Partner serwisu
30 czerwca 2015

Prognoza cen dla rynku carbon

Kategoria: Z życia branży

Spodziewane punkty zwrotne dla reformy MSR powodują wzrost prognozowanych cen uprawnień do emisji CO2. Czerwcowa prognoza średniej wartości uprawnień EUA w III kwartale 2015 r. wzrosła w stosunku do prognozy publikowanej w maju i wynosi 7,49 euro.

Prognoza cen dla rynku carbon

Głównymi czynnikami wpływającym na obecną prognozę ceny są:

- lipcowe głosowanie Parlamentu Europejskiego (PE) w sprawie MSR - wzrost cen

- wrześniowe głosowanie  Rady Unii Europejskiej (UE) w sprawie MSR - wzrost cen

- sytuacja polityczne w UE - wzrost zmienności

- publikacja aktualnego stanu rezerwy uprawnień dla nowych instalacji (NER) - neutralnie

Kolejnym krokiem po majowych ustaleniach Komitetu Stałych Przedstawicieli przy Radzie Unii Europejskiej (COREPER),  zbliżającym do finalizacji wprowadzenia reformy MSR na rynku carbon będzie zaplanowane na 7 lipca głosowanie Parlamentu Europejskiego.

Większość uczestników rynku spodziewa się zatwierdzenia przez Parlament wprowadzenia MSR już w 2019 r. Po ewentualnej aprobacie PE, następnym etapem ścieżki legislacyjnej będzie głosowanie Rady UE nad projektem. Termin głosowania wstępnie wyznaczono na połowę września 2015 r. Zwiększające się prawdopodobieństwo wcześniejszego niż pierwotnie zakładano wprowadzenia MSR przyczyni się do aprecjacji wartości uprawnień.

Problemy finansowe Grecji, brak porozumienia w sprawie „Grexit” wśród pozostałych krajów UE oraz niepewność co do przyszłego statusu Grecji w UE, silnie oddziałują na wszystkie rynki. Będzie to odczuwalne na rynku carbon, powiązanym z gospodarką całej UE. Do czasu znalezienia sposobu wyjścia z obecnego impasu, na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla spodziewany jest wzrost zmienności cen.

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Komisję Europejską w lipcu zostanie zaktualizowana tabela przydziałów uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji (NER). Uczestnicy rynku uzyskają w ten sposób informacje o liczbie nowych uprawnień  w obrocie. Jak zaobserwowano w przeszłości udostępnianie wszelkich danych dotyczących podaży przyczynia się do zwiększenia zmienności cen uprawnień.

 

Źródło, rys.: Dom Maklerski Consus

fot.: freeimages.com

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ