Partner serwisu
13 czerwca 2016

EFRA – Best oil and gas deal 2015

Kategoria: Z życia branży

Finansowanie projektu EFRA zostało uznane przez czasopismo EMEA Finance za najlepszą transakcję project finance w 2015 r.- w sektorze naftowym i gazowym.

EFRA – Best oil and gas deal 2015

Nagrodę „Project Finance Award 2015” podczas gali w Londynie odebrał 9 czerwca br. Mariusz Machajewski - wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W uroczystości wziął również udział Piotr Przyborowski - prezes Zarządu LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz przedstawiciele instytucji finansujących Projekt EFRA, doradców Grupy LOTOS i LOTOS Asfalt, pracujących przy transakcji.

- Grupa LOTOS negocjując z bankami finansowanie projektu EFRA wykazała, że jest to inwestycja zapewniająca wysoką rentowność, a dzięki temu gwarantująca bezpieczeństwo terminowej spłaty przyszłych zobowiązań – komentuje wiceprezes Mariusz Machajewski i dodaje: - Dzięki instalacjom produkcyjnym Projektu EFRA, Grupa Kapitałowa LOTOS wygeneruje dodatkowo prawie 1 mln ton wysokomarżowych produktów naftowych rocznie, a pogłębiony dzięki temu przerób ropy naftowej, przyniesie wyższą o około 2 dolary marżę produkcyjną na każdej baryłce ropy naftowej.

Finansowanie dla Projektu EFRA zostało zorganizowane dla spółki LOTOS Asfalt w formule „project finance”, na okres do grudnia 2024 roku. Udzieliło go konsorcjum ośmiu instytucji finansowych, w tym sześciu banków - PEKAO S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO BP S.A., Societe Generale S.A., BZ WBK S.A. Bank Millennium S.A. oraz dwóch spółek z Grupy PZU – PZU S.A. i PZU Życie S.A.

– Cieszę się ogromnie, że wraz z innymi instytucjami polskiego rynku finansowego możemy finansować ten unikatowy, zarówno pod kątem struktury jak i skali projekt. Tym bardziej, że Bankowi Pekao powierzono rolę koordynatora, organizatora i agenta tego strategicznego przedsięwzięcia. Transakcja jest wyrazem dużego zaufania, jakim darzą się partnerzy oraz dobrej znajomości i zrozumienia potrzeb Grupy LOTOS przez polski sektor bankowy – mówił po podpisaniu umowy kredytowej Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu Banku Pekao.

Finasowanie projektu EFRA, podobnie jak finansowanie Programu 10+, aranżowało Biuro Organizacji Finasowania (FO), kierowane przez dyrektora Stanisława Pokojskiego.

- Projekt EFRA realizowany jest kilka lat po zakończeniu znacznie większego Programu 10+, który powiększył o 75 % potencjał produkcyjny naszej rafinerii. Ze względu na znaczne zadłużenie z tytułu finansowania Programu 10+ i jego korzystne warunki, Grupa LOTOS S.A. zdecydowała się sfinansować zasadniczą część Projektu EFRA (80%) poprzez spółkę zależną LOTOS Asfalt (w formule „project finance”), a nie, jak w przypadku P10+, w oparciu o majątek i wyniki działalności GL S.A. – uzasadnia dyrektor Pokojski.

Jego zdaniem, proces strukturyzacji finasowania EFRA był z tego względu znacznie trudniejszy i bardziej skomplikowany. Konieczne było wypracowanie i uzgodnienie z instytucjami finansowymi bardzo misternej formuły i szczegółowej struktury Projektu. Główną trudnością, związaną z finansowaniem Projektu EFRA, było techniczne, organizacyjne, prawne i, co najistotniejsze dla kredytodawców – ekonomiczne i finansowe wydzielenie finansowania poza Grupę LOTOS S.A. Mimo że projekt jest bardzo ściśle powiązany we wszystkich tych kwestiach z funkcjonująca rafinerią. Dzięki przygotowaniu i wszechstronnemu uzgodnieniu kilkunastu umów projektowych, osiągnięto rozwiązanie definiujące  LOTOS Asfalt jako samofinansujący się, oddzielny byt ekonomiczny i prawny - „spółkę celową”, zdolną do zaciągania i obsługi w przyszłości zobowiązań finansowych, znacznie przekraczających jej aktualny potencjał majątkowy i finansowy. - Co najistotniejsze, przekonano do tego podmioty finansujące Projekt  EFRA.  Dzięki temu uniknięto  konieczności modyfikowania lub refinansowania istniejącego zadłużenia GL S.A., wynikającego z wcześniejszej realizacji Programu 10+. To z kolei umożliwia dalsze korzystanie z tego bardzo atrakcyjnego finansowania i przynosi Spółce wymierne korzyści – podkreślił dyrektor Pokojski.

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, konsorcjum finansujące udzieliło spółce LOTOS Asfalt kredytu inwestycyjnego w wysokości 432 mln USD na sfinansowanie 70% wartości inwestycji oraz kredytu obrotowego w kwocie 300 mln PLN. Pozostała część nakładów na Projekt EFRA jest finansowana środkami własnymi GL S.A. i LOTOS Asfalt, w tym z emisji akcji GL S.A.. Całkowite nakłady na realizację tego projektu to kwota ok. 520 milionów EUR czyli niemal 2,3 mld PLN. 

- W wyniku dokonanych działań organizacyjnych i efektywnościowych, wszystko wskazuje na to, że EFRA zostanie zrealizowana, zgodnie z budżetem oraz w założonym harmonogramie czasowym – dodaje z satysfakcją dyrektor Stanisław Pokojski. - Co więcej, dzięki oszczędnościom wynikającym z: efektywnego przewalutowania części środków finansowych, dokonanych transakcji hedgingowych oraz korzystnemu kształtowaniu się kursów walutowych, znacząco zwiększyło się bezpieczeństwo finansowe projektu.

Warto dodać, że finansowanie Programu 10+ również zostało wyróżnione prestiżowymi nagrodami - za rok 2008: „Oil Deal of the Year” pisma Project Finance International i „European Petrochemicals Deal of the Year 2008” pisma Project Finance Magazine.

Więcej na temat Projektu EFRA na stronie http://efra.lotos.pl oraz na Twitterze @GrupaLOTOS #ProjektEFRA

 

Źródło i fot.: Grupa LOTOS

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ