Partner serwisu
25 maja 2015

Artur Rzempała: Optymalny model zarządzania UR oparty na dwóch inicjatywach

Kategoria: VIII Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym

– Dążąc do idealnego model zarządzania UR wskazane jest wykorzystanie dobrych praktyk w ramach tzw. World Class Maintenance oraz profesjonalnego zarządzania całym cyklem życia majątku – mówi Artur Rzempała, Dyrektor Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Police.

Artur Rzempała: Optymalny model zarządzania UR oparty na dwóch inicjatywach

Artur Rzempała, Dyrektor Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. będzie uczestnikiem debaty 2 czerwca, podczas konferencji Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym w Krakowie.

Jaki powinien być idealny model zarządzania UR?

Odpowiadając na tak postawione pytanie należałoby poruszyć istotę Utrzymania Ruchu. Proces ten definiujemy jako całokształt działań zapewniający efektywne użytkowanie obiektów i urządzeń i obejmuje on takie zagadnienia jak:

- Planowanie
- Organizowanie
- Realizację i nadzór nad wykonywaniem obsług technicznych
- Opracowywanie i wdrażanie strategii eksploatacyjnych
- Doskonalenie procesów technicznych planowania cyklu życia obiektu eksploatacji
- Zarządzanie i analiza efektywności obsług

Reasumując zatem, są to działania techniczne i organizacyjne mające na celu utrzymanie zespołu – obiektu, w stanie wymaganym do spełnienia określonych funkcji technicznych lub też przywracanie go do takiego stanu.

Grupa Azoty wdrażając i realizując PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ AZOTY PRO, który jest jednym z trzech filarów strategii Grupy Kapitałowej pokazuje, iż dąży do DOSKONAŁOŚCI również w obszarze Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. W ramach wdrażanego programu AZOTY PRO, realizowanych jest szereg inicjatyw proefektywnościowych, które oprócz wymiernych efektów finansowych wpływają także na zmianę kultury organizacyjnej, integrację Grupy Azoty a także budowanie zaangażowania i postaw innowacyjnych.

Dążenie do wypracowania Idealnego – Optymalnego modelu zarządzania Utrzymaniem Ruchu oparliśmy na dwóch inicjatywach, które zarazem są działaniami ciągłymi. Pierwsza z nich zawiera w sobie działania zapewniające optymalną dostępność instalacji oraz zapobieganie awariom w oparciu o TPM oraz Preventive Maintenance z wykorzystaniem systemów CMMS. Rozwiązania CMMS opierają się na procesach, mechanizmach i funkcjonalności modułu Gospodarki Remontowej. Wdrożenie CMMS pozwoliło znacznie szybciej dostosowywać realizowane procesy do zmieniających się uwarunkowań biznesowych w firmie, a także umożliwiło uruchomienie analiz efektywności opartych na zdefiniowanych wskaźnikach KPI (Key Performance Indicators).

Inicjatywa druga dotyczy m.in. priorytetyzacji wydatków remontowych w oparciu o segmentację ryzyk RBM - (Risk Based Management) co pozwala Grupie Azoty na świadome zarządzanie ryzykiem oraz kosztami w eksploatacji w Utrzymaniu Ruchu. W obszarze tym optymalizujemy także koszty remontowe poprzez wprowadzanie do umów z dostawcami usług w zakresie utrzymania ruchu wskaźników efektywności tzw. KPI (wynagrodzenie za efekty – dostępność linii produkcyjnych) a także maksymalizując efektywny czas pracy dostawców usług remontowych (tzw. tooltime).

Dążąc do idealnego model zarządzania UR wskazane jest zatem wykorzystanie dobrych praktyk znanych i stosowanych w ramach tzw. World Class Maintenance oraz profesjonalnego zarządzania całym cyklem życia majątku – Physical Asset Management przy uwzględnieniu własnej koncepcji biznesowej.

Odnoszą się do pytania o Idealny model zarzadzania UR odpowiadam, iż powinien być Optymalny Do Realizowanego Modelu Biznesowego I Koncentrować Się Na Działaniach Prewencyjnych przy wykorzystaniu Planned Maintenance i Predective Maintenance a nie reakcyjnych tzw. Breakdown Maintenance.

 

Fot.: Grupa Azoty Police

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ