Partner serwisu
19 lipca 2016

Prezydent podpisał tzw. pakiet paliwowy

Kategoria: Paliwa

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw to podjęcie działań zapobiegających lub ograniczających wyłudzaniu podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie paliwami.

Prezydent podpisał tzw. pakiet paliwowy

Nowelizacja wprowadza rozwiązania uniemożliwiające obchodzenie zabezpieczającej funkcji koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami z zagranicą (OPZ), uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą oraz systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą.

Nowelizacja rozszerzyła, zawarty w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, katalog warunków finansowo-gospodarczych wymaganych do spełnienia przez podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Wprowadzono wymóg posiadania siedziby na terytorium kraju lub prowadzenia przez podmiot zagraniczny działalności koncesjonowanej za pośrednictwem oddziału, a także obowiązek rejestracyjny dla celów podatku VAT. Zobligowano także do posiadania powierzchni magazynowych na potrzeby utrzymywania zapasów lub rozpoczęcie procedury zlecenia wykonywania tego obowiązku podmiotowi zewnętrznemu. Poszerzono zakres danych identyfikujących osoby kierujące lub reprezentujące podmioty ubiegające się o koncesję. Uzupełniono treść koncesji, zobowiązano do aktualizowania tych danych oraz rozszerzono katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje lub może powodować cofnięcie koncesji przez Prezesa URE

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 sierpnia 2016 r.

źródło: Kancelaria Prezydenta

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ