Partner serwisu
19 maja 2015

Grupa Azoty rozpoczyna współpracę z PIR

Kategoria: Z życia branży

Grupa Azoty Police rozpoczęła proces strukturyzowania finansowego inwestycji PDH wartej prawie 1,7 mld zł. Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. chcą współfinansować największą i najnowocześniejszą w Europie Zachodniej i Centralnej instalację do produkcji propylenu w technologii odwodornienia propanu.

Grupa Azoty rozpoczyna współpracę z PIR

Budowa innowacyjnego zakładu jest jednym z kluczowych elementów strategii Grupy Azoty na lata 2015-2020.

- Zapewnienie finansowania tego strategicznego dla całego polskiego sektora chemicznego przedsięwzięcia to dobry przykład realizacji celu, do którego został powołany program Inwestycje Polskie, czyli umożliwienia realizacji inwestycji, które przyczyniają się do szybszego rozwoju polskiej gospodarki. Realizacja tak dużej inwestycji w formule project finance wymaga długoterminowego finansowania, o które na rynku - nie tylko polskim – jest zdecydowania trudniej niż w przypadku kredytów udzielanych na kilka lat. Tę lukę wypełnia właśnie Program Inwestycje Polskie. PIR to wiarygodny i stabilny partner dla podmiotów planujących wielomiliardowe inwestycje, który ułatwia im pozyskanie finansowania. Budowa najnowocześniejszej instalacji propylenu w tej części Europy, sprawi, że Polska umocni  swoją pozycję  jako ważnego producenta tego kluczowego półproduktu chemicznego – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

 - Podpisanie umowy o współpracę w zakresie współfinansowania przez PIR instalacji PDH to kolejny ważny krok w kierunku rozpoczęcia budowy flagowego projektu Grupy Azoty. W niespełna dwa miesiące od decyzji korporacyjnych inaugurujących proces inwestycyjny podpisaliśmy umowę na zakup technologii i pozyskaliśmy istotnego partnera finansowego, a w ciągu następnych kilkunastu tygodni powołamy spółkę celową do projektu – powiedział Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Police i Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty. Proces realizacji projektu przebiega bardzo sprawnie, dlatego już w I połowie 2016 roku rozpoczniemy budowę tej strategicznej dla rozwoju Grupy Azoty inwestycji – dodał Prezes Jałosiński.

Warunki finansowania budowy
Celem umowy o współpracę podpisanej 19 maja br. pomiędzy Grupą Azoty Police, Grupą Azoty ZAK oraz Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) jest określenie zasad, w oparciu o które Strony umowy wypracują szczegóły warunków finansowania budowy instalacji PDH. Na jej podstawie „Police” zobowiązują się do przygotowania w okresie do 6 miesięcy struktury projektu oraz struktury jego finansowania, a także do przedstawienia pozostałym Stronom umowy propozycji uczestnictwa w finansowaniu inwestycji PDH w formie equity lub długu podporządkowanego. Grupa Azoty Police będzie Sponsorem Projektu, natomiast obok Inwestora Branżowego, tj. GA ZAK (jednego z głównych odbiorców produkowanego w Policach propylenu), Preferowanym Inwestorem Finansowym w spółce celowej (SPV) powołanej do realizacji inwestycji zostanie PIR. Zgodnie z podpisanym porozumieniem udział w inwestycji PIRu nie spadnie poniżej 25%. Potencjalni inwestorzy zobowiązali się, iż w ciągu kolejnych 2 miesięcy podejmą ostateczną decyzję nt. finalnego modelu finansowania projektu z uwzględnieniem własnego udziału.

- PIR aktywnie poszukuje najlepszych projektów inwestycyjnych, które mogą służyć modernizacji i wzrostowi konkurencyjności polskiej gospodarki. Oparta o najnowocześniejsze dostępne technologie instalacja do produkcji propylenu w Policach, to z jednej strony projekt innowacyjny w skali europejskiej, którego realizacja doskonale wpisuje się w powierzoną nam misję z drugiej bardzo perspektywiczny biznes, gwarantujący efektywne wykorzystanie majątku skarbu państwa w procesie rozwoju całego sektora chemicznego w Polsce – mówi Jerzy Góra, Prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Nowa instalacja ma docelowo produkować ok. 400 tys. ton propylenu rocznie, z czego ok. 150 tys. ton obierać będzie GA ZAK. Pozostały wolumen w głównej mierze trafi na eksport. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie także terminal chemikaliów, dzięki któremu port w Policach będzie mógł przyjmować największe statki z transportami LPG. W efekcie powstanie ok. 200 nowych miejsc pracy. Realizacja inwestycji w sposób istotny przyczyni się do wzrostu innowacyjności całego polskiego przemysłu chemicznego. Jest też zgodna ze strategią reindustrializacji europejskiej gospodarki.

-Powodzenie projektu PDH ma dla zakładów w Kędzierzynie fundamentalne znaczenie. Jego realizacja będzie istotnym krokiem w zakresie zabezpieczenia dostaw dla Spółki, podstawowego surowca, jakim jest propylen. Będziemy w pełni angażować się w każdy etap realizacji projektu, bo jest to dla nas typowy projekt upstreamowy i widzimy w nim szanse na obniżenie kosztów produkcji alkoholi oxo i plastyfikatorów – powiedział Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupa Azoty ZAK.

Propylen
Propylen jest jedną z dwóch podstawowych, obok etylenu substancji będących bazą do wytwarzania dalszych półproduktów chemicznych. Wykorzystywany jest między innymi do produkcji: rozpuszczalników, farb akrylowych, kwasu akrylowego oraz polipropylenu znajdującego zastosowanie w przemyśle włókienniczym, samochodowym a także w produkcji opakowań.

Harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji PDH:

2008             – pierwsze analizy instalacji PDH w Grupie Azoty
2014             – decyzje o realizacji projektu
03.2015        – ogłoszenie realizacji inwestycji - zgody korporacyjne o inauguracji projektu
05.2015        – podpisanie umowy z UPO na dostawę technologii
05.2015        – rozpoczęcie procesu budowy struktury finansowej projektu
2016 (I poł.)  – zamknięcie strukturyzowania finansowego
2016            – rozpoczęcie budowy
2019             – zakończenie budowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Grupa Azoty

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ