Partner serwisu
23 grudnia 2015

NCBR: Pierwszy konkurs w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM

Kategoria: Z życia branży

Konkurs ruszył 18 grudnia 2015. Wzmocnienie zdolności przedsiębiorców do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki oraz poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego – oto cel nowego programu sektorowego INNOCHEM Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy konkurs już ruszył.

NCBR: Pierwszy konkurs w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM

To kolejny program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym na wsparcie mogą liczyć specjaliści zajmujący się konkretną dziedziną nauki. Tego typu działania, skonkretyzowane, skierowane do jednej branży i jednocześnie nastawione na innowacyjność są kluczowe dla polskiej gospodarki. Wspieranie kolejnych dyscyplin to skuteczny sposób na zdynamizowanie i umocnienie polskiego sektora B+R – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Piotr Dardziński.

Uruchomiony w ramach PO Innowacyjny Rozwój program sektorowy INNOCHEM to kolejna, po programach INNOMED i INNOLOT, inicjatywa NCBR mająca na celu wspieranie prac badawczo-rozwojowych w konkretnej branży. Na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOCHEM Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 120 mln zł.

Stawiamy na rozwój Polski za pomocą inwestycji w badania i prace rozwojowe, które przełożą się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Nasz sektor chemiczny ma ogromny potencjał, ale ze względu na specyfikę branży zwiększenie konkurencyjności jest możliwe tylko dzięki innowacjom. Fakt, że przedsiębiorcy działający w tym sektorze deklarują większe zaangażowanie w działalność B+R pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program INNOCHEM został uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorców z branży chemicznej w oparciu o studium wykonalności złożone w ich imieniu przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W ramach programu wspierane będą innowacyjne projekty związane z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i tzw. obszarami horyzontalnymi, tj. optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.

Program INNOCHEM to dla Polski szansa na umocnienie gospodarki poprzez zwiększenie innowacyjności sektora chemicznego. Do tej pory nie było w Polsce programu sektorowego, który oferowałby firmom z branży wsparcie projektów innowacyjnych w takiej skali. Obszary badawcze INNOCHEM-u odpowiadają na potrzeby rozwojowe polskiego przemysłu chemicznego. Program ma także stymulować aktywność i zwiększenie środków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną przedsiębiorstw chemicznych – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi milion złotych, a maksymalna to 20 mln zł. Nabór wniosków w ogłoszonym dziś przez NCBR konkursie rozpocznie się 1 lutego i będzie trwał do 1 marca 2016 r. Uruchomiony przez NCBR we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego program INNOCHEM to nie jedyna inicjatywa na rzecz polskiej branży chemicznej. W lipcu tego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Synthos S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego na wsparcie prac badawczo-rozwojowych przeznaczą wspólnie 200 mln zł. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia przez NCBR oraz Synthos S.A. ma na celu opracowanie i wdrożenie nowej generacji produktów chemicznych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej branży chemicznej.

Informacje o programie i konkursie INNOCHEM są dostępne na stronie NCBR

Źródło: PIPC

Fot. freeimages

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ