Partner serwisu
11 lutego 2015

M.Wasilewski: Włocławska lokomotywa energetyczna

Kategoria: Rozmowa z...

Na terenie zakładów ANWIL S.A. we Włocławku, należących do PKN ORLEN, powstaje nowoczesny blok gazowo-parowy. Jego sercem będzie turbina „Power Train”, generująca 473 MW energii elektrycznej. Koncern mocno stawia na paliwa gazowe w zakładowych elektrociepłowniach i już dzisiaj planuje kolejne inwestycje  w tym zakresie. O kluczowych projektach energetycznych płockiego przedsiębiorstwa mówi Marcin Wasilewski, Dyrektor Biura Energetyki, PKN ORLEN.
 

M.Wasilewski: Włocławska lokomotywa energetyczna

Jak wyglądają plany budowy innych bloków energetycznych w PKN ORLEN?
Równolegle z włocławską inwestycją postępują prace związane z projektem budowy bloku parowo-gazowego w Płocku o mocy od 470 do 600 MWe. Jednostka ta, obok istniejącej elektrociepłowni, będzie stanowiła dodatkowe źródło jako uzupełnienie procesu technologicznego związanego z wykorzystaniem pary oraz ciepła na potrzeby zakładu z istniejącej zakładowej elektrociepłowni. Zasadność tej inwestycji jest więc silnie wspierana przez istotny pobór pary, co sprawi, że blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji. Uzyskaliśmy już prawomocną decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Przewidywany wstępnie termin budowy instalacji zakłada oddanie do eksploatacji na przełomie 2017 i 2018.

Macie również plany odnośnie źródła w Trzebini.
Tak. ORLEN, poprzez spółkę Energomedia należącą do Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia, rozpoczął także przetarg na wykonawcę w formule „pod klucz” nowego źródła energii elektrycznej i ciepła zlokalizowanego na terenie Rafinerii Trzebinia. Nowa elektrociepłownia będzie podstawowym źródłem pary i energii elektrycznej dla odbiorców technologicznych rafinerii, jak również ciepła grzewczego dla odbiorców zlokalizowanych na terenie zakładu oraz z nim sąsiadujących. Elektrociepłownia będzie składała się z części węglowej, nowej części gazowej złożonej z bloku gazowo-parowego oraz kotłowni rezerwowo-szczytowej opalanej gazem. Przewidujemy, że nowa elektrociepłownia mogłaby rozpocząć pracę w pod koniec 2017 r. Na tym etapie jest jednak jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach inwestycji.

Jaka jest strategia koncernu odnośnie paliw wykorzystywanych w energetyce? Stawiacie na gaz? Czy widzicie tu również miejsce dla OZE?
Zauważmy, że wraz z rozwojem polskiej gospodarki rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz pozostałe media energetyczne. W Polsce zużycie energii na jednego mieszkańca kształtuje się na poziomie 40% poniżej średniej w Unii Europejskiej i oczekuje się, że będzie wzrastać o około 2% rocznie do roku 2030. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż ponad 40% aktywów w obszarze produkcji energii ma ponad 30 lat, widoczna jest potrzeba rozbudowy zainstalowanych mocy. W horyzoncie do 2050 roku źródłem energii, które będzie coraz mocniej uzupełniać węgiel, będzie gaz ziemny. Jest to paliwo, które przy dzisiejszych technologiach może być dostępne praktycznie na każdym kontynencie. Zakłada się, że już w najbliższej dekadzie energetyka oparta o gaz zacznie odgrywać kluczową rolę w rozwoju europejskiego rynku energetycznego. Podczas gdy uwaga opinii publicznej koncentruje się na bardzo uproszczonej opozycji: paliwa tradycyjne vs energia odnawialna, warto pamiętać, że to właśnie gaz ziemny – najczystsze z paliw kopalnych – daje możliwość płynnego przejścia od energetyki tradycyjnej do OZE. W przypadku OZE warto jednak przypomnieć, że dwa lata temu Niemcy zmierzały pełną parą w kierun
ku Energiewende – szybkiego przestawienia gospodarki na energię odnawialną. Dzisiaj przechodzą bolesny proces ponownych szacunków z powodu wysokich kosztów i pogorszenia pozycji konkurencyjnej wobec USA oraz ryzyka określonego przez nowego ministra gospodarki jako „dramatyczna dezindustrializacja”. Grupa ORLEN jest już znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, którą wykorzystuje w dużej części na własne potrzeby produkcyjne. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu. Dlatego też konsekwentnie realizujemy cele strategiczne zawarte w strategii, które zakładają modernizację istniejących aktywów oraz budowę nowych mocy energetycznych. A jednym z głównych elementów Strategii Energetycznej Grupy ORLEN do 2017 roku jest właśnie budowa elektrowni gazowo-parowej we Włocławku oraz możliwość budowy bloków w innych naszych jednostkach. PKN ORLEN w swoim portfolio ma także projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej (MEW). Na razie działania wokół naszych lokalizacji mają charakter wstępny i planistyczny, ponieważ brak jest w Polsce przepisów zachęcających do podjęcia jakichkolwiek większych decyzji inwestycyjnych. Koncern traktuje MEW jako opcje, które mogą być realizowane w przypadku pojawienia się korzystnego otoczenia, zarówno biznesowego, jak i regulacyjnego.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ