Partner serwisu
13 stycznia 2016

8 miliardów złotych na innowacje z NCBR

Kategoria: Z życia branży

Aż o 8 miliardów złotych z przeznaczeniem na badania naukowe i prace rozwojowe mogą się starać w tym roku przedsiębiorcy i naukowcy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogram konkursów w 2016 roku.

8 miliardów złotych na innowacje z NCBR

- Zwiększając zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową i korzystając z efektów prac naukowców polscy przedsiębiorcy mogą zapewnić sobie ścieżkę dynamicznego rozwoju i długotrwałą przewagę konkurencyjną. Chcemy wspierać polskie firmy w realizacji tych celów. Mamy ku temu odpowiednie środki, a nasza szeroka i zróżnicowana oferta odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw o różnej wielkości i z różnych branż. Wsłuchując się w głos naszych partnerów znacząco uprościliśmy procedury konkursowe, m.in. upraszczając składanie wniosków i skracając czas wydawania decyzji.  Jednocześnie prowadzimy konkursy ułatwiające uczelniom i jednostkom naukowym zwiększanie ich możliwości reagowania na zapotrzebowanie ze strony gospodarki - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

25 konkursów dla przemysłu, uczelni i jednostek naukowych
W 2016 roku NCBR ogłosi 25 konkursów (nie licząc konkursów w ramach programów międzynarodowych), a połowa z nich to nowe propozycje adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i uczelni i jednostek naukowych. Większość konkursów będzie przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków w pierwszym z nich, ogłoszonym już w grudniu zeszłego roku konkursie poddziałania 1.1.2, tzw. „Demonstratorze”, właśnie się rozpoczął i potrwa do końca lutego. Na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów NCBR przeznaczył 500 mln zł. Drugi konkurs, z takim samym budżetem, Centrum ogłosi jesienią. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie także w ramach trzech konkursów adresowanego do nich poddziałania 1.1.1, tzw. „szybkiej ścieżki”, której celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Jeden z nich - to nowość w ofercie Centrum - będzie przeznaczony dla MŚP realizujących projekty w  regionach słabiej rozwiniętych. Łączny budżet tych konkursów to ponad 2 mld zł.
 
Dwa projekty sektorowe
Z kolei w ramach działania 1.2 uruchomione zostaną dwa nowe programy sektorowe. Ustanowione na wniosek zrzeszeń przedsiębiorców (stowarzyszeń, fundacji, izb gospodarczych, itp.) odpowiadają na konkretne, zdiagnozowane potrzeby sektorów przy uwzględnieniu ich potencjału rozwojowego. Nabór wniosków w adresowanym do branży chemicznej programie INNOCHEM rozpocznie się już 1 lutego, a w skierowanym do innowatorów z przemysłu włókienniczego InnoTextile planowany jest dwa miesiące później. Na wsparcie prac B+R w tych sektorach NCBR przeznaczył 180 mln zł. Jednocześnie Centrum będzie rozwijało współpracę z partnerami z poszczególnych branż w ramach wspólnych przedsięwzięć, m. in. z Synthos S.A., PGE czy PKP Cargo S.A.
 
PO Inteligentny Rozwój
W ramach PO Inteligentny Rozwój NCBR ogłosi także trzy nowe konkursy skierowane do konsorcjów składających się z jednostek naukowych i przedsiębiorców oraz jednostek naukowych: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (Poddziałanie 4.1.1), Regionalne agendy naukowo-badawcze (Poddziałanie 4.1.2), Programy badawcze wirtualnych instytutów (Poddziałanie 4.1.3). Przeprowadzi również drugi konkurs poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne. NCBR będzie także kontynuowało nowatorskie programy BRIdge Alfa i BRIdge VC, w ramach których we współpracy z wyłonionymi partnerami - funduszami wysokiego ryzyka - zaoferuje publiczno-prywatne wsparcie najbardziej innowacyjnym projektom.
 
Program Wiedza Edukacja Rozwój
W ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój NCBR w 2016 roku ogłosi 7 konkursów. Uczelnie będą mogły się ubiegać m.in. o środki na wzmocnienie kształcenia na uczelniach przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych, na działania włączające pracodawców w nowe programy kształcenia, na poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia oraz na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni, np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wśród nowych programów, które zostaną uruchomione w 2016 roku znajduje się także E-Pionier, który będzie realizowany jako pilotaż w ramach PO Polska Cyfrowa. Celem tego  pierwszego w Polsce programu zakładającego finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement) jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. 
 
Drugi kwartał 2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie również kontynuowało realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które zostały przygotowane w oparciu o Krajowy Program Badań. W II kwartale 2016 roku o wsparcie będzie można się ubiegać w III konkursie adresowanego do konsorcjów naukowych programu BIOSTRATEG oraz w I konkursie nowego programu TECHMATSTRATEG, którego celem jest wspieranie prac B+R w dziedzinie technologii materiałowych. NCBR ogłosi także konkursy w służącym wspieraniu młodych naukowców programie LIDER oraz programie Go_Global.pl, którego celem jest wspieranie innowacyjnych polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach światowych. Nabór wniosków w pierwszym z nich rozpocznie się 14 stycznia i potrwa do 14 marca, a na młodych liderów polskiej nauki czeka 40 mln zł. Z kolei innowacyjne firmy stawiające na podbój zagranicznych rynków będą mogły ubiegać się o wsparcie z NCBR w ramach Go_Global.pl od kwietnia. W 2016 roku NCBR ogłosi także kolejny konkurs w obszarze B+R na rzecz bezpieczeństwa państwa.

 

źródło: NCBR
fot.: freeimages

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ