Partner serwisu
25 sierpnia 2016

Grupa Azoty miała w II kw. 44,4 mln zł zysku netto

Kategoria: Z życia branży

Grupa Azoty miała w drugim kwartale 44,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 126,6 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym.

 

Grupa Azoty miała w II kw. 44,4 mln zł zysku netto

Zysk operacyjny grupy spadł do 48,7 mln zł ze 171,1 mln zł przed rokiem. EBITDA spadła do 177,9 mln zł z 291,9 mln zł przed rokiem. Przychody z kolei spadły do 2,16 mld zł z 2,28 mld zł w II kw. 2015 r.

Zysk operacyjny segmentu nawozy-agro w II kwartale 2016 roku spadł do 58,9 mln zł ze 145,5 mln zł przed rokiem.

Zysk operacyjny segmentu chemia wzrósł natomiast do 51,5 mln zł z 15,8 mln zł rok wcześniej.

Segment tworzywa zanotował 25,1 mln zł straty operacyjnej wobec 4,6 mln zł zysku operacyjnego przed rokiem.

Natomiast w obszarze energetyki EBIT Grupy Azoty wyniósł minus 6,2 mln zł wobec minus 2,9 mln zł w II kw. 2015 r.

– Spadek sprzedaży, spadek kosztów, utrzymanie rentowności na takim samym poziomie, bezpieczeństwo finansowe - spółkę stać na rozwój – poinformował na konferencji prasowej w Warszawie Paweł Łapiński - wiceprezes Grupy odpowiedzialny za finanse. – Od kilku miesięcy na rynku nawozów obserwujemy silną korektę cenową. Jest ona wynikiem tendencji, które zachodzą na rynku nawozów i na rynku rolnym. Nie bez znaczenia są też spadki cen surowców do produkcji nawozów i spadki kosztów transportu. Spadają i przychody, i niemal odpowiednio spadają koszty – mówił. – Spodziewamy się sezonowego wzrostu popytu na nasze produkty w najbliższych miesiącach. Jednak dotychczas było tak, że w ostatnim kwartale te ceny wzrastały dość znacznie, w tym roku jednak nie spodziewamy się znacznych wzrostów, jak było w przeszłości – zauważył Paweł Łapiński.

Główne powody spadku zysków to - jak wyjaśnił Łapiński - trudna sytuacja w rolnictwie oraz globalna nadpodaż mocznika. "Ona zbija ceny na całym rynku nawozów, a mocznik jest punktem do wyznaczania cen nawozów azotowych" - podkreślił.

– W obszarze nawozów wieloskładnikowych również nie spodziewamy się istotnej poprawy. Oprócz niskich poziomów cen ten rynek może rejestrować też niższy popyt, dlatego że są to też produkty bardziej złożone (...). Gdy zbiory są niskie rolnicy rezygnują bądź ograniczają do minimum wysiew bardziej złożonych nawozów, a koncentrują się na prostych nawozach – dodał.

W segmencie tworzyw spółka od wielu miesięcy "napotyka na bardzo silną konkurencję", związaną z nadpodażą mocy produkcyjnych. Grupa odnotowała jednak trwały popyt na poliamid. "Zapotrzebowanie jest zdecydowanie większe, niż się spodziewaliśmy i popyt płynie głównie od producentów, którzy wytwarzają elementy dla sektora motoryzacyjnego. W najbliższym czasie oczekujemy dość stabilnego popytu" - wskazał wiceprezes.

Również w segmencie chemicznym nastąpiła korekta cen, wynikająca z zmian na rynku surowców - poinformował. "Wyjątkiem jest melamina, która utrzymała swój poziom cenowy. Można powiedzieć, że mamy premię w postaci różnicy na cenie surowców" - dodał. Według niego w najbliższych miesiącach popyt na melaminę utrzyma się.

W segmencie alkoholi OXO zakładane jest "utrzymanie popytu na zadowalającym poziomie" - powiedział Łapiński. "W drugim kwartale odczuliśmy wyraźne ożywienie (...), to naszym zdaniem powinno przełożyć się na wysoki popyt w III i IV kwartale" - tłumaczył.

Grupa Azoty poinformowała też, że 22 lipca 2016 roku zarząd spółki zależnej - Grupy Azoty Police - zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od African Investment Group.

– W związku z powyższą informacją o wpływie zdarzenia jednorazowego na skonsolidowane wyniki spółki Grupy Azoty Police, tj. dokonaniu przez ich spółkę zależną African Investment Group odpisów aktualizujących, jednostka dominująca szacuje wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej EBIT w wysokości około 24,4 mln zł – napisano w raporcie.

 

Źródło: PAP

fot.: Grupa Azoty

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ