Partner serwisu
06 kwietnia 2016

Energa i jej odpowiedzialność

Kategoria: Aktualności

Nowy raport społecznej odpowiedzialności Grupy Energa nie tylko przedstawia aktywność spółek Grupy w obszarze CSR, ale po raz pierwszy prezentuje wpływ tych działań na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Umożliwia to interesariuszom kompleksową ocenę działań i wartości Grupy w pozafinansowym obszarze. Energa opublikowała piąty w swojej historii raport CSR.

Energa i jej odpowiedzialność

Raport „Nasza odpowiedzialność 2015” opisuje skalę i charakter aktywności wszystkich spółek Grupy Energa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz relacje z kluczowymi interesariuszami Grupy.

Nowością w raporcie jest prezentacja wpływu podejmowanych przez Grupę działań na otoczenie społeczne, środowiskowe i gospodarkę. Ocena następstw, zarówno tych bezpośrednich wynikających z działalności Grupy Energa, jak i pośrednich będących efektem relacji z klientami, pracownikami, podmiotami z łańcucha dostaw oraz pozostałymi interesariuszami, pozwoliła Grupie uzyskać jaśniejszy obraz prowadzonych przez nią działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W proces raportowania tradycyjnie już zostali zaangażowani specjaliści ze spółek Grupy oraz interesariusze zewnętrzni.

 - Chcemy w sposób przewidywalny i odpowiedzialny budować swoją przyszłość, tak aby zachowywać równowagę pomiędzy potrzebami rozwoju Grupy a oczekiwaniami naszych interesariuszy oraz ochroną środowiska naturalnego. Dlatego nasze społeczne zaangażowanie przekłada się na troskę o dobre relacje i dialog ze społecznościami lokalnymi, na etyczne zarządzanie i poszanowanie praw człowieka, ale także na prowadzone przez nas programy pro środowiskowe, edukacyjne czy działania charytatywne – podkreśla Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu Energa SA.

Podobnie jak w roku ubiegłym raport został przygotowany według międzynarodowych standardów raportowania GRI G4.0, które w roku 2016 stają się obligatoryjne.

Prezentowane w raporcie treści pogrupowane są według przejrzystych kategorii dotyczących Grupy Energa, jej klientów i pracowników, środowiska naturalnego, dystrybucji energii elektrycznej i działalności na rzecz społeczeństwa.          

Raport wzorem lat ubiegłych poddany został weryfikacji przez niezależnego audytora Deloitte Advisory Sp. z o.o..

Dokument dostępny jest pod adresem http://grupa.energa.pl/Raporty_CSR.xml

Zaangażowanie społecznie Grupy Energa jest potwierdzane przez najbardziej prestiżowe wyróżnienia, jak Złoty Listek CSR Polityki (2015r. ) czy Nagroda Dziennikarzy za Najlepszy Raport Społeczny (2014r. ). Grupa na wyjątkowo szeroką skalę wdrożyła także system zarządzania środowiskowego zgodnego z wytycznymi Rozporządzenia EMAS oraz uzyskała certyfikat ISO 14001:2004, który objął dziesięć kluczowych spółek Grupy i łącznie 159 lokalizacji.   Akcje Energi wchodzą też w skład indeksu Respect grupującego giełdowe spółki odpowiedzialne społecznie i zarządzane według najlepszych standardów. Respect Index to projekt realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Ma on na celu wyłonienie spółek działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także pod względem  działań ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

Źródło i fot.: Energa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ