Partner serwisu
17 sierpnia 2015

KGHM po pierwszym półroczu 2015 roku

Kategoria: Z życia branży

Przychody na poziomie 10,1 mld PLN i zysk netto 1,2 mld PLN w Grupie Kapitałowej KGHM zostały osiągnięte przy spadających cenach miedzi i srebra, stabilnej produkcji i utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

KGHM po pierwszym półroczu 2015 roku

W pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku dolarowe ceny miedzi, w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2014, obniżyły się o 14 procent, a srebra o 17 procent.


Na wyniki Grupy KGHM pozytywnie wpływał kurs walutowy USD/PLN. Niższa dolarowa cena czerwonego metalu była w dużej mierze równoważona osłabieniem złotego. Pomimo obserwowanych spadków notowań metali, średnia cena miedzi wyrażona w PLN była nieznacznie wyższa od tej notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku – wyjaśnia Jarosław Romanowski, I wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych.


Podobny efekt można zaobserwować również w przypadku rynku srebra. W I półroczu br. produkcja miedzi ekwiwalentnej w Grupie KGHM wzrosła o 2 procent. Zmiana ta nastąpiła zarówno w KGHM Polska Miedź SA, jak i w KGHM International, gdzie wzrost związany jest z wyższymi wynikami produkcyjnymi w kopalni Robinson.


KGHM utrzymał dyscyplinę kosztową. Koszt jednostkowy produkcji miedzi C1 w warunkach porównywalnych do pierwszego półrocza roku 2014 w zakresie notowań i kursu, zmniejszył się o 3 procent dla całej Grupy.

Wzrost wolumenu sprzedaży miedzi oraz złota
W tym samym czasie nastąpił również wzrost wolumenu sprzedaży miedzi oraz złota, co przy korzystnym kursie walutowym skutkowało osiągnięciem wyższego poziomu przychodów ze sprzedaży o 5 procent niż w analogicznym okresie roku 2014.

W czerwcu 2015 została opublikowana pierwsza  edycja Raportu  Zasobowego, który konsoliduje i systematyzuje wiedzę na temat zasobów geologicznych i eksploatacyjnych kontrolowanych przez Grupę KGHM.    
Raport został przygotowany zgodnie ze standardami i definicjami Kanadyjskiego Instytutu Górnictwa, Metalurgii i Przemysłu Naftowego, zawartymi w dokumencie NI 43-101. Obok australijskiego standardu JORC, jest to jeden z dwóch głównych światowych standardów przedstawiania zasobów.
Raport Zasobowy prezentuje zasoby geologiczne i eksploatacyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Najważniejsze dane to:

- 22,.7 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii udowodnione i prawdopodobne (Proven and Probable).

- 44,4 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii zmierzone i wskazane (Measured and Indicated; zasoby geologiczne w kategorii zmierzone i wskazane zawierają zasoby eksploatacyjne w kategorii udowodnione i prawdopodobne).

- 8,7 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii  wnioskowane.

 
Istotną cechą ostatniego okresu jest duża zmienność warunków makroekonomicznych. W związku z powyższym KGHM z uwagą analizuje możliwe zagrożenia i ryzyka, zakładając możliwość dalszych niekorzystnych dla spółki zmian w zakresie cen  miedzi i srebra. 


Potencjalny wpływ tych zmian może oznaczać ewentualną potrzebę weryfikacji nakładów inwestycyjnych i obniżenia wartości aktywów produkcyjnych. Jeśli  współczynnik relacji kapitalizacja rynkowa spółki do wartości aktywów netto w długim terminie (powyżej 1 roku) utrzyma się poniżej 0,8,  spółka będzie zobowiązana do  zbadania przesłanek i przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów netto.

Walka ze spadkiem tempa wzrostu konsumpcji miedzi
KGHM analizuje również następstwa ewentualnego dalszego umacniania się amerykańskiej waluty, co oznacza presję na dolarowe ceny surowców. Istotne znaczenie może mieć także większe od oczekiwanego spowolnienie chińskiej gospodarki, co może skutkować spadkiem tempa wzrostu konsumpcji miedzi.
W związku z tym spółka dokonuje przeglądu projektów i programów inwestycyjnych, zakładając możliwość przesunięcia projektów w czasie oraz zawieszenia niektórych inwestycji. Analizowane są scenariusze działań w przypadku długoterminowego utrzymywania się cen metali na niskich poziomach. Mając pełną świadomość czynników zagrażających realizacji planów Grupy KGHM, spółka z wyprzedzeniem podejmuje działania służące osłabieniu ich negatywnego wpływu.

Źródło,fot.: KGHM

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ