Partner serwisu
25 kwietnia 2016

Grupa Azoty: Raport bieżący nr 24/2016

Kategoria: Aktualności

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Grupa Azoty: Raport bieżący nr 24/2016


Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu osiągniętego zysku netto w roku obrotowym 2015 w kwocie 209.054.968,10 zł w następujący sposób:

na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 83.324.206,56 zł, co stanowi 0,84 zł na 1 akcję;
przekazanie na kapitał zapasowy kwoty 125.730.761,54 zł.

 

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych powyższy wniosek Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

 

Źródło i fot.: Grupa Azoty

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ