Partner serwisu
08 października 2015

Lepsza ochrona przed awariami przemysłowymi

Kategoria: Z życia branży

6 października br. weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. Celem nowelizacji jest zmniejszenie liczby awarii w zakładach stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a w razie ich wystąpienia - zapewnienie najwyższego poziomu ochrony ludzi i środowiska.

Lepsza ochrona przed awariami przemysłowymi

Nowelizacja zapewnia wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (tzw. dyrektywy Seveso III).

Główne zmiany wprowadzone ustawą:

  • obowiązek wdrożenia przez wszystkie zakłady podlegające pod omawiane regulacje systemu zarządzania bezpieczeństwem gwarantującego lepszą ochronę ludzi i środowiska;
  • zmiana wykazu substancji, których składowanie na terenie zakładów stwarza zagrożenie wystąpienia poważnej awarii (w wyniku dostosowania do nowego systemu klasyfikacji substancji i mieszanin wprowadzonego w UE);
  • wzmocnienie wymogów dotyczących kontroli zakładów objętych omawianymi przepisami;
  • zapewnienie społeczeństwu szerszego dostępu do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Publicznie dostępne będą ogólne informacje o zagrożeniach występujących w zakładzie oraz o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 21 września 2015 r. (poz. nr 1434).

Źródło: MŚ

fot.: freeimages

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ