Partner serwisu
26 sierpnia 2015

Grupa Azoty odnotowała znaczący wzrost wyników

Kategoria: Z życia branży

Grupa Azoty zakończyła okres pierwszego półrocza 2015 r. wynikiem na działalności operacyjnej (EBIT) w wys. 535 mln zł, co stanowi wzrost o 83 proc. względem roku ubiegłego (292 mln zł w I H 2014) oraz zyskiem netto wyższym o 90 proc. w wysokości blisko 458 mln zł (241 mln zł w I H 2014) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznych i przekraczających nieznacznie poziom 5,1 mld zł.

Grupa Azoty odnotowała znaczący wzrost wyników

W ujęciu kwartalnym 2 kwartał 2015 r. zakończył się wynikiem EBIT na poziomie172 mln zł (zanotowany wzrost względem roku ubiegłego to 63 mln zł), zyskiem netto na poziomie 152 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłorocznego kwartału o ponad 61 mln zł (90 mln zł w II Q 2014) przy przychodach na poziomie blisko 2,3 mld zł (niższych nieznacznie niż rok temu – 0,1 mld zł).

- W drugim kwartale poprawiliśmy marże w stosunku do ubiegłego roku niemal w każdym z kluczowych segmentów biznesowych, pomimo iż jest to okres przestojów remontowych. Lepsze wyniki w kwartale są głównej mierze wynikiem pracy nad kosztami, głównie kosztami zakupów kluczowych surowców. Przynosi efekt wdrożona polityka dywersyfikacji zakupu gazu. Wykorzystaliśmy także chwilowe polepszenie koniunktury w sektorze tworzywowym – powiedział Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Rentowność EBIT w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 10 proc. (wobec 6 proc. w I H 2014).

Z perspektywy kluczowych segmentów biznesowych beneficjentem pozytywnych tendencji  w IIQ w obszarze surowcowym był w szczególności Segment Nawozowy. Wzrost wyniku EBITDA o blisko 14 mln zł do poziomu 181,1 mln zł to zasługa w głównej mierze dalszej optymalizacji strategii zakupowej gazu opartej na dywersyfikacji źródeł dostaw ( Giełda TGE, zwiększenie  zakupów z importu), korzystnych parametrach cenowych programu rabatowego PGNIG, wykorzystaniu obniżki taryfy od początku roku. 
W obszarze handlowym na uwagę zasługuje kontynuacja korzystnych tendencji cenowych w nawozach wieloskładnikowych wsparta poprawą cen i marż w sprzedaży siarczanu amonu, w czym duży udział miała wysoka relacja kursu walutowego USD/PLN.
Sytuacja na rynku nawozowym z jednej strony determinowana była łagodną zimą oraz okresem wysokich temperatur i suszą w niektórych regionach Polski i kilku krajach UE, z drugiej zaś strony – ustabilizowanymi na niskim poziomie cenami mocznika na świecie.

W Segmencie Tworzyw znaczącej poprawie uległa EBITDA segmentu osiągając poziom 16,6 mln zł, co jest wynikiem lepszym o ponad 26 mln zł w stosunku do II kwartału roku ubiegłego. Zrealizowana marża na poziomie 5 proc. (poprawa o 8 punktów proc.  r/r) to efekt w głównej mierze lepszego przełożenia cenowego poliamid – benzen (wzrost średnio o 4 proc. r/r), oszczędności na nośnikach energetycznych, wyższym wolumenie sprzedaży  oraz wyższego kursu wymiany USD/PLN zwłaszcza dla sprzedaży kaprolaktamu z Puław. Z perspektywy 6 miesięcy segment także generuje dodatnią marże EBITDA na poziomie 2 proc. przy minusowej marży (-1 proc.) w roku ubiegłym.


Pojawiły się pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego na rynku chińskim.
Segment Chemia odnotował znaczący przyrost marży EBITDA do poziomu 6 proc. r/r, co w ujęciu wartościowym przełożyło się na wynik na poziomie blisko 39 mln zł (względem 24 mln zł r/r). Główne czynniki wpływające na korzystne tendencje to wspomniany wcześniej efekt niższej bazy surowcowej z przełożeniem na wzrost rentowności melaminy oraz mocznika dla celów technicznych oraz wyższe ceny sprzedaży i marże na sprzedaży eksportowej siarki granulowanej wspartej wyższą relacją USD /PLN. W zakresie poziomów sprzedaży segment odnotował spadek przychodów o 60 mln zł (blisko 10 proc. r/r)  głównie wskutek spadku cen w biznesie OXO (ceny podążają za surowcem – propylenem), niższa produkcja OXO wynikająca ze wspomnianych postojów remontowych w Kędzierzynie oraz niższym poziomem sprzedaży wolumenowej pigmentów, których notowania od roku 2013 r.  notują systematyczny spadek cenowy. Powyższe zjawiska wpływają także na kształt wyniku w ujęciu pierwszego półrocza kończąc okres z marżą na poziomie 8 proc. (wzrost o 1 proc. r/r) przy niższej sprzedaży o ponad 100 mln zł.

Źródło: www.grupaazoty.com
 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ