Partner serwisu
26 kwietnia 2016

ORLEN Upstream kupuje obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN

Kategoria: Aktualności

W celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN 25 kwietnia Zarząd PKN ORLEN S.A. dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. 

ORLEN Upstream kupuje obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN


Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.


Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Upstream zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1231 240516 o łącznej wartości emisji 30 000 000 PLN, na którą składa się 300 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 25 kwietnia 2016 roku
- Data wykupu: 24 maja 2016 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 874,50 PLN.

 

Źródło i fot.: PKN ORLEN
 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ