Partner serwisu
Tylko u nas
06 maja 2015

Arkadiusz Kamiński: Ekoenergetyczny kodeks

Kategoria: Ochrona środowiska

– Program Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych, który rozpoczęliśmy już przed pięcioma laty, umożliwia firmie dostosowanie największej pod względem mocy zakładowej elektrociepłowni w kraju do wymagań stawianym źródłom energetycznego spalania, w myśl przepisów, jakie będą obowiązywały w przyszłym roku – o nowej Instalacji Katalitycznego Odazotowania, Odpylania i Odsiarczania Spalin dla Elektrociepłowni w Płocku mówi Arkadiusz Kamiński, dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN.

Arkadiusz Kamiński: Ekoenergetyczny kodeks

Co zasługuje na tytuł „wydarzenia nr 1 ubiegłego roku” dla PKN ORLEN i branży rafineryjnej w zakresie ekologii?
Dla PKN ORLEN jest to opracowanie i wdrożenie elastycznej strategii, obowiązującej do 2017 roku. A dla branży, myślę, że ogłoszenie pakietu klimatyczno-energetycznego do 2030 roku, który wyznacza nowe strategiczne cele UE w walce ze zmianami klimatu. Przypomnę, że ustalono w nim m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych o minimum 40% w stosunku do poziomów z 1990 r., zwiększenie o 27% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w unijnym miksie energetycznym oraz zwiększenie o 27% efektywności energetycznej.

Od 2016 r. obowiązywać ma dyrektywa IED, która zaostrzy standardy emisyjne dla instalacji spalania paliw. Jak płocka rafineria chce sprostać tym wymogom?
Przede wszystkim należy podkreślić, że w Płocku PKN ORLEN dysponuje w pełni zintegrowanym zakładem produkcyjnym określanym mianem DOWNSTREAM (rafineria, petrochemia, gospodarka wod
no-ściekowa i energetyka). Niestety brak polskiego określenia takiego zakładu, ale nie jest to tylko rafineria. Naszym głównym celem jest dostosowanie instalacji do wymogów i standardów środowiskowych zakładów produkcyjnych na każdym etapie – od projektowania po wykonanie, na użytkowaniu kończąc. Teraz jesteśmy w trakcie budowy Instalacji Katalitycznego Odazotowania, Odpylania i Odsiarczania Spalin dla Elektrociepłowni w Płocku. Zadanie realizowane jest w ramach długofalowego Programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych, który rozpoczęty już przed pięcioma laty pozwoli naszej firmie dostosować największą pod względem mocy zakładową elektrociepłownię w kraju do wymagań stawianym źródłom energetycznego spalania, w myśl przepisów, jakie będą obowiązywały w przyszłym roku. Pierwsze efekty realizacji programu, na który przeznaczymy 1,4 mld zł, są już widoczne. Tylko w ciągu roku z instalacjami redukującymi funkcjonowały dwa kotły parowe, co pozwoliło spółce na zmniejszenie emisji związków tlenku azotu i pyłu z elektrociepłowni o ponad 20%. Przyniosło to również wymierny efekt finansowy w postaci zmniejszenia wysokości ponoszonych opłat środowiskowych o kilka mln zł. Kolejne redukcje parametrów stężeń powietrza zostaną osiągnięte sukcesywnie wraz z postępami prac inwestycyjnych, których zakończenie zaplanowano w przyszłym roku. Końcowym efektem zastosowania nowych rozwiązań technologicznych będzie znaczne zmniejszenie emisji SO2, NOx i pyłu o ponad o 90%, a wybrany system zagwarantuje rafinerii dotrzymanie przyszłych wymagań w kwestii norm emisji tych związków.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ