Partner serwisu

Daniel Betke: Ciąg dalszy walki z szarą strefą

Kategoria: O tym się mówi

– Cała branża ma nadzieję, że zwiększenie intensyfi kacji współpracy służb skarbowych, policji, prokuratorów i sądów przyczyni się do efektywniejszego zwalczania fali wyłudzeń podatkowych w obrocie paliwami i zwalczania „szarej strefy”, a tym samy przyniesie długo oczekiwane rezultaty w branży paliwowej – mówi Daniel Betke, Prezes Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o
 

Daniel Betke: Ciąg dalszy walki z szarą strefą

Jaki był rok 2014 dla branży paliw?
Przez ostatnie dwa lata mieliśmy do czynienia ze spadkiem konsumpcji paliw na polskim rynku, głównie z uwagi na rozwój szarej strefy i relatywnie niski wzrost gospodarczy. W najbliższym czasie mamy nadzieję, że ten trend się odwróci. Rok 2014 był niewątpliwie bardzo dobry dla kierowców poprzez spadające ceny paliw, których poziom obniżył się znacznie poniżej 5 złotych za litr dla obu głównych gatunków paliw, co zapewne zachęcało do większego wykorzystania posiadanych samochodów. W branży magazynowania paliw rok 2014 był nieco trudniejszy niż poprzedni. Trzeba jednak zauważyć, że w OLPP odnotowaliśmy delikatny wzrost wolumenu obrotu, co może wskazywać, że sytuacja na rynku może ulec poprawie po roku 2015.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed branżą?
Dużym wyzwaniem jest intensyfi kacja działań operacyjnych, wymierzonych w przestępców, zajmujących się wyłudzeniami podatku w obrocie paliwami ciekłymi. Spodziewane efekty, polegające na zmniejszeniu ilości paliw, sprzedawanych przez podmioty wyłudzające podatki, powinny być odczuwalne przez rynek dopiero za jakiś czas – i to pod warunkiem kontynuacji i koordynacji działań służb odpowiedzialnych za tropienie przestępstw. Myślę, że cała branża ma nadzieję, że zwiększenie intensyfi kacji współpracy służb skarbowych, policji, prokuratorów i sądów, przyczyni się do efektywniejszego zwalczania fali wyłudzeń podatkowych w obrocie paliwami i zwalczania „szarej strefy”, a tym samy przyniesie długo oczekiwane rezultaty w branży paliwowej.

Najważniejsze wydarzenia w 2014 roku dla OLPP?
Chciałbym szczególnie podkreślić, że mimo załamań rynku, Operator Logistyczny Paliw Płynnych ciągle pozostaje liderem sektora logistyki paliwowej. Spółka nieustannie poszukuje nowych możliwości rozwoju oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. W 2014 roku rozpoczęliśmy rozbudowę infrastruktury związanej z dozowaniem dodatków fi rmowych. Spółka otrzymała także tytuł „Lidera informatyki 2014” w konkursie prowadzonym przez redakcję „Computerworld” pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, m.in. za wprowadzenie nowych rozwiązań dla klientów. Wdrożenie dotyczyło Centralnego Działu Obsługi Kierowcy i miało na celu usprawnienie procesów biznesowych w spółce i standaryzację systemów w bazach paliw, automatyczne pozyskiwanie danych z systemów oraz centralne zarządzanie ruchem w bazach paliw. Nieustannie się rozwijamy i elastycznie reagujemy na potrzeby naszych klientów, co niewątpliwie przyczynia się do umocnienia naszej pozycji lidera sektora logistyki paliwowej.

Źródło fot.: OLPP
 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ