Partner serwisu
27 lipca 2015

BASF: Niewielkie wzrosty zysków i sprzedaży

Kategoria: Z życia branży

– W drugim kwartale 2015 roku zwiększyliśmy naszą sprzedaż i zyski pomimo niższych wzrostów odnotowywanych na niektórych rynkach oraz pomimo występujących nadal wahań cen surowców. Zyski w pierwszej połowie 2015 roku osiągnęły taki sam poziom jak wynik odnotowany w analogicznym okresie ubiegłego roku - jesteśmy więc na dobrej drodze do zrealizowania naszej prognozy na pełne 12 miesięcy - powiedział dr Kurt Bock, Prezes Zarządu BASF SE

BASF: Niewielkie wzrosty zysków i sprzedaży

Wartość sprzedaży wygenerowanej przez Grupę BASF w II kwartale 2015 roku wyniosła 19,1 mld EUR i była o 3% wyższa niż wynik osiągnięty w takim samym okresie ubiegłego roku. Wielkość sprzedaży wzrosła o 2% w porównaniu do drugiego kwartału 2014, głównie dzięki znacznej poprawie wyników odnotowanej w dziale Ropy Naftowej i Gazu. Na skutek znacznego spadku cen ropy doszło do obniżenia ogólnego poziomu cen, szczególnie w działach Chemikaliów oraz Ropy Naftowej i Gazu. Wszystkie działy odnotowały dodatnie różnice kursowe.

Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych (EBIT) wzrósł o 31 mln EUR, do kwoty ok. 2,0 mld EUR. Było to spowodowane głównie lepszymi wynikami działu Functional Materials & Solutions, oraz niższymi kosztami pozostałych działów. Choć zyski całego segmentu Chemicals zmniejszyły się tylko nieznacznie, to pozostałe branże odnotowały znaczące spadki.

Zysk operacyjny wzrósł w drugim kwartale o 106 mln EUR do kwoty 2,0 mld EUR, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Zysk netto (1,3 mld EUR) osiągnął taki sam poziom, jaki odnotowano w drugim kwartale 2014. Zysk na akcję wyniósł w II kwartale 2015 r. 1,38 EUR, w porównaniu do 1,37 EUR w tym samym okresie 2014 r.

W pierwszej połowie 2015 roku wartość sprzedaży wzrosła do poziomu 39,1 mld EUR i była o 3% wyższa niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. Wynik taki odnotowano pomimo nieznacznego spadku wielkości sprzedaży w branży chemicznej. Wynoszący około 4,1 mld EUR zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych osiągnął taki sam poziom, jak w pierwszej połowie 2014 r. Gorsze wyniki działu Oil & Gas, spowodowane spadkiem cen ropy wywarły negatywny wpływ na zyski. Przeciwwagę w tym zakresie zapewniły jednak lepsze wyniki odnotowane w działach Functional Materials & Solutions oraz Chemicals. Zyski działu Agricultural Solutions osiągnęły taki sam poziom jak w pierwszej połowie ubiegłego roku; natomiast wyniki segmentu Performance Products oraz segmentu klasyfikowanego jako Inne były niższe od poziomu odnotowanego w tym samym okresie 2014 roku.

Ilość środków pieniężnych wygenerowanych na działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2015 roku wzrosła o 2,4 mld EUR do kwoty 5,1 mld EUR. “Wynik osiągnięty w pierwszym półroczu 2014 został niemalże podwojony – wynikało to głównie ze zmniejszenia wartości rezerw o 1,3 mld EUR. Do takiego rezultatu przyczyniły się również sezonowe wahania w branży handlu gazem ziemnym oraz w działalności działu środków ochrony roślin. Nie bez znaczenia była też nieustająca optymalizacja stosowanych przez nas metod zarządzania poziomem rezerw” - zauważył dr Hans-Ulrich Engel, Dyrektor Finansowy BASF SE.

Prognoza na cały rok 2015

Tempo wzrostu gospodarki globalnej oraz ogólnoświatowej produkcji przemysłowej i chemicznej odnotowane w pierwszej połowie 2015 roku było niższe od oczekiwań naszej firmy. W związku z powyższym skorygowano prognozy dotyczące globalnej koniunktury gospodarczej na rok 2015 (wartości poprzednich prognoz podano w nawiasach):

- Wzrost produktu krajowego brutto: 2,4% (2,8%)

- Wzrost produkcji przemysłowej: 2,9% (3,6%)

- Wzrost produkcji chemicznej: 3,8% (4,2%)

- Średni kurs wymiany euro/dolar: 1,15 USD za 1 EUR (1,20 USD za 1 EUR)

- Średnia cena ropy naftowej w ciągu roku: 60-70 USD za baryłkę (bez zmian)

 

– Jeżeli chodzi o wyniki dotyczącego całego roku 2015, to spodziewany się, że gospodarka światowa oraz globalna produkcja przemysłowa i chemiczna będą rosnąć nieco wolniej niż przewidywaliśmy sześć miesięcy temu. Świadomi wysokiego poziomu ryzyka, podtrzymujemy prognozy dotyczące naszych wyników na rok 2015: zamierzamy osiągnąć doskonałe rezultaty i chcemy nieznacznie zwiększyć sprzedaż, pomimo zmiennych i będących ogromnym wyzwaniem warunków, w jakich działamy. Naszym celem jest osiągnięcie takiego poziomu zysków operacyjnych przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych, który będzie odpowiadał wynikowi odnotowanemu w zeszłym roku - powiedział Bock.

 

Źródło,fot.: BASF

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ