Partner serwisu
29 lipca 2016

BASF: Wyższe zarobki w sektorze produktów chemicznych, sektor naftowy i gazowy niżej w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku

Kategoria: Chemia

W drugim kwartale 2016 BASF nieznacznie poprawił się w otoczeniu makroekonomicznym. Wzrost cen ropy naftowej i wzrost popytu od końca marca wskazują na rozwój. – Odnotowaliśmy solidny popyt, szczególnie w przemyśle samochodowym i budownictwie. Jednak sytuacja makroekonomiczna pozostaje trudna do przewidzenia – powiedział dr Kurt Bock, przewodniczący zarządu wykonawczego BASF SE.

BASF: Wyższe zarobki w sektorze produktów chemicznych, sektor naftowy i gazowy niżej w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku

Drugi kwartał 2016

 • Sprzedaż na poziomie 14,5 mld euro (spadek o 24%): większe wolumeny, niższe ceny i negatywne efekty portfelowe
 • Zysk operacyjny (EBIT) przed kosztami nadzwyczajnymi 1,7 mld euro (spadek o 16%)
 • Wyroby Przetworzone (Performance Products) oraz Materiały i Rozwiązania Funkcjonalne (Functional Materials & Solutions) ze znacząco wyższymi zarobkami
 • Zauważalnie niższa sprzedaż i zarobki w sektorze naftowym i gazowym (Oil & Gas) wskutek efektów portfelowych i niższych cen

 Potwierdzone perspektywy dla Grupy BASF na rok 2016

 • Znaczący spadek sprzedaży ze względu na zbycie aktywów obrotu gazem
 • Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi oczekiwany jest na poziomie lekko poniżej 2015 roku

Sprzedaż grupy BASF zmalała o 24% w drugim kwartale do 14,5 mld euro w porównaniu do tego samego okresu 2015. Dwie trzecie tego spadku to rezultat efektów portfelowych (minus 16%). Główną przyczyną było zbycie aktywów obrotu gazem i działalności magazynowej w ramach wymiany aktywów z Gazpromem na koniec września 2015 r. Dodatkowo niższe ceny surowców, szczególnie w sektorze chemikaliów (Chemicals), doprowadziły do spadku cen sprzedaży (o 7%). Poza rozwiązaniami w sektorze rolnictwa (Agricultural Solutions), wszystkie segmenty wpłynęły na lekki wzrost poziomu sprzedaży (o 2%). W sektorze produktów chemicznych, który obejmuje segmenty Chemikalia (Chemicals), Wyroby Przetworzone (Performance Products) oraz Materiały i Rozwiązania Funkcjonalne (Functional Materials & Solutions), wolumeny wzrosły o 4%. Negatywne skutki walutowe dały się zauważyć we wszystkich działach (minus 3%).

W drugim kwartale zysk operacyjny (EBIT) przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 336 mln euro do 1,7 mld euro w porównaniu do znakomitego analogicznego kwartału ubiegłego roku. Znacząco wyższe zarobki w sektorze produktów chemicznych nie były w stanie zrekompensować znacznie niższych dotacji z segmentu naftowego i gazowego. W porównaniu z poprzednim drugim kwartałem, EBIT zmniejszył się o 321 mln euro do 1,7 mld euro.

Zysk netto zmniejszył się o 173 mln euro do 1,1 mld euro. Wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,19 euro w drugim kwartale 2016, w porównaniu do 1,38 euro w analogicznym okresie 2015. Dostosowane do kosztów nadzwyczajnych i amortyzacji wartości niematerialnych, wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,30 euro (drugi kwartał 2015: 1,49 euro).

Perspektywy na cały rok 2016

W roku 2016 firma spodziewa się kontynuacji obecnych trudnych warunków panujących na rynku wraz z poważnym ryzykiem. Oczekiwania firmy BASF dotyczące sytuacji gospodarczej na świecie w roku 2016 pozostają niezmienione:

 • Wzrost produktu krajowego brutto: 2,3%
 • Wzrost produkcji przemysłowej: 2,0%
 • Wzrost produkcji chemicznej: 3,4%
 • Rzeczywisty średni kurs wymiany euro do dolara amerykańskiego w wysokości 1,10 dolara za euro
 • Przeciętna cena ropy typu Brent za rok w wysokości 40 dolarów za baryłkę

– Potwierdzamy prognozę na rok 2016 dla sprzedaży grupy BASF i zysku operacyjnego przed kosztami nadzwyczajnymi: dążymy do zwiększenia poziomu sprzedaży. Sprzedaż grupy BASF znacząco spadnie, jednak przede wszystkim w wyniku zbycia aktywów obrotu gazem i działalności magazynowej, jak również niższych cen ropy naftowej i gazu. Nadal spodziewamy się, że EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi będzie delikatnie niższy od poziomu z roku 2015 – powiedział Bock.

– Nasze prognozy na rok 2016 pozostają ambitne na obecnym niepewnym i zmiennym rynku i są szczególnie uzależnione od dalszego rozwoju cen ropy naftowej. Mając to na uwadze, koncentrujemy się na ograniczaniu kosztów i środkach restrukturyzacyjnych, które okazały się skuteczne w pierwszej połowie 2016 roku. Nasze ostatnie metody portfelowe przyczynią się do średnio- i długoterminowego sukcesu naszej firmy – wyjaśnił Bock.

Rozwój działalności w sektorach

Sprzedaż w sektorze Chemikaliów, z wynikiem 3,4 mld euro, zmalała o 15% w porównaniu do drugiego kwartału 2015. Było to spowodowane głównie niższym poziomem cen we wszystkich działach, do którego przyczyniło się zmniejszenie kosztów surowców. Poziom sprzedaży wzrósł we wszystkich działach, zwłaszcza w dziale produktów pośrednich. Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 81 mln euro do 467 mln euro z tytułu marży. Koszty stałe pozostały na poziomie sprzed drugiego kwartału. W pierwszym półroczu sprzedaż spadła o 17% do 6,5 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 342 mln euro do 932 mln euro, głównie z powodu niższych marży.

 W sektorze wyrobów przetworzonych sprzedaż spadła o 6% do 3,8 mld euro w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Ceny spadły głównie jako skutek obniżonych cen surowców oraz ze względu na ciągły nacisk na ceny w sektorze materiałów higienicznych. Także kilka zbyć w roku 2015 i negatywny wpływ walutowy przyczyniły się do niższego poziomu sprzedaży. Osiągnęliśmy wzrost wolumenu. Ze względu na zmniejszone koszty stałe, zwiększone marże we wszystkich działach i wyższe wolumeny, EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 199 mln euro do 503 mln euro. W pierwszym półroczu sprzedaż była o 6% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i wyniosła 7,6 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 231 mln euro do 1,1 mld euro.

W porównaniu do drugiego kwartału 2015, sprzedaż w sektorze Materiałów i Rozwiązań Funkcjonalnych zmalała o 4% do 4,7 mld euro. Był to również w dużej mierze wynik spadku cen sprzedaży, spowodowanego głównie przez spadek cen metali szlachetnych. Negatywne skutki walutowe osłabiły sprzedaż we wszystkich działach. Wolumeny wzrosły, szczególnie w przemyśle samochodowym i budownictwie. Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 77 mln euro do 535 mln euro, wspierany przez znaczną poprawę we wszystkich działach, zwłaszcza w dziale materiałów przetworzonych. W pierwszym półroczu sprzedaż spadła o 4% do 9,1 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 102 mln euro w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 i wyniósł 991 mld euro.

W warunkach rynkowych, które pozostają trudne, drugi kwartał sprzedaży w segmencie rolnictwa zanotował spadek o 13% do 1,5 mld euro w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Niższe wolumeny i negatywne skutki walutowe były kluczowymi czynnikami tej zmiany. Ceny delikatnie wzrosły. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 45 mln euro do 320 mln euro, głównie z powodu niższego poziomu sprzedaży. W pierwszym półroczu sprzedaż spadła o 9% do 3,2 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 28 mln euro do 911 mld euro.

Sprzedaż w sektorze naftowym i gazowym wyniosła 617 mln euro i była o 83% niższa niż w drugim kwartale 2015 roku (w tym 3,0 mld euro w sprzedaży z działalności zaniechanej po wymianie aktywów z Gazpromem). Sprzedaż była w dodatku ograniczona przez niższe ceny ropy i gazu. Produkcja podniosła się wszędzie, szczególnie w Norwegii. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 337 mln euro do 94 mln euro, głównie z powodu niższych cen, jak również z powodu przerwanych dotacji z obrotu gazem i działalności magazynowej. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, sprzedaż w pierwszym półroczu zmalała o 86% i wyniosła 1,2 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 708 mln euro do 160 mln euro.

Z wynikiem 485 mln euro, sprzedaż drugiego kwartału w segmencie pozostałych produktów była o 36% niższa od poziomu z analogicznego okresu poprzedniego roku. Było to spowodowane głównie niższymi cenami i wolumenami w handlu surowcami. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 149 mln euro do minus 212 mln euro, głównie ze względu na efekty wyceny długoterminowego programu motywacyjnego.

W pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku sprzedaż w segmencie pozostałych produktów zmalała o 33% do 962 mln euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 245 mln euro do minus 431 mln euro, częściowo ze względu na wyższy wynik walutowy.

 

Źródło: BASF

Źródło fot.: 123rf.com

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ