Partner serwisu
15 marca 2016

LOTOS może już budować instalację DCU

Kategoria: Z życia branży

Grupa LOTOS może już rozpoczynać budowę instalacji opóźnionego koksowania (DCU) oraz instalacji hydroodsiarczania benzyny (CNHT), które są kluczowymi częściami zwiększającego efektywność rafinerii w Gdańsku Projektu EFRA. Odpowiednie pozwolenie wydał Spółce 7 marca Urząd Miejski w Gdańsku.

  LOTOS może już budować instalację DCU

Pierwsze prace budowlane związane z przygotowaniem terenu pod instalację DCU powinny rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia. Pozyskiwanie odpowiednich dla realizacji Projektu EFRA decyzji przebiega zgodnie z założeniami.

Żeby zachować planowy harmonogram prac i reżim kosztów całej inwestycji
Dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń na budowę Spółka musiała składać odpowiednio wcześniej. Niektóre dokumenty nawet kilka lat przed zakładanym rozpoczęciem prac budowlanych. Druki poświadczające, że budowa nowych instalacji nie wpłynie negatywnie na środowisko złożono w gdańskim urzędzie miasta (UM) jeszcze w lipcu 2013 roku. Była to tzw. karta informacyjna przedsięwzięcia, czyli pierwszy formalny wniosek dotyczący instalacji koksowania DCU. Następnym dokumentem był „Raport oceny oddziaływania na środowisko”, na podstawie którego 6 czerwca 2014 roku Urząd Miasta wydał pozytywną Decyzję Środowiskową, uwzględniająca skumulowane oddziaływanie na środowisko obecnych i przyszłych instalacji rafinerii. Pozwolenia na budowę trzech instalacji Projektu EFRA, zebraną w około 40 segregatorach, złożono w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 15 stycznia br. Już 24 lutego, Urząd wydał pozwolenie na budowę instalacji produkcji wodoru HGU. Natomiast 7 marca – na pozostałe dwie instalacje DCU oraz CHNT.
Wnioski o pozwolenie na budowę zostały złożone w imieniu dwóch firm – Grupy LOTOS i LOTOS Asfalt, ponieważ Projekt EFRA jest realizowanych wspólnie przez te spółki. Taka korzystna możliwość upraszczająca proces składania wniosków wynika z nowych przepisów wprowadzonych na początku tego roku.

– Pozwolenie na realizację dwóch kluczowych instalacji w Projekcie EFRA jest niezwykle ważne dla planowej realizacji tej inwestycji w tym roku i dalej. Rozpoczynamy tak, jak to zaplanowaliśmy kolejny etap złożonych prac budowlanych. Cały Projekt EFRA, jego segmenty są ściśle i precyzyjnie ze sobą powiązane. Teraz, gdy mamy zgodę na budowę instalacji DCU i CNHT, automatycznie uruchamiane są kolejne obszary działań. Dla nas to ogromna satysfakcja, że proces projektowania i uzyskiwania kolejnych zgód administracyjnych przebiega tak sprawnie – podkreśla Grzegorz Błędowski, dyrektor Projektu EFRA.

Przygotowanie dokumentów
Na każdym etapie przygotowywania dokumentacji i zaświadczeń konieczna jest szczególna staranność i dokładność nie tylko w terminowym dostarczaniu odpowiednich pism, ale i w zakresie ich zawartości. Proces zbierania właściwych dokumentów był długi i wymagający. Musiał objąć nie tylko oświadczenia o prawie do dysponowania terenem budowy, wzajemne upoważnienia Grupy LOTOS i LOTOS Asfalt do prac na terenach do nich należących, ale i inne specjalistyczne zaświadczenia i załączniki. Dokumentacja budowy instalacji DCU wymagała np. zgody dowództwa sił zbrojnych RP na zbudowanie obiektu wyższego niż 50 m. Spółka korzystała w procesie przygotowywania dokumentacji także z pomocy specjalistów i ekspertów z zewnętrznych instytucji.

– Musimy mieć pełną gwarancję, że składana przez nas kompleksowa dokumentacja jest właściwa i kompletna. Dlatego w opiniowanie i przygotowywanie projektów zaangażowaliśmy specjalistów wszystkich branż z naszych biur w Grupie LOTOS oraz z LOTOS Asfalt. Projekty opiniowało tylko po stronie LOTOSU aż 20 osób. Presja jest ogromna, bowiem problemy z uzyskaniem pozwoleń są wtedy, gdy w projekcie czy wniosku są jakieś nieścisłości. Urząd daje 7 dni na usunięcie usterek, a jeśli ten termin minie, wszystko zaczyna się od początku. Dlatego działamy tak, aby wszystko szło planowo – podkreśla Tadeusz Wróbel, kierownik Zespołu Branżowo-Technicznego w Grupie LOTOS.

Uzyskane dotychczas pozwolenia to mniej niż połowa wszystkich, związanych z Projektem EFRA
Na samą budowę i modernizację estakad potrzeba czterech pozwoleń. Ważne jest jednak, że LOTOS ma już pozwolenia na budowę najważniejszych, największych instalacji Projektu EFRA. Większość pozwoleń dotyczy inwestycji znajdujących się pod nadzorem banków kredytujących Projekt EFRA. Ich doradca techniczny musi w ciągu 2 tygodni od uprawomocnienia otrzymać angielski tekst pozwoleń na budowę. Kolejnym odpowiedzialnym zadaniem dla inżynierów z LOTOSU będzie uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla nowej konfiguracji rafinerii po realizacji Projektu EFRA oraz przygotowanie raportu o bezpieczeństwie.

Instalacja opóźnionego koksowania DCU
DCU (Delayed Coking Unit) to główna instalacja Projektu EFRA, która przerabiać będzie w ciągu godziny 160 ton wsadu: pozostałości próżniowej, asfaltu SDA (z instalacji ROSE), asfaltu PDA, a także ekstrakty furfurolowe i frakcje slopowe. Rocznie będzie to razem ok. 1,4 mln ton. Surowiec dla tej instalacji składający się z w/w komponentów, po jego podgrzaniu w ciągu wymienników ciepła podawany będzie najpierw do kolumny destylacyjnej, skąd pompą wsadową poprzez piec do wielkiego, pionowego zbiornika – reaktora (coke drum). W zbiorniku tym przebiega proces głębokiego krakingu termicznego z wydzieleniem koksu. Proces koksowania będzie odbywał się naprzemiennie w dwóch takich zbiornikach. W jednym zbiorniku będzie przebiegał proces koksowania, a w drugim – chłodzenie, wycinanie i usuwanie koksu. Wewnątrz zbiornika, w temperaturze ok. 500°C, w wyniku procesu krakowania, czyli zrywania wiązań w długich łańcuchach węglowodorów, powstają nowe cząsteczki o mniejszym ciężarze molowym – charakterystyczne dla paliw. Najcięższe węglowodory zmienią się w produkt finalny - koks.

Instalacja CNHT
CNHT (Coker Naphtha Hydrotreating) odpowiedzialna jest za oczyszczanie frakcji benzynowej. Zanieczyszczona siarką, azotem i olefinami frakcja benzynowa transportowana jest z kolumny destylacyjnej instalacji DCU do położonej obok instalacji CNHT. Tam podlega hydrorafinacji z użyciem wodoru. Następnie już, jako benzyna surowa trafia do zbiorników, skąd transportowana jest rurociągiem do portu – na sprzedaż.

***

Wartość całej inwestycji w kompleks instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej składających się na Projekt EFRA (czyli EFEKTYWNA RAFINACJA) oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. Dzięki jej realizacji Grupa LOTOS zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na przerobie każdej baryłki surowca o ok. 2 USD na baryłkę. Zgodnie z założeniami dzięki instalacjom produkcyjnym Projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Prace inwestycyjne mają zakończyć się w 2018 roku.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ