Partner serwisu
13 listopada 2014

POLWAX: Dobre wyniki i wzrost sprzedaży wosków

Kategoria: Z życia branży

W trzech kwartałach tego roku Spółka odnotowała bardzo dobre wyniki. Przychody były wyższe o 14% niż rok wcześniej i wyniosły 175, 8 mln złotych. Natomiast zysk netto wzrósł o 41% do 16, 2 mln złotych.

POLWAX: Dobre wyniki i wzrost sprzedaży wosków

III kwartał 2014 roku był okresem wzmożonej aktywności spółki w zakresie sprzedaży wyrobów we wszystkich grupach asortymentowych. Sygnały wskazujące na poprawę koniunktury w przemyśle europejskim wpłynęły pozytywnie również na rynek krajowy, stymulując wzrost popytu. Na bardzo dobrym, poziomie utrzymuje się eksport, który stanowi już 23% całej sprzedaży chemicznej firmy.

- Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów, współpracy z wieloma jednostkami badawczymi oraz dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta, nasze produkty cieszą się uznaniem i są wykorzystywane w wielu różnorodnych gałęziach przemysłu. Osiągane wyniki wskazują jednoznacznie, że ten kierunek rozwoju jest optymalny - stwierdził Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki Polwax SA. – Oczywiście przez cały czas pracujemy nad nowymi produktami. Tego wymaga od nas współczesny przemysł – zdecydowanie podkreśla Dominik Tomczyk.

Kluczem do sukcesu jest dynamiczny wzrost sprzedaży w zakresie wosków do zastosowań specjalnych, środków ochrony antykorozyjnej oraz klejów typu HotMelt. Sprzedaż produktów do branży producentów zniczy i świec w III kwartale była porównywalna z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spółka zanotowała 1,5 % wzrost przychodów w tej grupie. W ocenie Spółki osiągnięty wynik jest dobry, zwłaszcza w kontekście informacji o wzroście poziomu zastosowań przez producentów zniczy substytutów (olej palmowy, tłuszcze zwierzęce).

- Działamy na rynku, który podlega sezonowym, istotnym z punktu widzenia zakupów i sprzedaży zmianom.  Rozbudowana oferty produktowej, poszukiwanie nowych nisz rynkowych jest sposobem na bardziej stabilne rozłożenie popytu i podaży naszych produktów – zaznacza prezes Tomczyk.

Własne R&D

Zgodnie ze strategią Spółki rozbudowywane będą własne struktury badawczo-rozwojowe i aktywa produkcyjne. – To jest prawdziwy i uniwersalny klucz do sukcesu. Bez stale rozwijanego potencjału badawczego trudno jest zakładać jakikolwiek poważniejszy rozwój. Dziś własne R&D daje nam przewagę konkurencyjną i chcemy, żeby tak też było w przyszłości– zapewnia prezes Tomczyk. Zarząd firmy chce wzmocnić w najbliższych latach ekspansję na nowe obszary rynku, zarówno w Polsce, jak i Europie Zachodniej. Na wysokomarżowych rynkach wymagających wysokiej i powtarzalnej jakości produktów, która co podkreślają w Spółce z dumą - stała się ich znakiem firmowym.

Planowane inwestycje
Najbliższe trzy lata będą istotne z punktu widzenia budowania potencjału produkcyjnego Spółki.  – Mam tu na myśli przede wszystkim zakup, a następnie remont i modernizację parku sześciu zbiorników, które pozwolą nam na dodatkowe zmagazynowanie około 3,5 tys. ton surowców i wyrobów parafinowych – wyjaśnia Jacek Stelmach, wiceprezes zarządu Polwax SA.

Zbiorniki zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie innych budynków Spółki w Czechowicach-Dziedzicach. Polwax przeznaczy na ten cel do 2017 roku - 5 milionów złotych.

Obok zakupu już istniejących, Spółka chce też wybudować nowoczesny zbiornik o pojemności 1,0 tys. m3. – To ważna inwestycje specjalnie pod jeden z podstawowych rodzajów surowca, dzięki tej inwestycji zapewnimy sobie większą elastyczność produkcji – zaznacza prezes Stelmach.  – To produkt o bardzo nierównomiernej dostępności na rynku. Zwiększenie możliwości magazynowania tego surowca pozwoli nam poszerzyć ofertę produktową o wyroby, do których wytwarzania jest niezbędny – dodaje prezes.

Po zakończeniu obu inwestycji Polwax będzie dysponować zbiornikami o pojemności blisko 22 tys. m3. To zdecydowanie wpłynie na uelastycznienie i zoptymalizowanie harmonogramu produkcji.

 

Źródło i fot.: POLWAX

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ