Partner serwisu
05 kwietnia 2016

Zmierzyć fabrykę

Kategoria: Bezpieczeństwo

Inwentaryzacja instalacji procesowych może być lekiem na wiele bolączek związanych z brakiem lub niekompletnością dokumentacji technicznej. W rzeczywistości przemysłowej nierzadko ma miejsce sytuacja, w której urządzenia i instalacje mają już swoje lata, a ich dokumentacja jest niekompletna, a co gorsza, niezgodna ze stanem bieżącym lub też – z różnych przyczyn – nie istnieje. W takich wypadkach koniecznym, a właściwie jedynym rozwiązaniem jest inwentaryzacja, czyli kompleksowe udokumentowanie stanu bieżącego przedmiotowej instalacji.

Zmierzyć fabrykę

Odtworzenie kompletnej dokumentacji technicznej dla poszczególnych urządzeń i instalacji może okazać się czasochłonne i kosztowne. Dlatego pierwszym krokiem, jaki należy wykonać przed przystąpieniem do inwentaryzacji, jest jasne określenie jej celów i zakresu. Kolejnym etapem jest wizja lokalna na terenie zakładu, pozwala ona poznać jego specyfikę oraz dostrzec wiele detali, które z punktu widzenia późniejszych działań mogą mieć kluczowe znaczenie dla projektu. Często podczas takiej wizji powstają nowe koncepcje instalacji, które mogą się okazać korzystniejsze dla obu stron zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Typowe działania przeprowadzane w zakresie inwentaryzacji obejmują zazwyczaj pomiary wielkości geometrycznych instalacji i urządzeń oraz wykonanie dla nich niezbędnych szkiców sytuacyjnych. Dodatkowo sporządza się dokumentację fotograficzną, daje ona lepszy obraz całości i często pozwala dostrzec te szczegóły, które wcześniej były traktowane jako nieistotne dla projektu.

PROJEKTOWANIE

Kolejny krok to projektowanie. Zebrane w trakcie inwentaryzacji dane są opracowywane w odpowiednim oprogramowaniu komputerowym CAD (ang. computer aided design). Warto tu wspomnieć, że proces wypierania standardowej deski kreślarskiej na rzecz jej komputerowego odpowiednika rozpoczął się ponad 30 lat temu. Choć obecnie programy do wspomagania projektowania w dwóch wymiarach są powszechnie stosowane i w pewnym zakresie wciąż niezastąpione, to wraz z coraz bardziej dynamicznym wzrostem możliwości technicznych powoli ustępują one pola programom do projektowania w trzech wymiarach.

Trójwymiarowy model komputerowy ma niesamowitą przewagę nad dokumentacją „płaską”. Projektowanie w środowisku 3D jest na ogół szybsze, pozwala uniknąć wielu błędów konstrukcyjnych, kolizji i innych pomyłek. Identyfikacja konkretnego urządzenia czy też przebiegu instalacji na modelu trójwymiarowym jest o wiele prostsza, a dodatkowo model taki w dużej mierze ułatwi pracę w przyszłości. Przykładowo jeżeli zaistnieje potrzeba zabudowy dodatkowego urządzenia czy też wytyczenia przebiegu nowej instalacji, można w łatwy sposób wykorzystać do tego model 3D.

Pomoc techniczna do projektowania to jeden aspekt, ale bezwzględnie trzeba mieć na uwadze, że projektowanie powinno się rozpoczynać zawsze od koncepcji, idei i pomysłu, czyli człowieka i komunikacji w zespole projektowym.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ