Partner serwisu
Tylko u nas
15 września 2015

Wojciech Kozak: Inwestycje w przyszłość

Kategoria: Chemia

– W Puławach na inwestycje wydamy ponad 2,5 mld złotych, z czego około 1,1 mld przeznaczymy na naszą inwestycję, czyli Elektrownię Puławy – mówi Wojciech Kozak, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty „Puławy” S.A., który opowiada o planowanych inwestycjach i dostosowaniu zakładu do norm środowiskowych.

Wojciech Kozak: Inwestycje w przyszłość

68 projektów inwestycyjnych o wartości blisko 7 mld zł – tak wygląda strategia Grupy Azoty do 2021 r. Które z tych inwestycji dotyczą Puław?
Na inwestycje wydamy ponad 2,5 mld złotych, z czego 1,1 mld przeznaczymy na nasz kluczowy projekt, czyli Elektrownię Puławy. Nowa, niskoemisyjna i bezodpadowa – bo zasilana gazem ziemnym – elektrociepłownia klasy 400 MWe, w konfi guracji z obecnym blokiem węglowym, nie tylko w 100 proc. uniezależni naszą spółkę od zewnętrznych dostaw prądu i pary potrzebnej do bieżącej produkcji, ale również będziemy mogli sprzedawać na rynku nadmiar wytworzonej energii.

A co z pozostałymi funduszami?
Najbliższą w realizacji inwestycją, która zakończy się w 2019 r., będzie instalacja do granulacji mechanicznej na bazie azotanu amonu, o wartości ok. 385 mln zł. Uelastyczni ona produkcję saletry amonowej oraz umożliwi produkcję innych nawozów: saletrzaku i saletry amonowej granulowanej. Drugim co do wielkości projektem, ważnym rozwojowo, jest ciąg produkcyjny nawozów saletrzanych, a mianowicie budowa nowej i modernizacja dotychczas istniejących linii kwasu azotowego. Co uzyskamy dzięki modernizacji? Wzrost zdolności produkcyjnej o min. 5 proc, a także poprawę wskaźników zużycia głównych surowców oraz mediów energetycznych. Dodatkowo całe przedsięwzięcie wpłynie znacząco nie tylko na zwiększenie efektywności produkcji kwasu azotowego, ale także w dużym stopniu na poprawę ekonomiki wytwarzanych na jego bazie nawozów. Nadwyżka kwasu azotowego będzie przetwarzana na nowej linii do produkcji specjalistycznych nawozów: saletry magnezowej, wapniowej i potasowej.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ