Partner serwisu

M.Moskalewicz: Wyzwań w tym roku nie brakuje

Kategoria: O tym się mówi

- Kluczowe dla nas jest zakończenie zgodnie z planem I etapu Terminala Naftowego w Gdańsku, który zapewni nam wszystkim spokojny sen na wypadek wszelkich zagrożeń dostaw surowca.  Mam też nadzieję, że zakończymy prace nad projektem etapu drugiego terminala, czyli części dedykowanej chemii i produktom ropopochodnym – mówi Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu, PERN „Przyjaźń” S.A.
 

M.Moskalewicz: Wyzwań w tym roku nie brakuje

Rok 2014 dla PERN „Przyjaźń”. Co udało się zrealizować?
Był to na pewno dobry rok dla PERN, o czym najlepiej świadczą wyniki fi nansowe spółki, lepsze niż w ubiegłym roku. Przede wszystkim jednak udało nam się rozpocząć i – co nie mniej ważne – realizować zgodnie z napiętym harmonogramem pierwszy w historii naszego kraju Terminal Naftowy w Gdańsku. To niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także prawdziwe otwarcie na morze dla polskich fi rm z sektora naftowo-paliwowo-chemicznego, oraz różnorodny wachlarz usług dla klientów z całego świata, czyli wypełnienie luki na polskim wybrzeżu i dostosowanie naszej logistyki do standardów XXI wieku. Na uwagę zasługuje też postępująca systematycznie konsolidacja Grupy Kapitałowej PERN. Choć umyka to czasem wielu komentatorom, pod auspicjami PERN powstała największa w naszej części Europy organizacja zajmująca się logistyką naftowo-paliwową. Ubiegły rok był kolejnym ważnym etapem wspólnych działań wykorzystujących w wielu obszarach – zarówno kosztowych, jak i rozwojowych – efekt synergii.  Dobrym przykładem są prace nad projektem Terminala Naftowego i budowa nowego stanowiska w Naftoporcie. Wreszcie innowacyjność. Zarząd spółki, którą przyszło mi już od blisko trzech lat kierować, postawił od początku mocno na rozwój oraz innowacyjność. Zacieśniamy więc współpracę z wyższymi uczelniami, która w niedalekiej perspektywie pozwoli nam otworzyć kolejnej ścieżki rozwojowe. Warto wspomnieć tu o naszej spółce córce – CDRiA, która w ub. roku w bardzo trudnych warunkach przeprowadziła inspekcję metodą In-Line Inspection, jednego z najbardziej ekstremalnie położnych rurociągów na świecie biegnących przez Andy w Ekwadorze z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych własnej produkcji (inteligentnych tłoków badawczych UT).


Jakie wydarzenie było najważniejsze dla PERN?
Najważniejszym wydarzeniem dla logistyki naftowo -paliwowej było rozpoczęcie budowy terminala naftowego w Gdańsku. Poza walorami czysto biznesowymi, o których już wielokrotnie wspominałem, jak: zwiększenie wachlarza usług dla naszych klientów, elastyczności przeładunków, dywersyfi kacji działalności spółki czy poprawienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, warto zauważyć aspekt międzynarodowy tego przedsięwzięcia. To inwestycja, która wychodzi naprzeciw obserwowanej dziś na świecie zmianie kierunków dostaw węglowodorów spowodowanej amerykańską rewolucją łupkową, ale także dążeniom do dalszej integracji Europy, wobec zagrożeń dostaw surowców energetycznych. Potwierdza to raport przygotowany przez Atlantic Council i CEEP, który wskazuje wyraźnie, że konieczna staje się budowa interkonektorów wewnątrz Unii Europejskiej. Terminal naftowy w Gdańsku jest pierwszym już rzeczywistym krokiem (w obszarze logistyki ropy naftowej) zmierzającym dokładnie w tym kierunku i może stać się ważnym elementem korytarza naftowego Północ-Południe, ciągnącego się od Bałtyku po Morze Śródziemne.

fot. PERN Przyjaźń

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ