Partner serwisu
15 maja 2015

Historia Zakładowej Straży Pożarnej w Grupie Azoty S.A.

Kategoria: Bezpieczeństwo

Od początku funkcjonowania fabryki w Tarnowie, nad bezpieczeństwem pracowników i instalacji czuwa Zakładowa Straż Pożarna (ZSP). Warto nieco lepiej poznać jej historię i zadania jakie na niej spoczywają.

Historia Zakładowej Straży Pożarnej w Grupie Azoty S.A.

Produkcja w zakładach od 1929 r.
Z racji charakteru działalności zakładów w Tarnowie, w tym samym czasie powstała potrzeba zabezpieczenia przeciwpożarowego fabryki. Formowanie oddziału pożarniczego trwało do końca 1930 r., w efekcie czego powstała sześcioosobowa jednostka, na czele której stanął mjr poż. Kazimierz Łabno.

Pierwszymi krokami w rozwoju zastępu było jego stopniowe doposażanie w sprzęt gaśniczy. Warto wspomnieć, że początkowo strażacy dysponowali jedynie prostymi narzędziami, skrzyniami z piaskiem i tablicami ostrzegawczymi. W latach sześćdziesiątych jednostka mogła się już pochwalić nowoczesnym, jak na tamten czas, sprzętem. Były to: pojazd wodno-pianowy wyposażony w dwa działka oraz duży zbiornik wody i środka pianotwórczego, samochód ze zbiornikiem proszkowym, wóz wodno-pianowo-mgłowy, pojazd chemiczny, a także agregaty.

Zakładowa Straż Pożarna obecnie

Obecnie na czele zastępu stoi st. kpt. poż. Stanisław Jachimek, któremu podlega 44 strażaków. Na wyposażeniu jednostki znajdują się trzy ciężkie wozy wodno-piankowe, specjalny samochód gaśniczy śniegowy, lekki samochód ratownictwa chemicznego i dwa pojazdy operacyjne. Zakres działalności oddziału również się rozwinął. Oprócz prowadzenia działań ratowniczych, od 2013 r. zadaniem ZSP jest również opracowywanie wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, działania prewencyjne, kontrola sprzętu gaśniczego, jak również pomiary wpływu produkcji chemicznej na środowisko.

Kolejny krok – CERGA

W kwietniu 2013 r. Zarząd Grupy Azoty S.A. powołał Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej. W jego skład, oprócz ZSP, wchodzą jednostki ochrony przeciwpożarowej z zakładów w Policach, Puławach, Kędzierzynie-Koźlu, a także Zakładowa Służba Ratownicza Grupy Azoty SIARKOPOL i Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego Siarkopol. Współpraca wspomnianych zastępów z Grupą Azoty zaowocowała powołaniem Centrum Edukacji Ratownictwa Grupy Azoty CERGA. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Artur Kopeć, członek zarządu Grupy Azoty.

Jest to nowoczesna jednostka odpowiedzialna za okresowe i specjalistyczne szkolenie strażaków oraz ratowników chemicznych we wszystkich spółkach grupy kapitałowej. Jej celem ma być również wypracowanie wspólnych standardów dla ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, skuteczna wymiana doświadczeń i wykorzystanie synergii osiągniętej, dzięki konsolidacji spółek w ramach Grupy Azoty. Pomoże to usprawniać działania strażaków i skuteczniej chronić zakłady chemiczne oraz pracowników.

 

Źródło: blog.grupaazoty.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ