Partner serwisu
18 marca 2015

Artur Kopeć: Grupa Azoty stawia na bezpieczeństwo

Kategoria: Bezpieczeństwo

– Dla pracowników to przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji, możliwość sprawdzenie własnych możliwości i wymiana doświadczeń. Dla społeczności lokalnych to poczucie bezpieczeństwa i pewność, że Grupa Azoty stawia na bezpieczeństwo i jako zakład wysokiego ryzyka jest przygotowana na ewentualne zagrożenia – mówi Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty o powołanym w marcu Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty.

Artur Kopeć: Grupa Azoty stawia na bezpieczeństwo

Jaki cel przyświecał powołaniu Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty? 

Powołanie CERGA jest konsekwencją działań prowadzonych przez Grupę Azoty w ramach bezpieczeństwa. Wynika to też z zapisów takich programów, jak Odpowiedzialność i Troska, Program Doskonałości Operacyjnej AzotyPRO, czy też deklaracja, którą podpisaliśmy
13 października 2013 roku odnośnie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym.

Jakie zagadnienia obejmuje program szkoleniowy CERGA? 

Będziemy kształcić w dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest szkolenie specjalistyczne
w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej. Drugim - szkolenie specjalistyczne dla ratowników chemicznych. Obejmuje ono dwa bloki – teoretyczny oraz praktyczny, na który kładziemy większy nacisk, prowadząc weryfikację ratowników pod względem ich sprawności fizycznej.

Kiedy i z jaką częstotliwością organizowane będą kolejne szkolenia? 

Szkolenia będą organizowane tak często, jak będzie zapotrzebowanie. Przewidujemy,
że conajmniej kilka szkoleń w roku organizowanych będzie dla pracowników Grupy Azoty. Natomiast mamy też bardżo dużo sygnałów z zewnątrz, od firm, które chcialyby w CERGA przeprowadzić szkolenie własnych pracowników. Następne szkolenie odbędzie się już
w kwietniu tego roku.

Jakimi umiejętnościami cechować się będą strażacy i ratownicy po ukończeniu kursu?

Głównie umiejętności, jakie pracownicy powinni nabyć po takim szkoleniu dotyczą przede wszystkim zasad prowadzenia akcji ratowniczych , działań ratowniczych, zasad BHP podczas prowadzenia akcji, zasad obsługi sprzętu specjalistycznego, znajomości działania substancji chemicznych, głównie niebezpiecznych. Obejmują także zasady ewakuacji, prowadzenie rozpoznania na miejscu zdarzenia oraz prowadzenie podstawowych działań z zakresu ratownictwa medycznego, jak chociażby resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy unieruchamianie kończyn w przypadku złamań.

Jakich zmian w Grupie Azoty możemy oczekiwać dzięki wprowadzeniu szkoleń okresowych?

CERGA gwarantuje nam taki sam, najwyższy poziom szkolenia pracowników w ramach całej Grupy Azoty. Wpłynie to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ramach Grupy. Ważna jest też możliwość wymiany doświadczeń, poznanie przez ratowników specyfikacji innych zakładów Grupy Azoty oraz promocja zasad bezpieczeństwa i zdrowia wśród pracowników.

Dlaczego na siedzibę CERGA wybrane zostały Puławy?

Zrobiliśmy weryfikację stanu posiadania naszych jednostek ochrony przeciwpożarowej
i uznaliśmy, że Puławy, ze swoją jednostką straży, mają najlepszą infrastrukturę oraz są najlepiej przygotowane do tego typu szkoleń. Mają też odpowiednie narzędzia, np. sprzęt umożliwiający wykonanie testu wysiłkowego i możliwość ćwiczenia w komorze dymowej.
To pozwala z całą pewnością stwierdzić, że został wybrany najlepszy ośrodek z Grupy Azoty.

Jakie korzyści przyniesie to pracownikom, a jakie społecznościom lokalnym, w obrębie których funkcjonować będzie CERGA?

Dla pracowników to przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji, możliwość sprawdzenie własnych możliwości i wymiana doświadczeń. Dla społeczności lokalnych to poczucie bezpieczeństwa i pewność, że Grupa Azoty stawia na bezpieczeństwo i jako zakład wysokiego ryzyka jest przygotowana na ewentualne zagrożenia. Mamy kompetentną i wyszkoloną kadrę, a to powoduje, że ludzie, którzy mieszkają
w sąsiedztwie naszych fabryk, czują się bezpiecznie.

Rozmawiała Aleksandra Grądzka-Walasz

Źródło,fot.: Grupa Azoty

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ