Partner serwisu
27 maja 2015

Poprawa wyników rok do roku we wszystkich kluczowych spółkach Grupy CIECH

Kategoria: Chemia

CIECH opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2015 roku notując poprawę na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat. Grupa CIECH wypracowała w I kwartale br. 210 mln zł marży brutto. To 21 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Przychody ze sprzedaży wyniosły 817 mln zł,  znacząco wzrósł wskaźnik EBITDA (z), który jest jednym z głównych mierników działalności spółki.

Poprawa wyników rok do roku we wszystkich kluczowych spółkach Grupy CIECH

To był dobry kwartał dla CIECH. Osiągnięte wyniki są potwierdzeniem umiejętności całego zespołu Grupy do maksymalnego wykorzystania dobrej sytuacji rynkowej. Pozytywny wpływ na nasze przychody miał m.in. wzrost cen sody, a do poprawy rentowności przyczynił się spadek cen nośników energetycznych, takich jak węgiel i gaz ziemny. Oczywiście to, że możemy dziś czerpać profity z dobrej koniunktury, jest efektem obranej strategii i skutecznej rozbudowy mocy produkcyjnych naszych zakładów. Warto podkreślić, że decyzje dotyczące tych inwestycji zapadały trzy lata temu, gdy Spółka rozpoczęła program głębokiej restrukturyzacji i borykała się z poważnymi problemami finansowymi.– powiedział Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu CIECH SA.


Sprzedaż i marketing Grupy CIECH

 

Po raz kolejny Spółka odnotowała wzrost efektywności. W porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku pojawił się niewielki (3%) spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany głównie zakończeniem kontraktu na sprzedaż siarki.

 

Do najważniejszych wydarzeń minionego kwartału w obszarze sprzedaży i marketingu Grupa CIECH zalicza trwającą restrukturyzację w spółce CIECH Sarzyna, w obrębie której odbywa się reorganizacja sił sprzedaży, została uruchomiona intensywna kampania reklamowa produktów segmentu Agro – w tym kluczowego produktu Chwastox, nastąpiła reorganizacja kanałów dystrybucji oraz poszerzenie oferowanego asortymentu. W portfolio Grupy w segmencie sodowym pojawił się również nowy produkt Sorbeco – sorbent służący do odsiarczania spalin. Ważnym elementem wizerunkowym jest również ujednolicenie nazw spółek w Grupie CIECH.

Projekty rozwojowe Grupy CIECH

Najważniejszym projektem realizowanym w pierwszym kwartale była rozbudowa mocy produkcyjnych zakładu sodowego w Inowrocławiu z obecnych 600 do 800 tysięcy ton rocznie. Ukończony pierwszy etap inwestycji o nazwie projekt SODA +200 spowodował wzrost mocy zakładu o 60 tysięcy ton produktów rocznie. Całkowita wartość programu SODA +200 wynosi około 265 mln złotych. Równolegle, w sąsiednim zakładzie w Janikowie, zakończyła się w marcu, br. inwestycja mająca na celu intensyfikację produkcji soli suchej. W jej wyniku produkcja tego asortymentu wzrosła z 1 tysiąca ton do 1,7 tysiąca ton produktu dziennie. Jest ona odpowiedzią na odnotowywane zapotrzebowanie rynkowe, w jej efekcie zakład w Janikowie będzie przerabiał całość produkowanej soli mokrej na wysokogatunkową sól suchą. Całkowita wartość tej inwestycji to ponad 77 mln złotych.

Unowocześnianie zakładów produkcyjnych jest jednym z podstawowych filarów rozwoju Grupy CIECH, dlatego będziemy nadal poprawiać efektywność naszych fabryk, zwiększać ich moce produkcyjne oraz inwestować w ich potencjał –  powiedział Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu CIECH SA.

Źródło: www.ciechgroup.com

Fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ