Partner serwisu
22 października 2015

Dobre wyniki PKN Orlen

Kategoria: Z życia branży

Po dziewięciu miesiącach tego roku Grupa ORLEN wypracowała wynik EBITDA wg LIFO (bez uwzględnienia odpisów wartości aktywów) o prawie 3 mld zł wyższy niż rok wcześniej.

Dobre wyniki PKN Orlen

Wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,1 mld zł, przed odpisem wartości czeskich aktywów petrochemicznych w wysokości (-) 0,1 mld zł, osiągnięty został między innymi dzięki wyższemu przerobowi ropy oraz wzrostowi sprzedaży (r/r). Wpływ na wyniki Koncernu w III kwartale 2015 roku miał także wzrost marży downstream o 2,6 USD/bbl (r/r), spadek średniej ceny ropy Brent o (-) 52 USD/bbl (r/r) oraz osłabienie PLN względem USD o 20% (r/r). Pozytywny wpływ otoczenia makroekonomicznego i wyższych wolumenów sprzedaży został ograniczony przede wszystkim przez odkup transzy zapasów obowiązkowych oraz przecenę zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w związku z obniżeniem notowań ropy naftowej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Zużycie benzyny wzrosło na rynku polskim, przy jednoczesnym spadku na rynku niemieckim i litewskim oraz stabilnej konsumpcji w Czechach.
 

– Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne w zestawieniu z naszą dbałością o doskonałość operacyjną przynosi świetne rezultaty. Wyraźnie pokazują to oczyszczone z wpływu odpisów aktywów wyniki za 9 miesięcy tego roku, wskazujące na ponad 70–procentowy wzrost EBITDA LIFO wobec trzech kwartałów ubiegłego roku. Jednak z punktu widzenia długofalowej budowy wartości Koncernu jeszcze istotniejsze jest dla nas to, że ostatni kwartał był kolejnym intensywnym okresem wzmacniania fundamentów do dalszego, zrównoważonego rozwoju. Rozpoczęte przez nas projekty – budowa największej w Polsce elektrociepłowni zlokalizowanej w Płocku, proces przejęcia złóż ropy i gazu w Polsce i Kanadzie czy wreszcie budowa nowoczesnej instalacji polietylenu w Czechach doskonale pokazują naszą konsekwencję w realizacji strategii – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

III kwartał tego roku był rekordowym okresem dla segmentu detalicznego PKN ORLEN. W tym czasie wypracował on wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 539 mln zł, co oznacza wzrost o 22% (r/r). Wynik segmentu został osiągnięty przy 2% (r/r) wzroście wolumenów sprzedaży, w tym w Polsce o 3% (r/r) i Czechach o 11% (r/r) przy porównywalnej sprzedaży na Litwie (r/r) oraz spadku sprzedaży w Niemczech o (-) 1% (r/r). W III kwartale 2015 roku Koncern zwiększył także udziały w rynku polskim, o 0,5 pp (r/r), oraz czeskim, o 0,4 pp (r/r). W ciągu minionego kwartału Koncern konsekwentnie rozwijał również sieć sprzedaży pozapaliwowej. Na koniec raportowanego okresu składała się ona z 1335 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro w Polsce, co oznacza wzrost o 135 punktów (r/r).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w III kwartale 2015 roku PKN ORLEN w obszarze downstream odnotował 6% wzrost sprzedaży łącznie na wszystkich rynkach, w tym benzyny o 14%, oleju napędowego o 21%, olefin o 7% i PCW o 3%, co umożliwiło wypracowanie wyniku EBITDA wg LIFO na poziomie blisko 1,7 mld zł. Uzyskanie dobrego rezultatu wspierał wzrost przerobu ropy o 13% (r/r) i wykorzystania mocy o 4 pp (r/r). Na wyniki segmentu w tym okresie pozytywny wpływ miały między innymi wyższa o 2,6 USD/bbl (r/r) marża downstream, niższe ceny ropy oraz osłabienie PLN względem USD o 20% (r/r). Jednocześnie rezultat został ograniczony przez osłabienie EUR względem USD o 16% (r/r) oraz niższą sprzedaż (r/r) nawozów o (-) 3% i PTA o (-) 18% oraz poliolefin o (-) 28%, w efekcie awarii instalacji etylenu w czeskim Unipetrolu. W minionym kwartale zawarto umowę z Technip na budowę nowej instalacji polietylenu (PE3) w zakładzie w Litvínovie. Ta największa inwestycja Grupy ORLEN na rynku czeskim będzie również największą w historii czeskiej branży petrochemicznej i jedną z najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych tego typu w Europie. Wartość kontaktu wynosi 5.8 miliardów CZK (213 mln EUR), natomiast całkowity koszt inwestycji, której uruchomienie planowane jest w połowie 2018 roku, szacowany jest na 8.5 miliardów CZK (314 mln EUR). Moce produkcyjne nowej instalacji, która zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę PE1, wyniosą 270 tys. ton rocznie.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ