Partner serwisu
25 lipca 2016

Police: Odpisy aktualizujące wartość bilansową aktywów związanych ze spółką zależną AFRIG S.A.

Kategoria: Aktualności

22.07.2016 r. zarząd podjął uchwałę o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od spółki zależnej African Investment Group  S.A. z siedzibą w Dakarze na kwotę 10,5 mln EUR, w pełnej wysokości (co odpowiada kwocie 46,4 mln zł według wyceny na 30.06.2016 r.). Są to należnościami z tytułu dostaw nawozów do Senegalu w latach 2013–2014, kiedy to emitent próbował wejść na nowy, tamtejszy rynek nawozów.

Police: Odpisy aktualizujące wartość bilansową aktywów związanych ze spółką zależną AFRIG S.A.

Uchwała podjęta została po przeanalizowaniu sytuacji finansowej AFRIG S.A. oraz w związku z otrzymaną informacją o utworzeniu przez spółkę zależną AFRIG S.A. następujących odpisów: 

- odpisów aktualizujących wartość należności przeterminowanych ponad rok, na 100% tych należności w kwocie 2 877, 5 mln XOF (ok 19 mln zł według wyceny na 30.06.2016 r.),

- odpisów aktualizujących wartość zapasów fosforytów prezentowanych przez Spółkę jako produkcja w toku, nie wykazujących rotacji ponad 2 lata, na 50% ich wartości w kwocie 817 mln XOF (ok. 5,4 mln zł według wyceny na 30.06.2016 r.).

Utworzenie przez Spółkę opisanego wyżej odpisu aktualizującego na kwotę 10,5 EUR wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres pierwszego półrocza 2016 roku.

Natomiast dokonanie w/w odpisów aktualizacyjnych przez spółkę zależną Emitenta wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres pierwszego półrocza 2016 roku.

Sprawozdania finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. są przedmiotem przeglądu prowadzonego przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. 

źródło: Grupa Azoty
fot. 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ