkcyjnych.

Dyrektywa SEVESO III kładzie szczególny nacisk m.in. na obowiązek uwzględniania w polityce przestrzennej celów odnoszących się do zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków poprzez kontrolę lokalizacji nowych zakładów, wprowadzanie dodatkowych środków technicznych
 i zabezpieczających w zakładach istniejących, a także planowanie - w bezpiecznej odległości od nich - nowych inwestycji.

Tym właśnie dwóm aspektom Dyrektywy SEVESO III była poświęcona konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko – Pomorski pod patronatem merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Jarosław Ptaszyński, członek zarządu ANWIL S.A., dyrektor operacyjny, witając jej uczestników powiedział: – ANWIL zdecydował się przyjąć na siebie rolę sponsora głównego wydarzenia organizowanego przez Oddział Kujawsko – Pomorski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, ponieważ kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz społeczności lokalnej są dla nas priorytetem. W ramach programu Bezpieczny ANWIL wdrożyliśmy nowoczesne systemy monitoringu, cały czas udoskonalamy procesy technologiczne oraz inwestujemy w podnoszenie wiedzy naszej kadry w tym zakresie. Organizujemy szereg szkoleń w temacie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia, a wielu naszych pracowników ukończyło lub niedługo ukończy studia podyplomowe o kierunku bezpieczeństwo procesowe. Nasza spółka działa prężnie od pół wieku, przechodziliśmy już czasy transformacji i trudności adaptacyjnych do nowych warunkach rynkowych, ale zawsze priorytetem naszych działań było i będzie bezpieczeństwo pracy naszej załogi.

Wśród prelegentów konferencji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III znaleźli się m.in. prof. dr hab. Adam S. Markowski z Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Inż. Zygmunt Babiński z UKW w Bydgoszczy, Paweł Dadasiewicz z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, a także Marek Witkowski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Prelegentami reprezentującymi ANWIL byli: Krzysztof Wojdyło, Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Procesów oraz Piotr Mironiuk, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej.

Krzysztof Wojdyło –  wspólnie z prof. Adamem S. Markowskim – przedstawili metodykę wykonywania analiz zagrożeń i oceny ryzyka w celu realizacji raportu o bezpieczeństwie. Natomiast Piotr Mironiuk podzielił się doświadczeniami włocławskiej spółki, związanymi z przygotowaniem wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

W drugim dniu konferencji, na terenie należącym do włocławskiego przedsiębiorstwa, zorganizowane zostały pokazy ratownictwa chemicznego z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego woj. kujawsko-pomorskiego oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL.

Patronami medialnym wydarzenia był magazyn Chemia Przemysłowa oraz portal kierunekchemia.pl, a także czasopismo Ochrona Przeciwpożarowa.

 

Galeria Pokazy strażackie na konferencji PiZP w aspekcie Dyrektywy SEVESO III

 

 

 

Źródło i fot.: ANWIL

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ