Partner serwisu
13 listopada 2014

Grupa Azoty wciąż na plusie pomimo trudniejszego otoczenia rynkowego

Kategoria: Z życia branży

Grupa Azoty zakończyła trzeci kwartał 2014 r. pozytywnym wynikiem na działalności operacyjnej (EBIT) 2 mln zł (-9 mln zł r/r) oraz zyskiem netto w wysokości 9 mln zł (wobec 0,2 mln zł r/r) przy zrealizowanych przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 2,3 mld zł (przy 2,2 mld zł r/r).

Grupa Azoty wciąż na plusie pomimo trudniejszego otoczenia rynkowego

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za omawiany okres utrzymany został na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku i wyniósł 127 mln zł (wobec 111 w roku ubiegłym). Narastająco za trzy kwartały 2014 r. Grupa Azoty zrealizowała przychody na poziomie 7,3 mld zł r. (wobec blisko 7,5 mld zł r/r). Po raz kolejny zrealizowane wyniki finansowe są lepsze od zakładanych oczekiwań rynków kapitałowych.

Wyniki skonsolidowane Grupy Azoty S.A.

- Zauważamy nieznaczny spadek rentowności EBITDA w segmencie nawozów (z 7 do 6 proc.) głównie wskutek trendu spadkowego cen sprzedaży kluczowych produktów nawozowych. Na rynku dała się zauważyć korekta cen nawozów azotowych średnio około 8-9 proc. r/r. W przypadku siarczanu amonu jego nadpodaż na rynku światowym wpłynęła  w sposób wyraźny na kształt cen które uległy obniżeniu o blisko 20 proc r/r. W zakresie nawozów wieloskładnikowych zaobserwowaliśmy podobny spadkowy trend cen które uległy obniżeniu o średnio 13 proc. r/r głównie wskutek spadków notowań nawozów NPK na rynkach światowych. Dodatkowo na tą sytuację miał wpływ planowany remont linii amoniaku w Policach (co skutkowało mniejszą produkcją tego półproduktu za analizowany kwartał) - komentuje raportowany wynik segmentu nawozowego Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Grupy Azoty. - Pozytywne za to sygnały po stronie surowcowej wsparły wynik  EBITDA - głównie w ślad za spadkami cen surowców energetycznych w tym gazu (spadek cen to 15 proc. r/r) i węgla (5-6 proc.) oraz energii elektrycznej (10-12 proc.) oraz surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych (fosforyty i sól potasowa spadły średnio aż o 25 proc.) – uzupełnia Andrzej Skolmowski.

Struktura skonsolidowanych przychodów Grupy Azoty S.A.

Segment Tworzyw zanotował wzrost sprzedaży o blisko 18 mln zł w ujęciu kwartalnym, głównie dzięki efektom niższej bazy wolumenowej. Poziom rentowności EBITDA biznesu uległ poprawie w skutek wspomnianych spadków cen surowców energetycznych oraz dodatkowo znaczącemu obniżeniu cen metanolu; większej produkcji kaprolaktamu (oraz poliamidu) oraz nieznacznym wzrostom cen surowców ropopochodnych.

W przypadku Chemii, wyższy zrealizowany poziom sprzedaży o 81 mln r/r, to efekt uwzględnienia wyników za pełny kwartał przejętej kopalni siarki w Grzybowie oraz wyższej sprzedaży wolumenowej mocznika do celów technicznych. Na poziomie rentowności EBITDA segment notuje poprawę wskaźnika (do 3 proc. z poziomu
 -1 proc. r/r), głównie w skutek poprawy po stronie surowcowej oraz lepszej koniunktury cenowej na rynku siarki granulowanej (przeznaczonej na eksport). Ujemnie na poziom wyniku wpłynął postój instalacji wodorowni w Kędzierzynie.

Wyniki Grupy Azoty Puławy

Puławska Spółka osiągnęła w IIIQ 2014 r. zysk netto na poziomie 3 mln zł (18 mln zł r/r) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 0,85 mld zł wobec 0,84 mld zł w roku ubiegłym.

Wyniki Grupy Azoty Police

Policka Spółka osiągnęła w IIIQ 2014r. zysk netto na poziomie 6 mln zł wobec 7 mln zł  w roku ubiegłym przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 0,5 mld zł (0,51 mld zł r/r). 

Wyniki Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Kędzierzyńska Spółka osiągnęła w IIIQ 2014r. zysk netto na poziomie 8 mln zł wobec 5 mln zł w roku ubiegłym przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 0,49 mld zł (0,47 mld zł r/r).

 

Źródło: Grupa Azoty

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ