Partner serwisu
22 października 2015

Dobre wyniki PKN Orlen

Kategoria: Z życia branży

W III kwartale 2015 roku w obszarze energetyki kluczowym wydarzeniem było rozpoczęcie budowy bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną z nowej jednostki o mocy 596 MWe, ruszy na koniec 2017 r. Elektrociepłownia, w której zostanie zabudowana najwyższej klasy turbina gazowa, będzie dostarczała parę oraz energię elektryczną dla Zakładu w Płocku, natomiast nadwyżka energii elektrycznej trafi do Krajowego Systemu Energetycznego. W III kwartale trwały między innymi prace projektowe głównych budynków i systemów, prowadzono prace ziemno–fundamentowe, zakończono także testy turbiny gazowej i przygotowano ją do transportu z Berlina do Płocka. W tym czasie rozstrzygnięto i wybrano wykonawców większości przetargów związanych z modernizacją infrastruktury Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Z kolei we Włocławku kontynuowano prace budowlano-montażowe oraz prace rozruchowe poszczególnych systemów elektrociepłowni o mocy 463 MWe. Zakończono też prace po stronie GAZ-SYSTEM w zakresie przyłącza gazowego i PSE w zakresie przyłącza elektroenergetycznego oraz zawarto umowę przesyłową.

W obszarze wydobycia Koncern konsekwentnie zmierza do realizacji założeń Strategii obejmujących zrównoważony rozwój segmentu i osiągnięcie w 2017 roku potencjału wydobywczego na poziomie 6 mln boe/rok. W tym celu w III kwartale Spółka realizowała działania przygotowawcze do rozpoczęcia procesu przejęcia aktywów wydobywczych w Polsce i Kanadzie. W ramach akwizycji, za kwotę ok. 83 mln USD, całościowego pakietu akcji spółki FX Energy, Koncern powiększy swoją bazę zasobową (2P) o 8,4 mln boe. Zbilansuje tym samym portfel wydobywczy o perspektywiczne aktywa konwencjonalne w Polsce, znajdujące się na dwóch obszarach (Płotki i Edge) zlokalizowanych na terenach Niżu Polskiego. FX Energy dysponuje również blokiem poszukiwawczym w basenie lubelskim, sąsiadującym z posiadanymi przez ORLEN Upstream koncesjami (Wołomin oraz Garwolin) oraz prowadzi wydobycie z konwencjonalnych złóż ropy naftowej w USA na terenie stanów Montana i Nevada. Drugą spółką, z którą Koncern podpisał umowę przejęcia 100% akcji za kwotę 293 mln CAD jest kanadyjska Kicking Horse Energy. Kluczowe aktywa spółki usytuowane są w rejonie Kakwa w Albercie i wyróżniają się wysokim potencjałem produkcyjnym. Ekonomika złóż w tym rejonie należy do najwyższych w zachodniej Kanadzie, charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka i zapewnia Grupie ORLEN duże możliwości wzrostu. W wyniku transakcji, której finalizacja planowana jest na 4 kwartał 2015 roku, oczekiwane jest zwiększenie dziennego wydobycia Koncernu o ponad 4.000 baryłek ekwiwalentu ropy (boe) dziennie oraz rozbudowa bazy zasobowej o ok. 30 mln boe zasobów 2P.

Ponadto, we wrześniu br. Koncern przejął od DEA Deutsche Erdoel AG 100 proc. udziałów w dwóch koncesjach konwencjonalnych w Małopolsce i na Podkarpaciu, charakteryzujących się znacznym potencjałem poszukiwawczym. W ramach tego projektu (Bieszczady) rozpoczęto już akwizycję sejsmiczną 2D na dwóch blokach oraz prowadzono prace przygotowawcze do testów szczelności w odwiercie. Jednocześnie, w październiku, na tym terenie ORLEN Upstream rozpoczął kolejny projekt poszukiwawczo-rozpoznawczy o nazwie Miocen. W innych projektach konwencjonalnych w Polsce (Sieraków) prowadzono prace przygotowawcze nad zagospodarowaniem części obszaru oraz kontynuowano analizy danych w celu weryfikacji jego perspektyw. W ramach projektu Karbon, w III kwartale 2015 roku, prowadzono akwizycję nowych danych sejsmicznych 2D, które zostały poddane analizom. Trwa również przygotowanie do prac sejsmicznych 3D na dwóch blokach koncesyjnych. W projektach niekonwencjonalnych (Lublin Shale) prowadzono likwidację otworów i placów wiertniczych na koncesjach Garwolin i Wierzbica oraz prace przygotowawcze do akwizycji danych sejsmicznych 3D, a także (Mid-Poland Unconventionals) zakończono analizę nowych danych sejsmicznych 2D. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia pierwszego wiercenia. W ramach aktywów kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 9 nowych otworów (8,3 netto), przeprowadzono 6 zabiegów szczelinowania (5,3 netto) oraz włączono do produkcji 3 odwierty (2,3 netto). Średnie wydobycie w III kwartale 2015 roku wyniosło ok. 6,8 tys. boe/d (43% węglowodory ciekłe) i w stosunku do poprzedniego kwartału było niższe w związku ze wznowieniem niektórych prac modernizacyjnych na ogólnokrajowej infrastrukturze przesyłowej głównie w obszarach Ferrier oraz Pouce Coupe.

W III kwartale 2015 r. Koncern utrzymał dobrą sytuację finansową. Poziom dźwigni na koniec września wyniósł 23,6%. W ciągu trzech kwartałów br. wydatki inwestycyjne Koncernu wyniosły blisko 1,9 mld zł, z czego największa pula przypadła na działania rozwojowe.

W III kwartale br. Koncern po raz pierwszy w swojej historii, zgodnie z aktualnymi trendami sprawozdawczości, opublikował raport roczny w formule zintegrowanej, łączącej dane finansowe z pozafinansowymi aspektami działalności, który został wyróżniony w konkursie The Best Annual Report 2014 organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Koncern został również wyróżniony w 11. edycji rankingu „Best managed companies in CEE 2015” brytyjskiego magazynu finansowego Euromoney. PKN ORLEN ponownie okazał się najlepiej zarządzaną firmą w Polsce. Niezależni analitycy wiodących instytucji finansowych na całym świecie wyróżnili Koncern między innymi za ambitne plany rozwoju i wysokie kompetencje zarządcze.

 

Źródło,fot.: PKN ORLEN

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ