Partner serwisu
19 stycznia 2016

Powstaje projekt, który pozwoli dokładniej zlokalizować złoża ropy naftowej i gazu

Kategoria: Z życia branży

Specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB szykują projekt badawczy, który pozwoli dokładniej lokalizować wtórne, konwencjonalne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego związane pośrednio z gazem i ropą w łupkach.

Powstaje projekt, który pozwoli dokładniej zlokalizować złoża ropy naftowej i gazu

Na odkryciu kolejnych złóż węglowodorów w Polsce mogą znacząco zaważyć najnowsze izotopowe metody badawcze. Projekt, nad którym pracują naukowcy, ma mieć zasięg międzynarodowy. Dotyczy on wykorzystania najnowocześniejszych metod izotopowych Ren-Osm w identyfikacji źródeł i wieku ropy naftowej w skałach paleozoicznych krawędzi wschodnioeuropejskiej platformy prekambryjskiej (Application of Re-Os method to resolve problems of an age and origin of oils in the Polish Paleozoic Basin – groundwork for a co-operative project). Badania mają dotyczyć nie tylko strefy lądowej, ale też morskiej.

Metoda Re-O

Badania z wykorzystaniem metody Re-Os mają służyć udowodnieniu istnienia złóż wtórnych w osadach młodszych niż łupki dolnego paleozoiku. Źródłem tych wtórnych nagromadzeń, jak sądzą naukowcy, są najprawdopodobniej niekonwencjonalne złoża węglowodorów. Ma to związek z tektoniczną aktywnością krawędzi kratonu wschodnioeuropejskiego, która to aktywność mogła spowodować ucieczkę węglowodorów z łupków do osadów młodszych. Istotne jest tutaj określenie wieku takiej migracji oraz powiązania jej z wiekiem powstania pułapek i ich uszczelnienia w skałach młodszych.

Nowe możliwości w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż

Dzięki nowej metodzie możliwa byłaby ocena potencjału złóż wtórnych powiązanych z występowaniem łupków, stanowiących wcześniej pułapkę dla węglowodorów. Otworzyłoby to nowe możliwości w poszukiwaniu i rozpoznawaniu nagromadzeń ropy i gazu. Amerykańskie przykłady pokazują, że migracja węglowodorów z łupków jest możliwa, a jej rezultatem może być powstanie wtórnych złóż konwencjonalnych. W Polsce może być podobnie, o czym świadczy odkrycie tego typu złóż w okolicach Tucholi.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ