Partner serwisu
04 maja 2015

Dla BASF rok rozpoczął się dobrze

Kategoria: Z życia branży

W pierwszym kwartale 2015 r., dzięki wzrostowi wolumenów i pozytywnym skutkom zmian kursów walut, firma BAS odnotowała wzrost sprzedaży. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r., zwiększyła się o 3% do poziomu 20,1 mld euro.

Dla BASF rok rozpoczął się dobrze

Znaczny wzrost zysków odnotowano w segmentach Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions i Agricultural Solutions.

– Nasze spółki działające w segmentach Crop Protection oraz Chemicals odnotowały doskonałe wyniki; zyski w tych segmentach znacznie wzrosły – powiedział dr Kurt Bock, Przewodniczący Zarządu BASF SE podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BASF SE w Centrum Kongresowym Rosengarten w Mannheim. Działalność w branży chemicznej obejmuje segmenty Chemicals, Performance Products oraz Functional Materials & Solutions. Odnotowano spadek zysku operacyjnego (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów specjalnych o 2%, do poziomu nieco poniżej 2,1 mld euro. Przyczyną tego stanu rzeczy są znacznie wyższe koszty pozostałych segmentów, wynikające głównie z wyższych rezerw na długoterminowy program motywacyjny (LTI), związanych z pozytywnymi notowaniami akcji BASF.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r. zysk operacyjny (EBIT) zmalał o 226 mln euro, do kwoty 2,0 mld euro. W pierwszym kwartale ub. roku uwzględniony został specjalny dochód wolny od opodatkowania ze zbycia akcji w polach naftowo-gazowych w części Morza Północnego należącej do Wielkiej Brytanii, które nie są eksploatowane przez BASF. Wynik finansowy wyniósł minus 164 mln euro, przekraczając poziom osiągnięty w pierwszym kwartale roku 2014 (minus 183 mln euro).

Przychody przed opodatkowaniem i udziałami mniejszościowymi zmalały o 207 mln euro kwartał do kwartału i wyniosły 1,8 mln euro. Dochód netto zmniejszył się o 290 mln euro, osiągając poziom 1,2 mld euro. W pierwszym kwartale roku kwota zysku przypadająca na jedną akcję wyniosła 1,28 euro, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego 1,59 euro.

Perspektywy na rok 2015 potwierdzone:

Oczekiwania spółki dotyczące globalnej sytuacji gospodarczej w 2015 roku pozostają niezmienione:

- Wzrost PKB: 2,8%

- Wzrost produkcji przemysłowej: 3,6%

- Wzrost produkcji chemikaliów: 4,2%

- Średni kurs EUR / dolar: 1,20 USD za euro

- Średnia cena ropy w roku w wysokości 60-70 dolarów za baryłkę

Chociaż sytuacja na rynku jest niestabilna i stanowi wyzwanie, w 2015 r. firma BASF zamierza osiągnąć dobre wyniki i dążyć do nieznacznego zwiększenia poziomu sprzedaży. Będzie to możliwe głównie dzięki wzrostowi sprzedaży przewidywanemu w segmentach Functional Materials & Solutions i Performance Products. BASF chce zwiększyć całkowity wolumen sprzedaży z wyłączeniem skutków nabycia i zbycia aktywów. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów specjalnych w roku 2015 najprawdopodobniej będzie zbliżony do zysku w roku poprzednim. Spółka przewiduje zwiększony udział w sprzedaży segmentów Chemicals i Crop Protection. Oczekuje się natomiast, że zyski segmentu Oil & Gas znacznie zmaleją z powodu niższej ceny ropy naftowej.

 

Źródło,fot.: BASF

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ